RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
КГУ «Централизованная библиотечная система Аккайынского района»

Лишь знанием жив человек,
Лишь знаньем движется век!
Не говори: “Не могу”,
Стремись к познанию душой
(А. Кунанбаев)

KZ | RU

Непонятно человеку — он идет в библиотеку. Интересно человеку — он идет в библиотеку. Что-то важно человеку — он идет в библиотеку... Добро пожаловать, дорогие читатели!

Новинки книжных изданий

Бюллетень новых поступлений за 2023 год

 

Жетпісбай Н.

Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс: Монография / Нұржан Жетпісбай. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 416 б.

 

ISBN 978-601-217-845-6

 

Кітап үзілістерімен 1822—1840 жж. аралығында болып өткен Жоламан Ті- леншіұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісті сипаттауға арналады. Аталған көтеріліс қазақ даласында отарлауға қарсы ұйымдастырылған ең ірі қарсылықтардың бірінен саналды. Ол ел мен жердің азаттығы үшін, қазақ қауымдарының біртұтастығын сақтау мақсатында ұйымдастырылды. Кең таралу аумағы мен ұзақ жылдарға созылғанына қарамастан бұл оқиғалар Отан тарихындағы ең бір аз зерттелген, актандак такырыптардың бірі болып қалуда. Жоламан ың қарулас серіктерінің есімдері мен қылған іс-әрекеттері де осы күндерге дейін тарихтың терең тұңғиығында калып келеді.

Ғылыми еңбек тікелей архив деректеріне негізделген. Мұнда бұрын белгісіз болып келген көптеген оқиғалардың шынайы келбеттері деректер негізінде қалпына келтіріліп, қалың көпшілікке тұңғыш рет ұсынылады.

 

Тәукейұлы Т.

Моңғолия қазақтарының театр тарихы: Тарихи эссе / Тайф Тәукейұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 568 б.

 

ISBN 978-601-217-836-4

 

«Өнер – ұлттың, халықтың қазынасы» демекші саф өнердің майталман шеберлері жайлы бұл тарихи эссе келер ұрпаққа берері мол, мағыналы, терең тұжырымды ойлы, еңбектің адалдығын дәріптейтін кітап.

Tеатр сахнасының майталмандары жайлы бұл тарихи эссенің баға жетпес құндылығы тарихта өз орнымен белгілі болары хақ.

Моңғол қазақтарының театр тарихын паш ететін бұл еңбек өнертанушыларға, жас артистер мен студенттерге арналған кітап.

Медеу Б.

Аламан қыздардың ақырғы шайқасы. / Биғайша Медеу. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. - 576 6.

 

ISBN 978-601-217-831-9

 

Ақын жырлары өзінің заманауи ой-тұжырымдарымен елеен еткізеді. Жырмен жаратылыстың суретін салу арқылы ой мен түйсік үстемдік құрады. Сезім тереңдігі баурайды. Ноқтаға басы сыймайтын тағдыр жыр тілінде сөйлейді. Тарихтың тұңғиығынан сүзіліп алынған акбозатты аламан кыздар бейнесі өлең тілінде тіл қатады. Ақынның ерекшелігі казак кыздарының әлемді тандандырған жауынгерлік рухын жырлау. Қазіргі поэзияға әкелген соны тақырып.

Азаматтық пен Адамгершілікті, нәзіктік пен парасатты қатар өрген рухты жырлар пәлсапасы ешкімді бей-жай қалдырмайды.

   

Сайлаубай Тойлыбаев.

Жыр – ғұмыр. – Алматы: «Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, 2023, 288 бет.

 

ISBN 978-601-7646-59-2

 

Ақын өзінің бұл кітабында елдік пен ерлікті, кемелдік пен кеңдікті, адалдық пен арды, махаббат пен сүйіспеншілікті, жақсылық пен жаманды, шынайы достықты жырлайды. Аталмыш жинаққа ақынның соңғы жылдарда жазылған жаңа өлеңдері топтастырылған. Тақырып ауқымы кең. Жинақтың алғы шарты Отанды, елді, жерді сүю болып табылады. Кез келген окиға желісін табиғат тылсымымен ұштастыра отырып суреттейді. Ақын өлеңдеріндегі сюжет пен ою-өрнектің өрілу де ерекше. Жинақ үш бөлімге бөлінген. Әр бөлім өзінің салмағы мен жүгін көтеріп, айтар ойын окырман жүрегіне жеткізе біледі. Ойы орамды, тілі жатық.

   

Тасибеков К.

Ситуативный казахский (Словарь). - Алматы:-ИП «Такеева А. Б.», 2023 г. – 240 с.

 

ISBN 978-601-80433-0-7

 

Предлагаемый вашему вниманию ситуативный словарь содержит казахские эквиваленты разговорных выражений русского языка. Знание этих эквивалентов позволит думающему по-русски человеку правильно говорить по-казахски, избегая трудоемкого и, порой невозможного, по причине его отсутствия, подбора аналогов привычных ему русских выражений в имеющихся русско-казахских академических словарях.

   

Сапекең / Құрастырушы Г. Х. Бегалина. - Алматы: «Жібек жолы» БY, 2023. - 176 бет. – - Қазақ және орыс тілдерінде.

 

ISBN 978-601-294-330-6

 

Бұл кітапта қазақ балалар әдебиетінің атасы саналатын дарынды жазушы, адамгершілік қадір-қасиеттерімен, көркем мінезімен өмірде етене араласқан адамдардың көңіл түкпірінен өзіндік орын алып, естерінде мәңгі сақталып қалған Сапарғали Ысқақұлы Бегалиннің ғұмыр жолы мен шығармашылығы туралы баяндалады. Оның етжақын жандарының әңгімелерінен, сондай-ак замандас жазушы-әдебиетшiлердiң естеліктерінен қаламгерліктің шығармашылық және зерттеушілік қабат-қырларына жан-дүниесімен беріліп, бар өмірін соған арнаған дана, рухани тұрғыда бай да парасатты адамның бейнесі көз алдыңызға келеді.

Кітаптағы жеке тараулар С.Ы. Бегалиннің түп-тегін лайықты жалғастыра білген ұлдары жайында сыр шертеді.

Басылым жеке адамдар тағдырының шежіресі іспетті туған Қазақстанның тарихына қызығушылық танытатын қалың оқырманға арналған.

 

Эта книга рассказ о жизни и творчестве Сапаргали Исхаковича Бегалина, талантливого детского писателя, стоявшего у истоков казахской детской литературы, благороднейшего человека, оставившего добрую память в людях, знавших его. В рассказах его близких, а также в воспоминаниях литераторов-современников оживает образ мудрого, духовно высокого человека, погруженного в творческую и исследовательскую работу писателя. Отдельные главы посвящены сыновьям С. И. Бегалина, достойно продолжившим его род. Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей родного Казахстана, отразившейся в судьбах отдельных людей.

 

   

Өтепберген АҚЫПБЕКҰЛЫ

ҚҰПИЯ ОҚУЛЫҚ (Өлеңдер, әліпбилік мазақтамалар, жұмбақ-тар, жаңылтпаштар, санамақтар, сұрамақтар және ертегілер) – Алматы, «Баянжүрек» баспасы, 2023. - 400 бет.

 

ISBN 978-601-7663-02-5

 

Әр әріптің әлі де ашылып болмаған өз құпия сыры жетерлік. Бір қызығы әріптер адам ағзасымен тығыз байланысты екен. Егер басың ауырса «Е» әрібін іштей бірнеше рет қайталасаң басын жазылады дейді емші ғалымдар. Рас демей көр?! Осы біз қатты қуанғанда не қорыққанда: «А-а!..», «O-o!..» деп неліктен белгілі бір әріптерді, сөздерді ауызға аламыз? Бұл да жұмбақ...

Белгілі балалар акыны Өтепберген Ақыпбекұлы ағаларыңның осы кітабы да әріптер, әліпбилік сөз түзілімдері туралы. Бір ғана әріптен басталатын сөздерді түзіп қысқа өлең, жаңылтпаш, жұмбақ қана емес, ұзақ та қызғылықты ертегі жазуға да болады екен. Нанбайсың ба? Онда осы кітапты окып көр, содан соң әрiптер әлемі, сөз құдіреті туралы ойларың толыға, молыға түспесе, көреміз!..

   

Нұрмағанбетов Т.

Періштелердің өлімі (роман, хикая, әңгімелер). - Алматы: Мектеп, 2023.-400 б.

 

ISBN 978-601-07-1656-8

   

Мусаев Уразбай

Сусыма. Балаларға арналған ертегілер. Алматы: «Балалар әдебиеті», 2022. - 160 б.

 

ISBN 978-601-252-152-8

 

Үлкен де, кіші де көп нәрсені өмірден үйренеді өйткені күнделікті тіршілікте ағаттықтар мен кемістіктер жеткілікті ақ. Соларды талдап, жақсы мен жаманын ажырата білу әрбір пенденің басты борышы олай болмаған жағдайда қателіктен қателікке ұрыну қиын емес. Бұл көксеген мақсатқа жетуге кедергі жасайды.

Міне сондықтан саналы жандар жиі жиіөзіне өзі іштей есеп беріп, кемшіліктерден қорытынды жасағаны, алдағы уақытта ондайды қайталаудан аулақ болуға талпынғаны жөн. Солай еткенде ғана кісілік қасиет біртіндеп қалыптаса бастайды. Өнегелі, өнерлі, өрелі болып өскен ананың қуанышына, мақтанышына бала ата айналады. Автор ертегілері де, осыны меңзейді

 

ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ Ш.

Жана атаулар мен қолданыстар сөздігі. / Құраст. Шерубай Құрманбайұлы. – Алматы: ЖК «Тарпанбаева А.Ш.», 2023. – 496 бет.

 

ISBN 978-601-80433-4-5

 

Бұл сөздікте 1990-2020 жылдар аралығында негізінен мерзімді баспасөз бен электронды ақпарат құралдарында қолданылған жаңа атаулар мен қолданыстар және окулыктар мен ғылыми әдебиеттерге, терминдер сөздігіне енген жаңа терминдер қамтылды. Сөздікке енген жаңа атаулар мен қолданыстар, терминдер ел тәуелсіздігі тұсындағы 30 жыл мерзім ішіндегі қазақ лексикасының дамуы мен оның толығу, жаңару үдерісін көрсетіп, қазіргі сөзжасам, терминжасам тәжірибесі жөнінде мол мәлімет береді.

Кітап жаңа атаулар мен қолданыстардың (ЖАҚ) әліпби ретімен берілген қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздiгiнен және сөздікке енген атаулардың БАҚ-тағы қолданысы мен мағынасын ашып көрсететін нақты мысалдар берілген негізгі екі бөлімнен тұрады. Сөздік соңында ЖАҚ-тың қазіргі қазақ тіліндегі қолданылуы мен жасалу ерекшеліктерін көрсететін бірнеше қосымша кесте мен корытынды мақала берілген.

Сөздік оқушылар мен студенттерге, филологтарға, аудармашылар мен журналистерге, сондай-ақ жаңа атаулар мен колданыстардың мағынасы мен кандай кірме сөздің баламасы екенін біліп, оларды орнымен колданғысы келетін түрлі сала мамандарына, көпшілік қауымға арналады.

Қанат НҰРМАХАНОВ.

Жошы хан – көшпенді тайпаның ұлы. «Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, 2023. - 272 бет.

 

ISBN 978-601-7646-73-8

 

Бұл роман Алтын Орданың 750 жылдығына арналып жазылған еді. Онын негізін Шығыс қағанның үлкен ұлы Жошы хан құрғаны белгілі. Жошы ұлысы аталған Ордадан көптеген мемлекеттер еншi алып шықты. Ұлыстың негізгі иесі Казак елі болды. Жошы хан туралы түркі халықтарының барлығында аңыз жырлар баршылық, оның дүниеге келуi мен азасы күні бүгінге дейін жұмбақ, купия болып келді.

Автор Қ.Нұрмахановтың фэнтэзи жанрындағы Жошы хан туралы бұл шағын романы 2018.10. басталып, тура екi жыл жазылды. Фэнтэзи түрiндегi романнын уақиғасында түркі халқының аңыздарымен бірге, бабалар дәуiрiне апаратын тарихи ұлы сокпактар жатыр. Ұлт тiлiнде бақсылык сарындар кiрiктiрген роман уақиғасы өте тартымды да қызықты.

Қами Н.

Қыз Данайдың қырғыны : хикаяттар / Нұрлан Қами. - Алматы: «БИБІ-АНА» қайырымдылық қоры» ЖҚ, 2023. - 248 6.

 

ISBN 978-601-80669-2-4

 

Жазушы Нұрлан Қамидың бұл жинағына автордың өзі туып-өскен ортасы, еліміздің батыс өлкесіндегі Жылыой өңіріне қатысты хикаяттар енгізілген. Осыдан екі ғасырдай уақыт бұрын өмір сүріп, атақ-даңқы алты алашка жайылған әйгілі батыр мен ақылына көркі сай айтулы арудың арасындағы жан тебірентерлік махаббат, қос ғашықтың аз ғана күндік қызығын көре алмай, елден қуған ағайынның қатігездігінің астарында жатқан қат-қабат сырлар, халқымыздың сол кезге тән дүниетанымы мен салт-дәстүрінің кейбір қырлары мейлінше шынайы суреттеледі. Қаршадайынан тағдырдың тепкісіне түсіп, жасы сексеннен асқанша қиындықтан көз ашпай, бар өмірі киналыспен өткеніне қарамастан жан тазалығына кіршік түсірмей, өзгелерге деген ыстық ықыласы суымаған қарапайым қарияның ғұмыр жолымен танысып, жүрек түкпіріне жасырған кұпиясына қанығамыз. Сондай-ақ қиын-қыстау кезеңде жекелеген адамдардын арасындағы бас араздық түгіл өзге ұлттардың астамшылығын да ұмытып, ортақ жауға iн тiресi бiрлесе қарсы шабуға дайын тұратын халкымыздын кеңпейілдігі мен мәрттігіне куә боламыз.

Кітаптың тілі көркем, оқиғалары тартымды, кейіпкерлері дараланған, әдебиетсүйер қауымға берері мол.

Кинг, Стивен.

Жасыл миль : роман / Стивен Кинг ; [ағыл. тіл. ауд. М. Сембайқызы]. — Астана : Фолиант, 2023. - 376 б. 376 б. — (Үздікшетел әдебиеті).

 

ISBN 978-601-271-819-5

 

Танымал американдық жазушы Стивен Кинг бұл романында окырмандарды Луизиана штатында орналасқан Суық Тау түрмесіндегі сұмдық оқиғалардың куәсі болуға шақырады. Өлім жазасына кесілгендерді жазалауға арналған Олд Спарки электр орындығына апаратын дәлізді тұтқындар Жасыл миль атап кеткен. Түрме бақылаушысы Пол Эджкум мен басқа күзетшілер кей жағдай лардың біз ойлағаннан әлдеқайда баскаша екеніне көзі жетеді. Кейде темір тордың арғы жағындағы қылмыскердің адамгершілігі кәдуілгі адамнан артық болуы мүмкін. «Е» блогындағы тұтқындар үшін ажал өмірдегі барлық қайғы-қасіреттен арылудың жалғыз жолы болып қалады.

Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

Кенжебаева М.

Математика. Балаларға арналған энциклопедия. – Алматы: «Сөздік-Словарь», 2023. – 288 бет.

 

ISBN 978-601-7809-33-1

 

Бұл кiтап балаларды математика курсының негізгі ұғымдары мен терминологиясымен таныстырады. Кітапта берілетін барлық материалдар қарапайым тілмен баяндалып, өзінің көрнекілігімен ерекшеленеді. Кітап математикаға қызығушылық танытатын жеткіншектерге өз білімдерін толықтыруға және жүйелеуге мүмкіндіктер береді.

Имайо Әсел.

Сиқырлы скрипканың ертегілері. Сказки волшебной скрипки. Fairy tales of the magic violin / Ә. Имайо. – Алматы: «Аруна», 2023. - 68 б.

 

ISBN 978-601-335-081-3

 

«Сиқырлы скрипканың ертегілері» деп аталатын бұл көркем суреттермен безендірілген ғажайып кітапта танымал музыкалық шығармалар бойынша «Арт Мирай» қазақтың музыкалық мұрасын сақтау қорының құрылтайшысы Әсел Имайонын қиялынан туындаған ертегілер берілген. Бұл жай ғана ертегілер жинақталған кітап емес. Бұл, расында да, сиқыршы кітап. Себебі осы кітапты қолына алған кішкентай оқырманымыз QR-код (мобильді құрылғының камерасы арқылы жылдам тану үшін ақпарат беретін екі өлшемді штрих-код) көмегімен музыкалық шығармаларды тыңдау мүмкіндігіне ие болады. Ол үшін QR кодын сканерлеп, сілтеме бойынша өту керек.

Кітаптағы суреттерді Нұр-Сұлтанның жас суретшісі Айсұлу Алмасбаева салды.

   

ЖАНДАУЛЕТ Т. ЛОЯТ

Творение цифры: Атлантида–Казахия. Научно-фантастический роман. / Турсынбай Жандаулет. - Алматы: «Sardar G», 2023. - 320 c стр.

 

ISBN 978-601-7624-37-8

 

В научно-фантастическом романе «Творение Цифры: Атлантида Казахия» писателя-фантаста Турсынбая Жандаулета анализируется влияние Цифровой революции на Земную цивилизацию...

Автор описывает, какие изменения происходят в государственном управлении из-за цифровизации, что такое Цифровой Мозг Государства; как меняются из-за цифры производство, сельское хозяйство, сфера обслуживания, транспорт, строительство, медицина, народное образование, а также кинопроизводство, писательское дело, даже поэзия... Всё это талантливым пером Турсынбая Жандаулета превращено в интереснейшее повествование. По утверждению автора, многие идеи и предсказания о будущих изменениях в обществе из-за цифровизации он получил в трансе, путём «автоматического письма». Поэтому ряд идей автора можно даже на данном этапе внедрить в производство. Дорогой читатель, мы надеемся, что роман писателя-провидца Турсынбая Жандаулета «Творение Цифры: Атлантида-Казахия» вызовет искренний интерес, расширит границы вашего сознания и мироощущения.

   

Әлімбаев Мұзафар

АЛАҚАЙ – БАЛАКАЙ / ѳлендер жинағы / Алматы : «Балалар әдебиеті», 2023. - 288 б.

 

ISBN 978-601-252-153-5

 

Кішкентай оқырман қауым Қазақ балалар әдебиетінің классигі Мұзафар Әлімбаев шығармаларымен мектеп табалдырығын аттаған бетте-ақ ұшырасады. Олар ақын шығармаларын оқи жүріп жетіледі. Мұзағаңның өлеңдері, әндері, ойындар, аңыздар, жұмбақтары мен жаңылтпаштары бірте-бірте олардың сырлас серігіне айналады. Бұл кітапқа ақынның балаларға арналған таңдаулы туындылары іріктеліп алынды.

   

Ербол ТІЛЕШОВ.

Сөз және дәуір. – Алматы : «Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, 2023. – 264 бет.

 

ISBN 978-601-7646-72-1

 

Кітапка «Суреткер және көркемдік әдіс» монографиясы және ғылыми зерттеу мақалалар жинақталған. Монографияда Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы романтизм, ағартушылық реализм, сентиментализм, символизм көркемдік әдістері және ақынның шығармашылық эволюциясы сөз етіледі. Келесі бөлімге ғылыми макалалар топтастырылды.

Бұл еңбек оқытушыларға, әдебиетшілерге, студенттерге, магистранттарға, докторанттарға және әдебиет сүйер көпшілік қауымға арналған.

   

Остин, Джейн

Асқақтық пен адасу acy: poман / Джейн Остин ; [ауд. Ә. Смайылов]. — Астана : Фолиант, 2023. — 368 б. — (Әлемдік классика).

 

ISBN 978-601-271-820-1

 

«Асқақтық пен адасу» — ағылшын әдебиетінің шедеврі саналатын туынды. Алғаш рет 1813 жылы жарық көрген роман көпшілікке танылып үлгермеген Джейн Остиннің есімін ең танымал жазушылар қатарына қосты. Басты кейіпкерлер Элизабет Беннет пен Дарси мырзаның романтикалық махаббат хикаясына құрылған шығармада автор XIX ғасырдың басындағы ағылшын қоғамының тұрмысы менәдет-ғұрпын астарлы ирониямен баяндайды. Бойжеткен бес кыз тәрбиелеп отырған қарапайым Беннеттер отбасының күнделікті тыныс-тіршілігі арқылы күллі ағылшын қоғамындағы оқиғалар көрініс тауып, әлеуметтік таптардың қарым-қатынасы сипатталады. Дегенмен ақсүйектер мен төменгі тап өкілдерінің арасындағы кереғар қайшылықтың өзі махаббат алдында дәрменсiздiк танытады.

   

Бисенбаев А.

МИФЫ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ : – Алматы: Мектеп, 2023. — 176 с.: ил.

 

ISBN 978–601-07-1655-1

 

От древних тюрков берут свое начало многие народы, ныне живущие как в Азии, так и в Европе, и отголоски культуры и верований поклонявшихся Тенгри можно проследить в культуре и языке каждого из них. В книге дается общая картина мира древних тюрков, приводятся их мифы, легенды и сказания, рассказывается о пантеоне богов и том, что было важным в жизни древних тюрков, построенной в гармонии с природой и родом.

 

АБУ АЛИ ИБН СИНА (АВИЦЕННА)

Канон врачебной науки. / Сост.: К.П. Тангатаров. - Алматы: TOO «Sardar G», - 2023.

 

ISBN 978-601-7624-39-2

 

Т. I - 312 стр.

ISBN 978-601-7624-41-5

 

Гениальный труд Ибн Сины «Канон врачебной науки» - величайший по значению и содержанию памятник культуры - написан в 1012-1024 годах. Этот колоссальный свод медицинских знаний представляет собой одну из вех на пути развития подлинных идей гуманизма, связанных с борьбой за охрану здоровья человека.

Величайшие памятники человеческого ума, к которым принадлежат и «Канон», вошлив сокровищницу мировой науки и культуры.

 

Шамахайұлы Қ.

Бұқаралық мәдениеттегі сөз өнері: Ғылыми-танымдық эссе / Қуандық Шамахайұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 608 б.

 

ISBN 978-601-217-829-6

 

Автор ғылыми-танымдық ой-толғамдарымен қатар қазіргі бұқаралық мәдениеттегі өзекті мәселелерді әлемдік үрдіспен сабақтастыра көтерген таным-талғамы биік туындысын ұсынады.

Кітапта бұқаралық мәдениеттегі сөз өнеріне қатысты тың ақпараттар мен құнды деректер молынан келтірілген. Қаламгер жазбаларының тілі шұрайлы, деректері жаңаша әрі қызықты болғандықтан оқырманды бірден баурап әкетеді.

 

Ожайұлы Ы.

ЕРКІН ОЙЛАУ немесе көне қағидаларды қирату. / Ықылас Ожайұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023.-272 б.

 

ISBN 978-601-217-841-8

 

Ықылас Ожайұлының бұл кітабына ілгеріде түрлі сайттар мен баспасөз беттерінде жарық көрген мақалалар легі топтастырылып беріліп отыр.

Тосын тұжырым мен терең ойға толы пәлсапалык пайымдар автордың шын болмысын паш етеді.

Кітап барша қауымға арналған.

 

Нұрғалымұлы, Ұларбек.

Сөз тарту : зерттеулер, сұхбаттар, эссе, мақалалар / Ұларбек Нұрғалымұлы. Астана : Фолиант, 2023. – 320 б.

 

ISBN 978-601-271-816-4

 

Үш бөлімнен тұратын бұл кітапқа автордың зерттеу, сұхбат, эссе, мақалалары еніп отыр. Бірінші бөлімде «Қазақ детективінің атасы» атанған майдангер жазушы Кемел Тоқаевтың өмірі мен шығармашылығын арқау ете отырып кейіпкердің қисапсыз қиындықпен өткен балалығы, соғыс өртіне шарпылған жастық шағы туралы сыр шертеді, оның шығармашылығына талдау жасайды. Екінші бөлімде әдебиет, мәдениет және өнер жайында осы саланын белгілі тұлға-ларының ішкі сырына үңіліп, олармен сырласа отырып бүгінгі жас буын талғамын таразылайды. Соңғы бөлімде қоғамдағы түйткілді мәселелер туралы мақалалар мен тағылымды тұлғалар жайындағы эсселер топтастырылған.

Кітап әдебиеттанушыларға, зерттеушілерге, сонымен бірге көпшілік оқырманға арналған.

 

 

Мұхтар Анарбек.

Періште махаббат: повестер мен әңгімелер. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 192 бет.

 

ISBN 978-601-217-837-1

 

Аз жазса да саз жазуға тырысатын талғампаз жазушы Мұхтар Анарбектің оқырмандары бұл кітапта махаббат», «Періште «Замандастар», «Сергелдең» секілді шығармалары арқылы абиту- риенттік, студенттік жылдарға, жалпы жастар өміріне саяхат шексе, ал «Тайталас», «Балтабай», «Абысын мен келiн» сиякты тағы да басқа туындылары арқылы қоғам өмірінің тыныс-тіршілігімен танысады. Махаббат, адамгершілік және достық тақырыбының көркем тілмен, жанды мысалдармен баяндалуы автор шығармаларының өзіндік ерекшелігі болып табылады.

Кітап - әдебиетті қастерлейтін жалпы оқырман қауымға арналған.

 

Қазыбек М.

ҒАЛАМ ТАНЫҒАН ҒҰЛАМА. (М.Х. Дулати: қайраткер, ғұлама ғалым, жазушы). / Мұхтар Қазыбек. Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. - 400 6.

 

ISBN 978-601-217-847-01

 

Қолдарыңыздағы кітапта Мұхаммед Хайдар Дулатидің (1499-1551) шығармашылығы тарихи-филологиялық, танымдық-философиялық тұрғыда алғаш рет жүйеленіп, әр қырынан зерттеліп пайымдау жасалынады. Дулатидің мемлекет қайраткері, қолбасшы, жазушы, суретші ғұлама ғалым ретіндегі болмысы жан-жақты ашылып қарастырыла-ды. Ұлы ойшылдың, ең алдымен, қазақ тарихының атасы ғана емес, ол сондай-ақ қазақтың тұңғыш мемуарист жазушысы екенін зерделеген тың ойлар, жаңалыққа негізделген тұжырымдар жасалынған. Мұхаммед Хайдар – ғылымның барлық саласын терең меңгерген талантты энциклопедист тұлға. Жазушының қаламынан туған классикалық «Тарихи Рашиди» атты еңбегінен қырықтан астам ғылым саласына қатысты тұжырымдарын айқын аңғаруға болады. Ұлы бабамыздың жазушылық қалам-қарымы оқырманды шын мәнінде ғасырлар қойнауына жетелеп, ұшан-теңіз беймәлім деректер мен танымдық-тарихи материалдармен кенелтіп тастайды. Бұл еңбекте ұлы ғұламаның шығармашылығы арнайы тың тақырыптар аясында қарастырылып, оқырмандарды тосын жаңалықты дүниелермен қауыштырады.

Кітапта Ұлы тұлғаны ұлықтауға байланысты Үндістан жерінде өткен халықаралық іс-шаралар қамтылған. Дулати шығармасын зерттеушілерге, әдебиетшілер мен мәдениет- танушыларға, тарихшыларға, сондай-ақ көпшілік оқырманға арналған.

 

Жиенбай Қ.

Қарапайым һәм тамаша тағдырлар. Толғаныстар, сұхбаттар, жазбалар. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 368 бет.

 

ISBN 978-601-217-832-6

 

Белгілі жазушы, халықаралық «Алаш», халықаралық ПЕН-клуб сыйлықтарының лауреаты Қуаныш Жиенбайдың бұл жаңа жинағына әдебиет жайлы ойлары мен аты-жөндері елімізге танымал қаламгерлермен болған сұхбаттары топтастырылған. Мойны озық әлем әдебиетінде өмірге келген тың бастамалар, эксперименттер, адам психологиясындағы алуан түрлі тартыстарды оқырманға шыншылдықпен жеткізудегі әдіс-тәсілдердің өз «топырағымызда жерсінуі», замандас жазушылар туралы толғаныстары, төңірегіміздегі құбылыстарға деген автордың жеке көзқарасы ешкімді бейжай қалдырмайды

 

Әлпейісова К.

Жүрегімде жасырған жырларым: Өлеңдер / Камал Әлпейісова. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 224 бет.

 

ISBN 978-601-217-844-9

 

Жұртшылыққа жазушы, журналист, белгілі аудармашы, ілеспе аударманың ізашар мамандарының бірі ретінде танылған Камал Әлпейісованың бұл жинағы оның жаңа қырын ашады. Ол аудармамен бірге, өлең де жазғанымен, оны жариялауға асықпаған. Бірнеше өлеңіне ән шығарылған. Автор әр жылдары жазған өлеңдерін жинақтап ұсынып отыр.

Кітап қалың оқырманға арналған.

 

Амантай Сатаев.

Таңдамалы шығармалар (эсселер, пьесалар, әдеби киносценарийлер). – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 416 бет.

 

ISBN 978-601-217-838-8

 

Қазақтың тұңғыш кәсіби жоғары білімді архивариусы, белгілі жазушы-драматург, тарихшы Амантай Сатаев кешегі кеңестік кезеңің өзінде төл тарихымыздың айтылмай, айтқызбай келген тұнықтарын жасканбай, талмай жинап, артына мол шығармашылық мұра қалдырған каламгер.

А. Сатаевтың бұл кітабына таңдамалы пьесалары мен киносценарийлерi топтастырылған. Тарихилық пен деректiлiктi казық еткен әр шығармасы қызықты мағлұмат, соны көріністерімен, автордың тек өзіне тән драматургиялық ерекшеліктерімен тартымды. Автор оқырманды өзінің таңғажайып әлеміне жетелеп, Жәңгір хан, Төле би сынды небір айтулы тарихи тұлғалармен, Ботагөз, Ғайни сиякты ерекше кейіпкерлерімен қатар, жас ұрпақ өнеге етерлік қарапайым да, жаны жайсаң еңбек адамдарымен де қауыштырады. Ел басына түскен ауыр нәубет хақындағы «Қаратабан канды жол», «Елімай» киносценарийлері де осында. Қаламгерді жаңа бір қырынан танытатын бұл туындылары да окырман көңілінен шығар деген үміттеміз.

 

Файзолла А.

Аудармалар мен сұхбаттар / Алпамыс Файзолла. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 168 бет.

 

ISBN 978-601-217-839-5

 

Кітапка автор Алпамыс Файзолланың тікелей ағылшын тілінен тәржімелеген аудармалары және шетелдік каламгерлерден өзі алған сұхбаттары енді. Сұхбаттардың бәрі кезінде «Қазақ әдебиеті» газетінде жарық көрген.

Кітап калың оқырман қауымға арналған.

 

ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫ Ә.

Әулет пен нәубет. / Әмина Құрманғалиқызы. ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 464 бет.

 

ISBN 978-601-217-834-0

 

Қалың оқырманға сыншы ретінде танылған Әмина Құрманғалиқызының «Әулет пен нәубет» атты романында бір әулеттің тауқыметті тағдыры арқылы күллі қазақтың бастан кешкен зұлмат жылдары суреттеледі. Роман - әрі әулеттік, әрі тарихи көркем шежіре. Сыншылықпен қоса автордың көркем прозадағы қабілеті де танылады. Оқиғасы шындық, тілі көркем. Автордың бұдан басқа «Біз де қайттық өмірдің базарынан» және «Жеті ата Жолымбетке құйған нұрын» атты көлемді көркем прозалық шығармалары бар.

 

Жүсіпбек Қорғасбек.

ҚАЛАМ ҰШЫНДАҒЫ МИФ - Алматы, - "Алматы-Болашақ” АҚ, 2023. - 320 б.

 

ISBN 978-601-7646-63-9

 

Бұл жинаққа қалғымайтын қалам иелері туралы әдеби эсселер топтастырылған. «Жазушы мен тарихшы» роман-эссесінде де қаламгерлік миссия алға тартылады. Кейіпкерлердің тағдыры әртүрлі болғанымен, жинаққа енген шығармалардың барлығының тақырыбы бір. Мұнда қаламгерлік пен қайраткерлік қатар өрілетін өмірдің тылсым да құпия һәм жұмбак сырлары шертіледі.

 

Жәнібек Әлиман.

Жұлдызымның жорығы – Алматы: "Алматы- Болашақ” АҚ, 2023. – 96 б.

 

ISBN 978-601-7646-68-4

 

Жәнібек ӘЛИМАН-Қарағанды облысы Шет ауданы Нілді ауылының тумасы. Бірнеше республикалық жыр мүшәйраларының жеңімпазы.

Автордың алғашқы жыр жинағы «Серт» деген атаумен 2015 жылы жарыққа шығыпты. Қолдарыңызға тиiп отырған бұл кітап – автордың екiншi жинағы. Тырнақалды туындыларына қарағанда, өмір түстері мен көңіл ауанын көріп, сезінуі тереңдей түскенін аңғаруға болады. Дәстүрлі казак өлеңінің үлгісін сақтай отыра жаңалыққа құлаш ұруды көксеген жас акын ойлы оқырманды бей-жай қалдырмайды деген ойдамыз.

 

Әбдішова Жанар.

ДҮНИЕ – БЕКЕТ, АДАМ – КЕРУЕН. Хикаяттар мен әңгімелер / – Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 336 б. 

ISBN 978-601-217-846-3 

Жанар Әбдішова заманауи оқиғаларды баяндаған қызықты туындыларымен мерзімдік баспасөзде жиі жарияланатын, оқырмандар жылы қабылдаған, танымал жазушы.

«Дүние – бекет, адам – керуен» деп аталатын кітабының тақырыбы әр алуан, замандастарымыздың басынан өткен жай-күйлері, тығырық-тан шығар жол іздеген сәттері шынайы, нанымды бейнеленген.

Автордың негізгі кейіпкерлері - әйелдер. Көлемі жағынан қысқа жазылған әңгімелерінің қай-қайсысы да жүрекке жол тауып, оқырманын селқос қалдырмайды, еліктіріп, тартымды оқылады, тілі шұрайлы, көркем.

Үміт БИТЕНОВА.

Ешкімге айтпаған сырларым. – Алматы: «Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, 2023, 216 бет. 

ISBN 978-601-7646-74-5 

Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, ақын Үміт Битенованың бұл кітабына әр жылдары дүниеге келген поэзиялық шығармалары топтастырылған.

Пәкиза тазалық, сыршылдық, ойлылық араласа өріліп жататын шығармаларымен адамдарға ағынан жарылып сыр айту, тосын тың теңеулер арқылы сәтті шешім қабылдау Үміт жырларының басты ерекшелігі.

Әлеуметтік әуенге бейім, өлең тілін құрайтын сыршыл нәзік сезімін оқиғалы жырларына дарыта білетін ақын барша адамбаласылык байыпты ойға бармайынша, адамзаттың көсегесі көгермейтініне көңілді ұйытып, көзді жеткізеді.

Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

   

Ілиясов Б., Шалқаров Д.

Ерлікке толы ғұмыр. Деректі хикаяттар / Бегім-Мұрат Ілиясов, Данияр Шалқаров. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 336 бет. 

ISBN 978-601-217-842-5 

Кітап қазақтың біртуар азаматы, Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы, Совет Одағының Батыры Нағи Ілиясовтың өмір жолына арналған. Кітапта Нағи Ілиясовтың балалық шағынан бастап, Ұлы Отан соғысынын отты жылдарындағы жауынгерлік жолы мен майданнан елге оралып, соғыстан зардап шеккен халық шаруашылығын көтеруге қосқан орасан зор үлесі шынайы деректер арқылы баяндалады. Мемлекет және қоғам қайраткері Нағи Ілиясовтың қызметі ХХ ғасырдың 50-70-жыл дарында Қазақстанда ауыл шаруашылығының дамуына жаңа идеялар мен көзқарастар әкелді. Хикаяттарда батырдың тек қаһармандығы ғана емес, азаматтық, адами бейнесі де мүсiнделедi. Кiтаптың мақсаты – елі үшін, халқы үшін қан мен тер төгіп, майдандағы да, еңбектегі де ерлік терімен игі тірліктер жасаған батыр жайлы құнды ақпараттарды сақтап калып, келешек ұрпаққа жеткізу

 

ЖАУБАЙ Е.

Қазақтың жылқыға қатысты мақал-мәтелдері (Арғымақ антологиясы: Күлтегіннен күні бүгінге дейін). / Құраст. Ержан Жаубай. – Алматы: ЖК «Тарпанбаева А.Ш.», 2023. – 400 бет. 

ISBN 978-601-80433-5-2 

Қолдарыңызға тиіп отырған халқымыздың асыл қазынасының бір тамшысы «Қазақтың жылқыға қатысты мақал-мәтелдері» жинағы құрастырушының алғашқы еңбегі. Қазақ атауы жылқы ұғымымен біте қайнасып, бірігіп кеткендігі сондай бұл екі ұғымды бір-бірінен бөле қарау мүмкін емес.

Бұл көшпенділердің дала философиясын тамыршыдай тап басып көрсетер кыска да, нұсқа мақалдарды оки отырып жылқы жануарына қатысты ерекше үш жағдайды түсінуге болады.

Бірінші: Жылқы психологиясын меңгеру.

Екінші: Жылкы бағымы,

Үшіншісі: Жылқыны пайдалана білу.

Сонымен бірге бұл кітаптың алдағы уақытта жарыққа шығатын «Арғымак антологиясы» аталар сүбелі еңбектің қанатқақты нұсқасы екенін де айта кеткен ләзім.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

 

Ерғали БАҚАШ.

ТЫЛСЫМ ТҮН – Алматы: "Алматы-Болашақ” АҚ, 2023. – 128 б.

 

ISBN 978-601-7646-67-7

 

Бұл кітапқа ақынның тұнық та сырлы лирикаларымен қатар түннің тылсым әлеміне бойлаған өлеңдері топтастырылды. Сурет пен образға, ой мен ішкі толғаныска толы жинақтың өзіне тән ерекшелігі, жаңашыл қолтаңбасы және бүгінгі поэзиямыздағы өзінше бір соны сокпакка ұмтылған бет алысын байқауға болады.

Кітап өлең сүйер қауымға арналған.

 

Думан РАМАЗАН.

ЖАН. – Алматы, «Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, - 2023. - 368 бет. 

ISBN 978-601-7646-64-6 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, талантты жазушы-драматург Думан Рамазанның бұл жаңа жинағына «Көш», «Құса», «Көкжал», «О дүниедегі кездесу», «Дауыс», «Жылап аққан тамшылар», «Ажал», «Жұбаныш», «Жан», «Алланың әмірі», «Жат- бауыр», «Жын», «У», «Тор» тәрізді таңдаулы әңгіме-хикаяттары топтастырылған.

Сырбаз суреткердің қаламынан туған көркем шығармалар жаңашылдығымен, тереңдігімен, мазмұндылығымен, астарлылығымен, өзгеше өрнегімен, такырып сонылығы һәм әр алуандығымен, тілінің шұрайлылығы және стилінің айқындылығымен ерекшеленеді. Философиялык, психологиялық, лирикалық, мистикалык, сюрреалистік, постмодернистік, этнографиялык, аллегориялық, мифтік, эпсаналық бағыттағы шығармаларға батыл қалам тербейді. Оны осы жинақтағы туындылардан да анық байқауға болады.

Кітап қалың көпшілікке арналған.

 

БАЙБҰЛАНОВА Ж.

СЕЗІМ СӨЗДІГІ. Поэзия. (Өлеңдер). - Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», Алматы, 2023. - 180 б. 

ISBN 978-601-217-843-2 

Ақынның жаңа жыр жинағына әр жылдарда жазылған махаббат жырлары, патриоттық тақырыптағы өлеңдері енген. Шығармаларда қаламгердің нәзік сезімі мен ішкі бұл- қыныстары, табиғатқа тамсанысы мен өмірге деген құштарлығы көрініс тапқан. Ақын өлеңдері оқырманның жүрек түкпірінен орын алып, көңіл-күй пернелерін дөп басары сөзсіз. Тірліктің тынымсыз сәттерінен бір уақ алыстатып, мөп-мөлдір әлемге ертіп әкетері хақ.

Кітап өлеңсүйер оқырманға арналған.

 

Амангелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ.

МҰҚАҒАЛИ ҒАСЫРЫ. / «Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, - 2023, - 368 бет. 

ISBN 978-601-7646-65-3 

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі сын жанрынын жалауын жоғары ұстап жүрген зерделі сыншы, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Амангелді Кеңшілікұлын әдебиетші қауымның бәрі біледі, жақсы таниды және оныңшығармаларын жоғары бағалайды десек артық айтқандығымыз емес. Оның еңбектерінде жаңа леп, тосын ойлар өріліп отырады. Сыншы қаламынан туған «Ақ жауын», «Қазақты сүю», «Қарлығаш дәурен», «Жүрек сөзі», «Рух жыры» секілді еңбектері ұлт руханиятының дамуына айтарлықтай үлесін қосқан туындылар.

«Мұқағали ғасыры» атты кезекті туындысы да оқырман қауымға жаңа қырынан көрініп, рухани дүниеміздің өсіп, дамуына сүбелі үлес қосатыны даусыз.

 

Медеу Б.

Аламан қыздардың ақырғы шайқасы. / Биғайша Медеу. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. - 576 б. 

ISBN 978-601-217-831-9 

Ақын жырлары өзінің заманауи ой-тұжырымдарымен елеен еткізеді. Жырмен жаратылыстың суретін салу арқылы ой мен түйсік үстемдік құрады. Сезім тереңдігі баурайды. Ноқтаға басы сыймайтын тағдыр жыр тілінде сөйлейді. Тарихтың тұңғиығынан сүзіліп алынған акбозатты аламан кыздар бейнесі өлең тілінде тіл қатады. Ақынның ерекшелігі қазақ қыздарының әлемді таңдандырған жауынгерлік рухын жырлау. Қазіргі поэзияға әкелген соны такырып.

Азаматтык пен Адамгершілікті, нәзіктік пен парасатты катар өрген рухты жырлар пәлсапасы ешкімді бей-жай қалдырмайды.

 

АЙМҰХАМБЕТ Ж.

Сөз өнеріндегі мәтін мен шығарма кеңістігі: Монография. / Жанат Аймұхамбет. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2023. – 384 бет.

 

ISBN 978-601-217-835-7

 

Бұл монографияға фольклортану және әдебиеттану сала- ларындағы зерттеулер енгізілген. Мәтін, шығарма мәселесі, мифологизм, мифопоэтика туралы ғылыми талдаулар мен тұжырымдар еңбектің негізгі өзегіне алынған. Монография әдебиеттанушыларға, білім алушыларға арналған.

 

Айзада Рахымжанова.

Алтын тамыр – Алматы:

"Алматы-Болашақ” АҚ, 2023. – 136 б. 

ISBN 978-601-7646-66-0 

Айзада Бүркітқызы Рахымжанова – 1991 жылы 5 сәуірде Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Ақтау ауылында дүниеге келген. Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі. Ақын есімі бүгінде оқырман қауымға кеңінен таныс. Қарағандыда дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын Жұмабек Тәшенов атындағы «Жылдың үздік ақыны» байқауының жеңімпазы. Автордың 2017 жылы жырық көрген «Меруерт моншак» атты жыр кітабын көпшілік қауым өте жылы кабылдады.

Қолыңызға тиiп отырған «Алтын тамыр» өлеңдер жинағы да жырсүйер қауымды баурап алары анық. Ақынның сұлулыққа, іңкәрлікке, ізгiлiкке толы жыр жолдары көзіқарақты оқырманның лайықты бағасын алады деген сенімдеміз.

 

Асан А.

Айша бибі: Өлеңдер, балладалар / Акерке Асан. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2022. – 160 б. 

ISBN 978-601-217–791–6 

Жас ақын Ақерке Асанның «Айша бибі» жыр жинағына бұрын жарияланбаған жана өлендері топтастырылған. Өлеңдерінің денi жастык, махаббат такырыптарына құрылғанымен, туған жер, өскен орта алдын дағы перезенттік парызын жырларына өрнектей білген автордың бұл жинағы көпшілік оқырманның көңілінен шығады деген ойдамыз.

 

АХМЕТБЕКҰЛЫ А.

Жұмекеннен 100 өлең. Әдеби сын. / Алмас Ахметбекұлы. - Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2022. – 320 бет. 

ISBN 978-601-7624-22-4 22-418 

Кітапқа автордың Жұмекен поэзиясына талдау жасаған аукымды еңбегі арқау болды. Жұмекен ақынның көркем өлеңдерін біліп оку, сезіп, түсініп, түйсініп оқу ол-көркем ойлауға жетелейді.

Автор ауқымды әрі көркем ұлттық өлеңдерді талдай отырып, тіліміздің соншама бай құбылыс пен терең түйсіктерге дейін бейнелей алатын сұлу қасиетін сөз етеді, сонымен бірге Жұмекеннің орасан куатты шабытын, өлең сөз қисынындағы қайталанбас тәсілдерін тарқатады. Оның әр алуан тақырыптар тұсындағы шексіз шеберлігінің шиелерін шешеді. Кітапқа автордың «Bairaq.kz» порталында жарияланған Жұмекен туралы 30 мақаласы негіз болды. Оған қоса әдеби сын жанрындағы өзге де мақалалары «Сөзтану» және «Шәуешек феномені» деген атпен топтастырылған.

Кітап өлең сүйер қауымға және оку орындарының шәкірттеріне арналған.

 

Аскаров А.

Көзкарас. Взгляд. - Алматы: «Мирас» баспасы, 2022. - 272 б. 

ISBN 978-601-06-8961-9 

Асанбай Асқаров (1922-2001) Алматы, Жамбыл, Шымкент облыстарын басқарған, ширек ғасыр бойы басшылық қызметте болған, елiмiздiн әлеуметтік-экономикалық дамуына, Алматы, Шымкент қалаларының осы заманғы шаһар деңгейіне көтеріліп, көркеюіне зор үлес қосты. Ол iрi табыстарға қол жеткізді, сонымен қатар қайта құру кезеңінде орталықтың озбырлык саясатының құрбаны да болды. Шын мен шыңыраудың не екенін, жаныменде, тәнімен де сезді. Асқаров өзі басшылық қызметте болған жылдарда кездескен саяси қайраткерлерге, басшыларға саяси баға береді, коғамымыздың даму процестеріне өз көзқарасы тұрғысынан талдау жасайды. Кайраткердің туған ұлтының болашағына деген адал да ақжарқын перзенттік мақсаттары оқырманды бейжай қалдырмайды.

 

Автор, четверть века рукодивший Алматинской, Жамбылской, Шымкентской областями внес значительный вклад в их социально-экономическое развитие. В немалой степени его усилиями поднялись до современного уровня административные центры этих областей, превратившиеся в процветающие города. Заметный вклад он внес и в подъем казахстанской высшей школы. Не смотря на все это, авторитетный деятель страны в период перестройки стал жертвой недальновидных, до конца непродуманных действий организаторов перемен. Но он стойко пропустил через себя свои взлеты и падения. Обо всем об этом повествуется в предлагаемой читателю книге, где дается оценка и личный взгляд на деятельность руководителей его времени, беспристрастно
анализируются процессы развития общества. Читателя не оставят равнодушными мнение автора и размышления о судьбе родной нации.

 

Асқаров А.

Тағдыр. Судьба. - Алматы: «Мирас» баспасы, 2022. – 576 б. 

ISBN 978-601-06-8960-2 

Тағдыр! Адам тағдыры! Ес біліп, ат жалын тартып мінуге жарағаннан халкынын бел ортасында болып, еліне жарты ғасырдан астам адал кызмет еткен абзал азаматтың тағдыры!
Иә, ширек ғасырдан астам Жамбыл, Алматы, Шымкент облыстарын басқарған Асанбай Асқаров кезінде республика ғана емес, бұрынғы Одақ көлеміндегі ірі тұлғалардың бірі еді. Қым-қуыт күрделі кезеңде көптеген көрнекті қайраткерлермен қызметтес болды, қаншама еңбек адамдарымен дидарласып, олардын күш-қайратын шаруашылық істерге жұмылдырып
отырды. Осындай халқы сүйген, халқын сүйген өнегелі азамат кейін жа- зықсыз жалаға ұшырады, түрмеге жабылып, жазықсыз жапа шекті. Жақсы- лықтың да, жамандықтың да бәрі адамдардың ортасында, қоғамдық ортада өтті. Міне, кітап сол адамдар, сол орта жайлы сыр шертеді.

 

Судьба! Судьба человека! Это судьба человека, отдавшего всего, что в нем было лучшего, находившегося с юных лет в среде своего народа, более сорока лет служившего на его благо и более четверти века, стоявшего во главе Жамбылской, Алматинской, Южно-Казахстанской областей. Он был одним из организаторов масс на выполнение масштабных дел. Немало вло- жено им труда в становлении Жамбылской, Алматинской, Южно-Казахстанской областей и в строительство столицы республики города Алматы. Он пользовался и пользуется большим авторитетом и уважением у народа. Несмотря на все это в результате гнусной клеветы и зависти оказался в тюрьме. По иронии судьбы Асанбай Аскаров испытал на своем пути радость и горечь. И эта книга повествует об этом.

 

Асилов Н. Т., Макипов А. С.

История становления и развития военной подготовки в вузах Казахстана : научно-популярный сборник / Н. Т. Асилов, А. С. Макипов. – Алматы : ТОО РПИК «Дәуір», 2022. – 208 стр. 

ISBN 978-601-217-801-2 

В научно-популярном сборнике на основе большого круга различной литературы рассматривается история становления и развития системы военной подготовки в гражданских вузах Казахстана. Показывается место и роль гражданских вузов в формировании мобилизованного резерва офицерских кадров на различных исторических этапах развития страны. Выделяются и анализируются актуальные проблемы реформирования подготовки офицеров запаса в условиях формирования нового перспективного облика Вооруженных Сил казахстана. Воспроизведенный материал позволяет представить реальную картину условий подготовки военных кадров в вузах Казахстана.

 

Бисултанов Б.

Тұншыққан шындық: Деректі роман / Байназар Бисұлтанов. – Алматы: «Дәуір», 2022. - 256 бет. 

ISBN 978-601-217-806-7

«Тұншыққан шындықтың» бірінші бөлімінде бүгінге дейін жалған тергеу амалдарымен сотталып, сонан соң құпияланып келген жаттанды көзқарастың шаңы қағылып, саяси қуғын-сүргін құрбандары мен соның зардабын тартқандар туралы ел аумағында жинақталған 113258 құпия қылмыстық іс құжаттарын құпиясыздандыру бағытында істелген іс-әрекеттер баяндалады.

Екінші «Қазақ мұңы» бөлімінде қазақтың ұлттық санасын құлдырату мен оның ұлттық өрнегін құрту мақсатында Ресей патшалығы мен Кеңес дәуірінде жүргізілген іс-амалдарға тарихи шолу жасалып, зерделi оа ұлттық, қазақстандық көзқарас қалыптастыруға итермелейді.

«Тұншыққан шындык» деректі романы тарихтан тағылым алуға үндейтін туынды. Кітап тарихшы мамандарға, студент жастарға және жалпы окырман куымға арналған.

 

Қойшыбаев Б.

Тәуелсіздік тамырлары: Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар / Бейбіт Қойшыбаев. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2022. – 612 б. 

ISBN 978-601-217-809-8 

Жазушы, публицист, тарихшы-ғалым Бейбіт Қойшыбаевтың «Тәуелсіздік тамырлары» атты тарихи танымдық әңгімелерден тұратын жинағына кірген зерттеу, мақала, сұхбаттар шартты түрде бес бөлімге жіктелген. Алғашқы бөлім тәуелсіз кезеңдегі Қазақ Ордасы дәуірінен бастап, отар замандағы күрестерден, монархия іргесін шайқалтуға өзіндік үлес қосқан Он алтыншы жыл оқиғасынан, азаттық қозғалысының шарықтау шегі – Алаш Ордасы құрылғанға дейінгі кезеңдерден ақпарат береді. Екінші бөлімде кеңес заманындағы еліміздің тағдырында шешуші рөл атқарған билеуші партияның құрылымы түсіндіріліп, сол партиянын бастауымен орын алған касiреттi окигалар, тоталитарлық жүйенің көбесін сөгуге із салған Сексен алтыншы жылғы жастардың саяси көтерілісі жайында түсіндіріледі. Жинақтың өзегі тәрiзденiп ызылған тәуелсіздік дәуiрiнiң кей сәттері жайында үшінші бөлімде айты лады. Төртінші бөлімде өз халкына карсы бағытталған кеңестік террордың жүз шақты құрбаны таныстырылады. Кітаптың қорытындылаушы бөлігі сынды «Тағзым» атты бесінші бөлімде ел тарихындағы маңызды оқиғалар мен кейбір ірі тұлғалардың қызметтері дөңгелек даталарына орай оқырман назары на ұсынылған.

Кітап Отан тарихын сүйетін қалың жұртшылыққа, жастарға, студенттер мен оқушыларға арналған.

 

Исабеков Д.

Театр және Кино әлемі. Студенттер мен копшілік оқырмандарға арналған танымдық кітап - Алматы, «Жалын баспасы», 2022. - 432 стр. 

ISBN 978-601-7835-34-7 

«Театр және кино әлемі» деп аталатын бұл кітапка автордын ұзақ жылдар бойы қазақтың Т. Жүргенов атындағы ұлттық Өнер Академиясында драматургия және кинодраматургия саласы бойынша оқыған лекцияларының негізінде филология факультеттері мен өнертанушы студенттерге және осы саланын кыр-сыры мен құпиясын білуге құштар көпшілік қауымға арналған танымдық кітап. Кітаптың бірінші бөлімі жас драматургтер мен жас сценаристерге пьеса мен сценарий жазудың теориялық және практикалық жолдары көрсетілсе, екінші бөлім әлемдік кино шеберлерінің іздену жолындағы алуан түрлі қиындықтарды жеңу мақсатындағы жанқиярлық еңбектері қызғылыкты жазылған. «Тағдырлы тарландар» деген үшінші бөлімде әлемдік Аристофан, У.Шекспир, И.Гете, Н.Гоголь, А.Чехов, М.Горький, М.Булгаков сынды тарландардың бізге белгiсiз болып келген тағдырларынын беті ашылады.

Драматургия мен кинодраматургия саласын өз тәжірибесі арқылы жақсы білетін Д. Исабековтың бұл танымдық еңбектері жана жаза бастаған театр мен кино мамандары үшін ғана емес, көпшілік қауым ушiн де берері мол кітап болары сөзсіз.

 

Қият А.

Ұлы Дала билеушілері: қазақ сұлтандарының тарихы мен тағдыры / Арман Қият - Алматы: «Дәуір», 2022 – 336 б. 

ISBN 978-601-217-811-1 

Ұсынылған монография - Қазақ хандығынын билеуші әулеті Шыңғыс ұрпақтарының қоғамдық-саяси қызметтерін, орнын, рөлін және олардың әлеуметтіктұрмыстық ахуалдарын анықтауға жасалған кешенді зерттеу. Кеңестік дәуірде объективті зерттеуге тыйым салынған тақырыпты қайта саралап, зерделеп зерттеудің нәтижесінде төре тұқымдарының казак коғамындағы шынайы орнын анықтауға, оларға жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік туып отыр.

Еңбек зерттеушілерге, мұғалімдерге, студенттерге және тарихқа қызығушы барша оқырмандарға арналған.

 

Букеевская Орда / Сост.: Мереке Кулькенов. ТОО «Мерекенің баспалар үйі», 2022. - 624 стр. 

ISBN 978-601-7845-91-9 

В данный том вошли работы В. Вельяминова-Зернова: «Исторические известия о Киргиз-кайсаках и сношениях России со Средней Азией со времен кончины Абул-Хаир хана (1748 — 1765г.г.)»; И.Казанцева: «Описание Киргиз- Кайсаков»; И.С.Иванова: «Джангер, хан Внутренней Киргизской Орда», выпущенная в типографии Н.Л.Рослякова в г. Астрахань в 1985 году; «Внутренняя Киргизская Орда»; М.Я.Киттары «Ставка хана Внутренней Киргизской Орды; Э. Островского «Поездка во внутреннюю Киргиз-кайсацкую Орду, с ветеринарной целью»; Э.Островского «Поездка во Внутреннюю Киргиз-кайсацкую Орду, с ветеринарной целью»; Н. Троицкого: «Взгляд на Внутреннюю Киргизскую Орду».

Книга переиздана без изменения и редактирования, и рассчитана для широкого круга читателей.

 

ӘЗІРБАЙЖАН МӘМБЕТОВ.

МЕНІҢ ӨМІРІМ – ТЕАТР. АЗЕРБАЙЖАН МАМБЕТОВ. МОЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР. AZERBAIJAN MAMBETOV. MY LIFE IS A THEATER. - Алматы: «Сардар», 2022. - 160 бет. 

ISBN 978-601-7624-35-4 

Қазақстанның театр және кино өнерінің әйгілі режиссері, «Халық қаһарманы», КСРО-ның Халық әртісі, КСРО және ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әзірбайжан Мәмбетовтің көрнекті шығармашылығы еліміздің режиссура деңгейін бұрын-соңды болмаған жетістікке, биіктікке жеткізді, әрбір көрерменнің жүрегіне ұмытылмас әсер қалдыратын оның театрландырылған қойылымдары аншлагпен өтетін. Оның кино саласындағы еңбектері Қазақстан кинематографиясының Алтын қорына кіреді. Ол керемет талантты, жұмыс жасағанда қажымас қайратты болғанымен, қиын тағдырлы адам еді. Бүгінгі Қазақ театр өнері – Әзірбайжан Мәмбетовтің үлкен еңбегі. Ол өзінің бар ғұмырын театр саласына кызмет етуге сарп етті. Өз ісінің шебері, кемеңгер режиссердің талантынан шабыт алатын өскелең ұрпақ оны әрдайым есіне алып, бағалайтын болады. Азербайжан 

Мамбетов прославленный режиссер театра и кино Казахстана, «Халық қаһарманы», народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и КазССР. Яркое творчество Азербайжана Мамбетова подняло уровень режиссуры в нашей стране на небывалую высоту, его театральные постановки проходили с аншлагом, оставляя неизгладимое впечатление в сердце каждого зрителя. Его киноработы входят в золотой фонд казахстанского кинематографа. Это был человек нелегкой судьбы, обладавший невероятным талантом и неутомимой работоспособностью. Казахское театральное искусство сегодня - огромная заслуга Азербайжана Мамбетова. Всю свою жизнь он посвятил служению театру, его будут помнить и высоко ценить последующие поколения, вдохновленные гением Мастера. 

Azerbaijan Mambetov is a renowned theater and cinema director of Kazakhstan, «Khalyk Kakharmany» (Hero of Kazakhstan), People's Artist of the USSR, State Prize winner of the USSR, and Kazakh SSR. Azerbaijan Mambetov's outstanding creative work raised the level of directing in our country to an unprecedented level, his theatrical performances were sold out, leaving every spectator impressed to the core. His film works are included in the golden fund of Kazakhstani cinema. He was a man of a not easy fate, who possessed incredible talent and tireless capacity for work. Kazakh theatrical art is Azerbaijan Mambetov's great merit. He has devoted all his life to serving the theater. He will be remembered and highly appreciated by future generations that will be inspired by the Master's genius.

 

Әлімжан Е. А.

Алтын жүлге жыры: Роман / Елен Әлімжан - Алматы: «Дәуір», 2022. – 288 б. 

ISBN 978-601-217-802-9 

Белгiлi жазушы Елен Әлімжанның «Алтын жүлге жыры» атты жана жаннын романы қазақ әдебиетінде көп көрініс бермеген гуманитарлық сала ғалымдарының социалистік шеңбердегі өмірі мен отарлык идеология найзасының ұшында жүріп жазған еңбектерінің талан-тағдырын арқау еткен интел лектуалды туынды. Бас кейіпкері ғалым Мекемтас Мырзахметұлының Абай мұрасын тұрпайы-социологиялық тұрғыда бағалаушылармен күресе жүріп, ұлы ақынның толық адам ілімін ашуы, казактын калай орыстандырылғаны туралы өз еңбегін жарыққа шығара алмауы, 1986 жылғы желток саншыларды ақтау әрекеттері көркем тілмен кызгылыкты бейнеленеді. «Алтын жүлге жыры» - калам иелерінің әділетті қоғам үшін күрес жыры.

Кітап барша оқырман қауымға арналған.

  ШАЙМЕРДЕНҰЛЫ Е.

Елтаным. Тарихи-философиялық рәмізбаян. / Ербол Шаймерденұлы. - Алматы: «SUNSHINE plus», 2022. – 320 бет. 

ISBN 978-9965-23-610-5 

Ел ұлттық дүниетанымымыздағы ұлы ұғымдардың бірі. Арғықазақ сөзінен бастап күні бүгінге шейін еш өзгеріссіз қауым, қағанат, ел-жұрт, Отан, мемлекет мағынасында қолданылып келеді. Елдік мінез, елдік дәстүр, елдік мұрат, елдік намыс, елжандылық, отаншылдық тәрізді рухани құндылықтардың өзегі де – осы сөз, осы ұғым.

Кітап Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздері туралы жанжақты ғылыми-көркем пайымдау арқылы замандастарымыздың бойында мемлекеттік мұраттарға адалдық, елдік аңсарларға сүйіспеншілік және отаншылдық сезімдерін оятуға бағытталған. Тілі – шұрайлы, ділі - таза, діңі мықты. Елдігімізге қатысты кең мағлұмат беретін терең интеллектуалдық еңбек деп бағалауға лайық туынды. Жүрек қайнарында суғарылған сезім сөзі ретінде ажарлы һәм әсерлі.

Ойды қозғап, сезімге сәуле түсіретін рәмізбаян студенттер мен оқушыларға, педагогтарға, саясаттанушыларға, вексилологтар мен геральдистерге, жүрегі елім деп соккан барша оқырман қауымға арналады.

 

Шамуратова Ж.

Айтылмаған сыр. / Жадыра Шамұратова. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2022. — 344 бет. 

ISBN 978-601-217-782-4 

Бұл мерзімді басылым беттерінде жарияланған туындыларымен ерте танылған Жадыра Шамұратованың алғашқы прозалык туындысы.

Жинақта адамдар бойындағы парасаттылық пен адамгершілік ке үндейтін шығармалардың оқиғалары көркем тілмен бейнеленіп, шиеленісті өрбіп отырады.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

 

Жанапиянова Ж. К.

Ана. Әңгімелер жинағы / Жанар Жанапиянова. - Алматы: «Дәуір» баспасы, 2022. – 240 б. 

ISBN 978-601-217—804—3 

Кітаптың Ана деп аталуының себебі барлық тіршілік көзі анадан тарайды. Үш қана әріптен тұратын сөздің мағынасы әр адамға қастерлі. Кітапта қарапайым қазақ аналарының өмірі бейнеленген. Әңгімелер жинағы өмірдегі отының өшпеуін, бақытының көшпеуін, шаңырағының құламауын тілейтін Аналар туралы.

  Желтоқсан көтерілісі: Көп томдық айғақ-кітаптар. / Құраст. - Талғат Айтбайұлы. - Алматы: «Дәуір» баспасы, 2022. 

ISBN 978-601-217—557-8 

Айғақ-кітаптардың төртінші томына енгiзiлген материалдары да Желтоқсан көтерілісі әлем назарын айрықша аударған тарихи үлкен оқиға екендігін нықтай түседі. Қантөгіс арпалыстардың арасында болған қаһармандары ұлт намысы үшін болған қақтығыстардың сол кездегі республика астанасы Алматыда ғана емес, басқа көптеген облыс, аудан орталықтарында, тіпті қазағы қалың ауылдық жерлердің өзінде өшпес із қалдырғанын айғақтайды. Есімдері елге әйгілі Х. Оралтай, Ф. Әли, М. Мырзахметұлы, Б. Ілиясов, К. Тәби, К. Байжан, Ж. Әнесұлы, Б. Қанапиянов, М. Қойгелдиев, Ж. Бабалықұлы, У. Қалижан, М. Рысдәулет, С. Жакыпов, Г. Қабышұлы, Ә. Кішкенебаев, М. Калдыбай және басқа да зерттеуші-ғалымдар, Ішкі істер қызметінің өкілдері, журналистердің, Желтоқсан ұйымы жетекшілердің материалдары жинактын салмағын үстей түседі. Сондай-ақ, көтеріліс ақиқатын
ашу үшін құрылған комиссияға еніп, азаматтық қасиетін көрсете білген заңгерлер мен калам қайраткерлерінің де мақала,сұхбаттарын оқи аласыздар.

 

Жулдыз Тойбек

«РУХАНИЯТ»

«Алматы-Болашақ» АҚ баспасы, 2022, 432 бет. 

Белгілі қаламгер-ақын Жұлдыз Тойбектің бұл кітабына елдің рухани дамуы мен кемелденуіне мәдениет, өнер, ғылым, білім саласында шығармашылық тұрғыдан ерекше үлес қосқан қайраткерлердің ұшантеңіз еңбегі арқау болады. Ұлттық дәстүрді дәріптеу, тіл, дін жайында жазылған дуниелер окырманын қызықтырады.

Кітаптың тілі көркем, шұрайлы.

 

   

Адырбеков, Икрам Елшінің жазбасынан / Икрам Адырбеков. - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. - 280 б. 

ISBN 978-601-338-905-9 

Тәуелсіз Қазақстанның әлемдегі, өңірдегі бейбітшілікті, қауіпсіздікті сақтауға, нығайтуға қосқан үлесін халықаралық қоғамдастық бүгінде жоғары бағалайды, ол жас мемлекеттің сыртқы саясатының шынайы жетістігі.

Осы салада көп жылдар жемісті қызмет атқарған белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Төтенше және Өкілетті елші Икрам Адырбеков- тің оқырманға ұсынып отырған бұл кітабында негізінен автордың елшілік қызметте болған кезеңдерінде өзі куә болған, тікелей қатысқан түрлі шаралар мен маңызды кездесулердің протоколдан тыс қалған жайттары мен қызықты оқиғалары баяндалады. Сонымен қатар елші қызметін атқарған мемлекеттердегі түрлі салаларда жүргізілген озық реформалар мен тәжірибелер туралы зерттеулері, өткен өмір жолы тартымды суреттеледі.

Кітап қалың оқырманға, дипломаттарға, жастарға ұсынылады.

 

Әлпейісов К. А.

Қайтсек ұрпақ өседі өрелі боп... (Ешқашан ескірмейтін мәселелер туралы ой-толғамдар). / Камал Әлпейісова – Алматы : «Дәуір», 2022. – 240 б. 

ISBN 978-601-217-814-2 

Кітапта филология ғылымдарының кандидаты, жазушы, аудармашы камал Әлпейісованың ешқашан құны жоғалмайтын өзекті мәселелер: отбасылық құндылықтар, ұрпақ тәрбиесі, ана тілдің мерейі, ауызбіршілікте өмір сүру туралы ой-толғамдары жинақталған.

Жинақ атаөаналарға, ұстаздарға, және жалпы оқырмандар қауымына арналған.

 

 

Қараман Қ.

Қарасақал Ерімбет шайыр / Өмірбаян деректері, асыл мұрасы мен зерттеулер. (Толықтырылған, екінші басылымы) - Алматы, «Тоғанай Т», 2022 жыл, 344 бет.

 978-601-7626-71-6 

Бұл танымдық жинаққа журналист-қаламгердің ХІХ ғасырдың аяғы, XX ғасырдың басында нұсқалы сөздің кестесі атанған, қазақтың жазба әдебиетін өркендетуге сүбелі үлес қосқан Сырдың дүлдүл шайыры Ерімбет Көлдейбекұлының (Қарасақал Ерімбет) ақындық шеберлігі мен асыл мұрасына қатысты көп жылғы зерттеулері еніп отыр. Кітап жалпы әдебиет сүйер оқырманға, сөз қадірін қастерлеп, құрмет тұтатын қауымға арналған. Бұл туынды кезінде республиканың шартарабына тараған еді.

Қоғамдық пікірдің ықпалы мен жұртшылық сұранысы ескеріліп, араға он бес жыл салып, оқырман қауымға қайталай жол тартып отырған бұл кітаптың енді, міне, оның толықтырылып, жетілдірілген нұсқасы Ерімбет шайырдың алдағы 175 (2025 ж.)

 

 

ҚАЛИЖАНОВ У.

Жамбыл. Роман-этюд. / Уәлихан Қалижанов. - Алматы: «SUNSHINE plus», 2022. - 240 бет. 

ISBN 978-601-06-8954-1 

Филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Уәлихан Қалижановтың «Жамбыл» атты роман-этюді жыраулық, айтыс өнерінің көрнекті өкілі, ғасыр Гомері атанған, екі заманның куәсі Жамбыл Жабаевтың өміріне арналған.

Роман-этюд Жамбылдың ақындық, айтыскерлік, азаматтық болмысын ашады. Кезiнде казактын ұлы классик жазушысы Мұхтар Әуезов оны «Жетісу ақындарының алтын діңгегі» деген еді. Роман- этюдте Жамбылдың 1917 жылғы Қазан төңкерісінен бұрынғы және кеңестік дәуірдегі өмірі көркем әдістермен сипатталады.

Оқиғалардың барлығы Жамбыл туралы естелiк калдырған қайраткерлердің жазбаларынын негiзiнде жазылған. Өмір шындығы, заман келбеті нақты көрсетілген.

Роман-этюд тосын деректерiмен окырманды баурап алады.

 

Қалиев С. А.

Арман қанатындағы жазулар: Әдеби мақалалар, сухбаттар, естеліктер./ Серік Қалиев. - Алматы: «Дәуір» баспасы, 2022. - 224 бет. 

ISBN 978-601-217-795-4 

Оқырман қауымға ақын ретінде танылған Серік Қалиевтің бұл кітабында әр жылдары жазылған әдеби талдау мақалалары және өнер мен әдебиет жөніндегі сыр-сұхбаттары, балалық шақтағы әсерлі естеліктері, баспасөз бетінде <<Деген екен» айдарымен жарияланған жазбалары топтас тырылған.

Автор қазіргі әдеби үдеріс пен мәдениет, айтыс өнері туралы ой бөліседі. Естеліктердің тілі көркем әрі танымдық дүниеге толы. Кітап барша оқырман қауымға арналған.

 

Ахметжанқызы Л. Ә. Дәстүр даналығы : ғылыми-танымдық әдебиет / Ләйлім Ахметжанқызы. - Алматы : «Дәуір», 2022. – 240 бет. 

ISBN 978-601-217-792-3 

Кітапта негізінен, қазақ халқы үшін рухани құндылықтың бастауы болған салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптың бүгінгі қоғамдағы рөлі мен маңыздылығы туралы айтылды. Шығармада бала тәрбиесінен бастап отбасылық, достық, ағайындық қарым-қатынастың дұрыс қалыптасуына арқау болған қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары көрініс тапты. Айтулы этнографтардың жинақтары мен кітаптарын негізге алып, зерттеушілердiн пiкiрiне сүйене отырып салт-дәстүрдің озык түрлерiнiң қазіргі заманда ұрпақ тәрбиесіне әсері, сондай-ақ қоғамда туындаған мәселелер мен оны шешу жолдары талданды. Жалпы қазақ дәстүрінен халықтың мінез-құлқын, болмысы мен дүниетанымын, мәдениеті, тілі мен дінін, өмір сүру жолын байқауға болады. Сондықтан жалпы қауымға ұлттың алтын діңгегі - салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптың құндылығын, тәрбиелік түп-тамырын, мәнiн түсiндiру, дәріптеу мақсатында ұсынылған кітап.

 

Тәжмағамбетова (Мыса) M.

Құрақ көрпе: Өлеңдер, поэмалар, баллада / Мақпал Тәжмағамбетова (Мыса). - Алматы: «Дәуір», 2022. – 216 б. 

ISBN 978-601-217-810-4 

«Құрақ көрпе» – талантты ақын Мақпал Тәжмағамбетованың (Мысаның) алтыншы жыр жинағы. Бұл кітапқа кейінгі жылдары жазған жырлары топтастырылып отыр. Өрнекті тіл, образды ой, сезім тазалығы Мақпал өлеңдерінің өзегі десе болады.

Туған жер, өмір, сапар саздары, табиғат пен махаббат лирикасы, тарихи поэмалары, балладалары оның ойымен ақыноқырман жүрегін баурап алатыны сөзсіз. Бұл жинақның тың өрісі, жаңа белесi.

 

Максат ТАЖ-МУРАТ

Анатомия героизма: Неизвестная война Маншук. - Алматы. «Абзал-Ай», 2022. – 320 стр. + 24 стр. иллюстри рованной вклейки. 

ISBN 978-601-7172-98-51 

Книга, посвященная 100-летнему юбилею Героя Советского Союза Маншук Маметовой, главным образом преследует цель наиболее полного отражения, переосмысления, по сути нового прочтения биографии героини с широким привлечением фактологического материала о ней.

Шаг за шагом, год за годом прослеживая жизнь героини, следуя принципу причинность (каузальность), автор ищет ответ на вопрос: что сподвигло юную девушку, преодолевая препятствия нелегкого времени, добровольцем уйти на фронт, оказаться в самом пекле войны, совершить подвиг, который волновать умы и сердца людей.

Издание предназначено для историков, специалистов, исследователей первой половины ХХ в., а также для широкого круга читателей.

 

Мамырбаева Д.

Роботтар отбасы. Хикаяттар мен әңгімелер / Ділдәр Мамырбаева. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2022. - 208 6. 

ISBN 978-601-217-783-1 

Балаға арнап, бала үшін жазылған шығармалар тек жас өскіндердің ғана емес, оған үлкендер де қызығады. Өздерінің кеше ғана жүріп өткен жолдары. Жазушының әңгімесін әркім әр қырынан қабылдайды. Солай болуы керек те.

«Роботтар отбасы» - оқырман жүрегімен үндестік табатын кітап. Онда білімді болумен қатар мейірімді, адал, адамгершілікті болу идеясы айтылады.

Патшанын тағындай болған балалық шақтың әңгімелері ой жаналығымен тартымды әрі қызықты.

 

Айтхожа, Марфуға

Киік сезім : өлеңдер, поэмалар, балладалар / М. Айтхожа. Астана : Фолиант, 2022. — 312 б. 

ISBN 978-601-271-549-1 

Қазақтың жыр аққуы атанған ақын қызы Марфуға Ғалиқызы Айтхожина ұлт әдебиетінде өзіндік қолтаңбасы бар сыршыл ақын.

Көрнекті ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың иегері. Алғашқы өлеңдер жинағы «Балкұрақ» деген атпен 1962 жылы жа рияланады. Кейіннен әр жылдары «Шыңдағы жазу», «Жастық шақ», «Аққуым менің», «Қаракөз айым», «Баянжүрек», «Көзімнің қарасы», «Ақ бесігім», «Жарқыра, менің жұлдызым», «Қыран жеткен», «Таңда малы», «Сағыныш сазы», «Жапырақ сілкінген кеш», «Аңсау», «Аққу жүрек», орыс тілінде «Утверждение», «Голубые голуби», «Струна степей», «Горсть земли», «Украшение коня», «Летние росы» өлеңдер жинақтары жарық көрді. Ал бірқатар шығармалары болгар, поляк, венгр, чех, парсы және тағы басқа тілдерге аударылған.

Ақынның бұл жыр жинағы да көпшілік оқырманға арналған.

   

Құмар Н.

Көк байрақтай көк жейде / Нұрлан Құмар. баспасы, 2022. — 376 б. 

ISBN 978-601-209-302-5 

Жас жазушы Нұрлан Құмар сонау бір бала кезінен-ақ базарлы балалық шақ туралы қалам тартып, балалар тәрбиесіне, олардың ертеңгі күні үлкен ер-азамат болып қалыптасуына қазақ балалар әдебиеті арқылы айтарлықтай атсалысып келеді. Оның жазған әрбір мөлтек әңгіме-ертегілері ерліктің ерін жастантып, инабаттылықтың иірімдеріне иінтіп, қиял әлемінің құшағында әлдилейді.

Құрметті жас оқырман, енді міне, өздеріңе арнап Н.Құмар «Көк байрақтай көк жейде» атты кітабын ұсынып отыр. Кітап екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде: «Құмырсқа жүгіреді жұмысқа», «Мақалдың қасиеті», «Бір құшақ қиял», «Ғибадаттың ғажабы» сияқты сиқыр әлемнің сырын ұғынтуға ұмтылдыратын әңгімелер, ал екінші бөлімде: «Жеңіс пен жеміс түбі сабыр», «Сәлем сөздің анасы», «Тасбақа неге тас арқалайды?», «Үкі неге түнде ұйықтамайды?» деген қиял-ғажайып ертегілер шоғыры берілген. Кітаптағы әрбір әңгіме әдептілікті, әрбір ертегі ерлікті, мейірбандылық пен бауырмал достықты алдыға тартады. Ендеше, зер салып оқып шықсаңыздар үлгі-өнегенің өлкесіне қанат жайып, кемел өмір кемесінде жүзе білесіздер.

Биші қайыңдар: Жыр жинағы./ Саят Қамшыгер.- Алматы: «Дәуір» баспасы, 2022. – 224 бет. 

ISBN 978-601-217-787-9 

Саят Қамшыгердің бұл жыр жинағына әр жылдарда жазылған өлеңдері топтастырылған. Сыршыл ақынның табиғат, туған жер, Отан, отбасылық құндылықтар, махаббат, достық тақырыбындағы жырлары оқырманды бірден баурап алары анық.

Қоғамдағы оқиғалар мен заман ағысында болып жатқан жайттарға отансүйгіштік, ұлтжандылық, азаматтық көзқа распен жазылған өлеңдері ақынның ішкі жан толғанысын аңғартады.

Қазіргі қазақ поэзиясының өкілі ретінде ақынның айтар ойы анық, өлеңдері оқуға жеңіл, көркем. Кітап көпшілік оқырманға, поэзия сүйер оқырманға арналған.

 

Теменов, Талғат

Бекмәлім таныс бейнелер / Т. Теменов. - Астана: Фолиант, 2022. - 304 6. 

ISBN 978-601-271-546-0 

Бұл кітапқа Қазақстанның халық артисі, көрнекті кино және театр режиссері, профессор, «Құрмет» және «Парасат» ордендерінің иегері, Шыңғыс Айтматов атындағы Халықаралық сыйлықтың лауреаты Талғат Досымғалиұлы Теменовтің өнер мен мәдениет, әдебиет саласының тұлғалары және қоғам қайраткерлері туралы әр жылдары жазылған жүрекжарды портреттік мақалалары, шығармашылық кескіндемелері, сұхбаттар, тағы да басқа толғамдары еніп отыр. Топтастырылған мағынасына қарай кітап екі бөлімге бөлінген.

Жинак өнерсүйер көпшілікке, жалпы оқырманға арналады.

 

 

Картаева Тәттігүл

СЫР-АРАЛ ЭТНОГРАФИЯСЫ / Тәттігүл Картаева. Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2022. - 512 б. 

ISBN 978-601-7608-59-01 

Зерттеуде XIX-XX ғасырдың басындағы Сырдария өзенінің төменгі ағысы бойы, Арал теңізінің шығыс, солтүстік-шығыс жағалауы қазақтарының дәстүрлі этнографиясы, өңірдегі қазақ ауылдарының дәстүрлі келбеті сипатталған. Сыр-Арал өңірі қазақтарының ру-тайпалық құрамы, тарихи дәуірлерде орын алған миграциялық ағымдар, өңірге тән дәстүрлі шаруашылық, қосалқы шаруашылық, мерзімдік қонысқа көшіп-қонуы, тарихи демографиясы, дәстүрлі мәдениеті, аймақтық ерекшеліктері кешенді түрде қарастырылған. Сонымен қатар Сыр-Арал қазақтары этнографиясының аймақтық ерекшелігіне басқа өңір қазақтарының этнографиясымен салыстырмалы сараптау берілген. Аймақтық ерекшелігін айқындайтын этнографиялық ескерткіштер далалық зерттеулер материалдары негізінде айғақталды. Зерттеу осы мәселеге қызығушылық танытатын ғылыми қауымға және көпшілік оқырманға арналған.

 

Түменбай Қ. Е.

Хикаяттар мен әңгімелер / Қуандық Түменбай - Алматы: «Дәуір», 2022 – 320 б. 

ISBN 978-601-217-793-01 

Танымал жазушы Қуандық Түменбайдың бұл жаңа жинағындағы шығармаларға тәуелсіздік кезеңіндегі ұлт мінез-құлқының өзгеруі мен олардың жаңаша тұрмыс-тіршілігі арқау болған. Сондай-ақ, Ауған соғысы мен БАМ-ға барған қазақ жастарының өмірі, желтоқсаншылар тағдыры да қамтылған. Автор әңгіме жанрының жаңа үлгіде жазылуына өзіндік үлес қосса, «Еркек», «Тақия», «Өмір ғой», «Адамның әрекеті», тағы басқа шығармаларында кейіпкер жан дүниесіне барынша бойлап, қоғам шындығын терең ашып көрсетеді.

 

Күмісбайұлы Ш.
Көне күмбездің сыры.
Хикаяттар мен әңгімелер / Шәкен Күмісбайұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2022.-384 6.

ISBN 978-601-217-788-6 

Көрнекті қаламгер Шәкен Күмісбайұлының бұл жинағына ұрпақ сабақтастығы, атадан-балаға ауысып келе жатқан салт-дәстүр сабақтас-тығы, туған ел, туған жерге деген сүйіспеншілік, туған тілге адалдық, аға ұрпақтың алдындағы қарыз бен парыз сынды жас өскінге тәлім-тәрбие беретін дәм-тұзы канык дүниелерi топтастырылып отыр. Және де барлық шығармалары қазіргі өмір кезеңімен ұштасып, тартымды баяндалады.

Жасаулы жинак ой-санасы сергек калың қауымға арналады.

 

 

Шашкова Л.

На восход света: Стихи, поэмы / Любовь Шашкова. - Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2022. – 196 стр. 

ISBN 978-601-217–808–1

Книга стихов и поэм «НА ВОСХОД СВЕТА>> отражает полувековой творческий путь известного казахстанского поэта и переводчика Любови Шашковой. В новую книгу Избранного вошли произведения, публиковавшиеся начиная с 1972 года прошлого века и написанные в новом столетии, и не выходившие в книгах.

На восход света стремится душа поэта над страстями и бурями беспокойного века, утверждая в стихах и жизни веру, надежду, любовь. Воедино слились в ее творчестве две родины - Казахстан и Беларусь, наполняя созидающим светом страницы этой книги. Любовь Шашкова - член Союза писателей СССР и Казахстана, автор более десяти книг поэзии, документальной прозы и публицистики, заслуженный деятель Казахстана, лауреат

международной литературной премии «Алаш».

Бюллетень новых поступлений за 2022 год

 

Естенов А.

«Алашапқын». Хикаяттар мен әңгімелер. / Арасанбай Естенов. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. - 432 б. 

ISBN 978-601-217-729-9 

Автордың бұлпрозалық жинағына әр жалдары жазылған төрт хикаяты мен бес әңгімесі топтастырылып отыр. Бұл туындылардың тақырыптық ауқымы да сан алуан. Кітапқа аты берілген алғашқы хикаятта өткен жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы, отызыншы жылдарындағы алашапқың, ел ішіндегі үркіншілік сүреттелсе, «Армандастар» хикаяты бір ауылдын түлеп ұшқан сыныптастардың өмірі жайлы шығарма. Екінші бөлімдегі әңгімелер арқауы негізінен ауыл адамдарының тұрмыс-тіршілігі мен қарым қатынастары жайлы. Қаламгер сол арқылы өз кейіпкерлерінің қарапайым да жарқын бейнелерін жасауды мақсат тұтқан. Туындылардың тілі жатық, оқиға желісі тартымды.

Кітап, жалпы қылың оқырман қауымға арналған.

 

Өмір Кәріпұлы

Белес: Хикаяттар, әңгімелер, мысалдар. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2021, - 480 б. 

ISBN 978-601-217-770-1 

Өмір Кәріпұлының бұл жинағына кейінгі жылдарда жазылған хикаяттары мен әңгімелері енгізілді. Жинақтағы шығармалардың дені күй аңызынан бастау алады. Халықпен бірге жасасып келе жатқан күй өнері ұлт руханиятының бастау көзі екені «Қайрат ел», «Қыз қайырған», «Қоңыр сарын» хиқаяттарының өзегін кұрайды. Бұл шығармалардың басты кейіпкерлері – көне сарыннан күй туйындатқан Абылай хан, Тоқа, Әбікен сынды тұлғалар. Жинаққа енген «Тарлан», «Тайқасқа» хиқаяттары төре түліктің қасиетін паш етеді. «Математик Ергешбай» хикаяты әке мен баланың сабақтастығына құрылған. Жинаққа енген әңгімелер, мысалдар жас буынды ұлттық рухта тәрбилеуге септеседі.

Жазушының бұл жинағы замана белестеріне құрылған. Сөзі кестелі, мазмұны қою жинақ жалпы оқырманға арналған.

 

Құдайберген Тұрсын.

Қазақ телеэкраны. Арналар тарихы мен есімдер. – Құрастырушы Қ. Тұрсын. – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. – 384 б. 

ISBN 978-601-217-766-4 

Жинақта «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясының елімізде алғаш шаңырақ көтерген «Қазақстан» Ұлттық арнасының және Қарағанды, Өскемен телеарналарының 60 жылдық меретойына орай даярланған тарихиөшежіреге толы жылдар сілеміндегі қалың қатпарлы тарихи, айтулы істері мен шығармашылық және техникалық саладағы кәсіби мамандардың ерен еңбектері, олардың әрбірінің өмірбаяндары жайлы тағылымды сыр шертеді. Асқаралы алпыстың қыратына көтерілген алпыс жылдың әрбір секунды мен сағаты, күндері мен түндері өлшеусіз ерліктерге параөпар істерге толы болды. Осы жылдар биігінде республикалық, облыстық және қалалық деңгейдегі телеарналар күн-түн демей Отанның жүрек соғысы мен қарапайым адамдарының арман- аңсарын қазақ даласына асқақ үнмен жеткізіп жатты. Күндер жылдарға ілесіп – қазақ жерінің қалың қатпарлы тарихи мен шежіресі қатталып, тарихи құндылықтарға айналды. 60 жылдық тарихтың әрбір кезеңіндегі көрнекті тұлғалар мен қатардағы қызметкерлердің әрбірі біз үшін баға жеткісіз байлық. Олардың ерен еңбектері мен тағылымды істері жайлы сыр шертетін еңбек – аттары аңызға айналған, кейбірі кітапта есімдері аталмай қалған абыздар мен тұлғаларға, олардың жанкешті істеріне арналды.

 

Мұқаш Қ.

Сенің терезең... Хикаят, әңгіме, эссе / Құлтөлеу Мұқаш. – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. – 384 б.

 

ISBN 978-217-726-8

 

Құлтөлеу Мұқаштың бұл жинағына әр кезеңде жазылған кейбір хикаят, әңгіме, эсселері енгізілді.

 

 

Жұмат-Әлмашұлы Ж.

Сөз жұпары. Еркін жазылған жазбалар / Жұмат-Әлмашұлы Ж. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. - 432 б.

ISBN 978-601-217-736-7 

Қазақ оқырманына кеңінен танымал қаламгердің бұл кезекті кітабы тәуелсіздік жылдарындағы ізденістің жемісі. Мұның жазылу формасы да, айтар ойы да барынша соны.

«Ақыл аристократы» - негізінен ой-толғамдар мен пәлсапалық түйіндердің топтамасы. Қаламгер әдебиет-философия-иман-өмір деген тіршілік діңгектерін қатар ала отырып, сөз кестелеп, ой әлеміне жетелейді.

«Екі ғасыр арасында» - әр кездерде жазылған, өмір туралы және замандастар жайлы ой-толғамдар шоғыры.

Кітап жалпы әдебиет сүйер қауымға арналған.

 

 

Тілеуғазы Бейсембек

Зерек бала (өлеңдер, аңыз-дастандар, ертегілер) – Нұр-Сұлтан : «Big Dream» баспасы, 2021 ж. – 148 бет. 

ISBN 978-601-06-8013-5 

Белгілі балалар ақыны, әрі композитор Тілеуғазы Бейсембектің бұл жинағына оның балаларға арналған өлеңдері мен аңыз-дастандары және ертегілері топтастырылды. Мұндағы аңыздардың тәрбиелік мәні бар. Балаларды ақылды да тапқыр, білімді де өнегелі болуға үндейді. Жас жеткіншектерді кішіпейіл болуға, ата-анасын, туған елін, өскен жерін ардақтауға шақырады.

 

 

Кучинский Х.Макс

Дала мен адам. Steppe und mensch. Степь и человек. / Жауап ред. Д. Қамзабекұлы. Ауар. А.Біжкенова, Ж.Жақыпов /. – Нұр-Сұлтан : «Алашорда» қоғамдық қоры, 2021. – 320 б. – қазақ, неміс, орыс тілд.

 

ISBN 978-601-7627-22-5

 

Бұл кітаптың авторы Германия ғалымы (медицина докторы, физиолог, антрополог, бактериолог), Берлин университетің патология профессоры Макс Ханс Кучински 1924 жылы Қазақ даласын аралап, Алаш жұртының тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын, табиғаты мен денсаулық жағдайын, ем-домын еуропалық көзқараспен қызықты етіп хатқа түсірген. Бұл сапарды ұйымдастыруға Ә.Бөкейхан, Ә.Досұлы, Қ.Кемеңгерұлы т.б. тұлғалар атсалысқан. Еңбек 1925 жылы Лейпцигте басылып шығып, әлемдік ғылыми айналымға енген.

 

 

Қойшыбаев Б.

Өмір – күрес. Тарихи миниатюралар / Бейбіт Қойшыбаев. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2021, - 504 б.

 

ISBN 978-601-217-734-3

 

Жазушы, тарихшы, публицист Бейбіт Орынбекұлы Қойшыбаевтың «Өмір - күрес» атты тарихи миниатюралар жинағына еліміздің дамуының әр кезеңінен танымды мағлұмат беретін туындылары топтастырылып отыр. Олар шартты түрде тоғыз бөлікке жіктеліп түзілген.

Кітаптың алғашқы бөлімінде қазақ мемлекетінің дербестіктен айрылар кезеңі әңгіме болса, келесісінде тәуелділік ахуалдағы күрестің өркениетке сай түрі – империялық парламент қабырғасында ұлт мүлдесін қорғауға тырысу жайындағы хикаят орын алған. Одан арғы үш бөлімде патшаның тақтан құлауы, тиісінше, монархияның орнына келуге тиіс мемлекеттік құрылым түрін тандау, ақырында, ұлттық мемлекет нобайын жаңғырту және оның тап туын көтерушілерге орын беруі сөз болады. Ал жинақтың алтыншы, жетінші бөліктерінде советтік кезендегі күрес түрлері әңгімеленеді. Тәуелсіздік дәуіріндегі күрестерге де екі тарау арналған. Бірінде – партия-совет билігінің соңғы қылмысы және оны әшкерелеудің қиын жолы, екіншісінде – баянды болашақты қамтамасыз етуге тиіс шара – сананы жағыртуға мән берушілердің іс-әрекеті баяндалған.

Осындай тақырыптарды қозғаған «Өмір - күрес» жинағы Отан тарихын білуге әуестік танытатын жастарға, студенттер мен оқушыларға, қалың көпшілікке арналған. 

 

Құлбек Ергабек

Адамның бір қызығы бала деген... қазақ балалар әдебиеті мәселелері – Нұр-Сұлтан : «Big Dream» баспасы, 2021 ж. – 428 бет.

 

ISBN 978-601-06-8016-6

 

Бір жанр жай-күйін тұтас бір кітапта тарата, талдай әңгімелеу көрнекті әдебиет сыншысы Құлбек Ергөбектің қалыптасқан қаламгерлік дағдысы. Сыншылық сондай мақсаткерліктен туған «Адамның бір қызығы бала деген...» - қазақ балалар әдебиетінің тарихын түрік халықтарына ортақ алтын тамырдан арна тарта әңгімелейтін, әдебиеттің қызық та, қиын саласының көп жылдық жетістік, кемшілігін ақ-адал саралайтын, бүгіні, алдагі ділгір мәселелерін орайымен толғайтын толайым толғақты ойлардан тұратын жұлын-жүйкесі бүтін жүйелі еңбек, бір тақырыпта тұған желілі тұтас кітап. 

 

Құлманұлы Т.

Темір желіге байланған тағдыр... / Әпсана-хикаят / Тоғанбай Құлманұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. - 216 б.

 

ISBN 978-601-217-738-1

 

Кертағының, яғни Кішітаудың бір саласы – Қумола өзенінең тарихымен жылдар бойы үздіксіз айналысқандағы көз жеткен ақиқат – бұл өңірдің көнеден сыр шертетін қазақи даму өркениеті ежелді дәуірмен үндеседі. Ата-баба жайлы аңыз ұрпақтар аузында кеңес кезеңіне дейін сақталып келді, дегенмен, саясат салқыны әсерімен біртіндеп саябырсыды. Оның құпиясын білетін көнекөздер дүниеден өтті. Кейінгі буынға бұл мекенді кезінде Кетбұға абыз жайлағаны, «Ақсақ құлан» күйін күңірене шерткені күмәнға айналды. Ел, жер атауы, Кетбұғадай кемеңгерлер есімі түбегейлі бұрмалануға бет бұрды.

Сол себепті аңыз бен тарихи деректің көркем публицистикалық айшығын пайдаланып, көпшілікке айтар тағы бір ой сараланды. Мұндағы сыр-әпсана – осы өлкені жайлаған әр ру, әр атаға тән ортақ жағдай, жалпы қазаққа тән тарихи оқиға. Мұндағы тарих тағлымында ұрпақ жалғастығы мен олардың аманаты тұр.

 

Айтұлы, Несіпбек

Саяхатшы шыбын : өлеңдер мен ертегілер.

Муха-непоседа : стихи и сказки / Несіпбек Айтұлы. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. - 160 б.

 

ISBN 978-601-338-989-9

 

Бұл кітапта Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті ақын Несіпбек Айтұлы балаларға арналған таңдаулы шығармаларының орысша аудармасы қоса беріліп отыр. Қазақ тілінен аударған – Сергей Рыбаков.

Ақынның әр тақырыпты қамтыған, балалар әлемін балдай тілмен тамсандыра жырлаған өлеңдері мен аңыз-ертеғілері жеткіншектерді туған ел мен туған жерді сүюге, жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге шақырып, мейірімді, қайырымды болуға баулиды. Биікке талаптандырады, қиялын қанаттандырады.

 

Абдрахманов С.

Елдік ерлігі. Бес томдық / Сауытбек Абдрахманов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021.

 

ISBN 978-601338-983-7

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Парламент депутаты, филология ғылымдарының докторы Саутбек Абдрахмановтың сан салалы шығармашылығының қуатты бір арнасы - публицистика. С. Абдрахманов отандық саяси публицистиканың жаңа заманға сай, тың тұрпатта қалыптасуына қомақты үлес қосты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай шығарылып отырған бұл бес томдықтағы мақалаларда, сұхбаттарда, репортаждарда Қазақстанның егемендіктің елең-алаңынан бастап, қазіргі шағына дейінгі барлық бел-белестері жан-жақты баян етіледі, тарихтың талмау тұсында ел болудың тар жол, тайғақ кешулі сапарына шыққан халқымыздың елдік ерлігі кемел көрсетіледі, айтулы азаматтардың ордалы ойлары ортаға салынады, қоғамның көкейкесті мәселелері тереңдікпен көтеріледі.

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қоғамдық ойдың бүгінгі биігін танытатын көптомдыққа жазған алғы сөзінде: «Сауытбек Абдрахмановтың бұл еңбегі жасампаздық жолымыздың журналистің жүрдек қаламымен өрілген шежіресі, Тәуелсіздің толымды толғауы ретінде бағалауға әбден лайықты» деп атап көрсеткен.

 

 

Шәкен Күмісбайұлы.

Сәби болғым келеді... (хикаяттар мен әңгімелер) – Нұр-Сұлтан : «Big Dream» баспасы, 2021 ж. – 188 бет.

 

ISBN 978-601-06-7998-6

 

Белгілі балалар жазушысы Шәкен Күмісбайұлының бұл кітабы жас сәби-өскіндерге арналған. Өсіп келе жатқан жас-өркенге шығарылған кітап. Кітап көптік өтпейді, ешқашан. Тек өмірдіқ сан-салалы жұмбақ сырларын балаға жеткізе білсе... Шығармалар бұл талаптан шығып отыр. Әсіресе, бала тілі, мінезі, әрекеттері балалық шақты еске түсірері анық. Білуге ұмтылдырады. Бұл, сөз жоқ, қазіргі заман талабы.

 

Тоқтарбаев Е.

Түрме әдебиеті: тарихы, кезендері және өкілдері. Монография / Е. Тоқтарбай. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» қоғамдық қоры, 2021. – 248 б.

 

ISBN 978-601-7627-34-8

 

Монография қазақ әдебиеті тарихындағы түрме шығармашылығы жан-жақты сараланады. Ұлттық әдебиеттанудағы түрме шығармашылығының генезісі, қалыптасу, туу, даму барысындағы тенденциясы мен перспективасы, түрмеде жазылған шығармалардың поэтикасы, тақырыптық-идеялық мәселесі, тілдік ерекшеліктері әлемдік әдебиеттану контексі элементтері арқылы зерделенген. Кешенді ғылыми зерттеу жұмысында түрме шығармашылығының өкілдері, олардың шығармашылығы, эмигрант қаламгерлер жайлы нақты ғылыми тұжырымдар жасалды.

Кітап әдебиеттанушыларға, қазақ әдебиеттану ғылымын зерттеп жүрген ғылыми қызметкерлерге, филология факультетінің студенттері мен кітапсүйер оқырманға арналған.

 

Аманжол Қ. Айсберг астындағы ағыстар : Әдебиет әңгімесі / Қорғанбек Аманжол. – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір, 2022. – 448 бет.

 

ISBN 978-601-217-776-3

 

Белгілі қаламгер, ақын, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Қорғанбек Аманжоловтың бұл кітабына негізінен көркем әдебиетке қатысты ой-толғам, эссе-мақалалары мен сұхбатәңгімелері топтастырылған. Солардың басым көпшілігінде қазақ әдебиетінің заңғар алыптары Әзілхан Нұршайықов, Қадыр Мырза Әлі, Тұманбай Молдағалиев, Рамзан Тоқтаров. Жұмекен Нәжімеденов, Мұхтар Мағауиндерден бастап көптеген тамаша ақын-жазушыларымыздың, журналист қаламгерлеріміздің әдеби портреттері өріледі, шығармашылық лабораториясы жан-жақты ашылып, даралықтары айқындалады. Әдебиет тарихына, ұлттық рух пен өнер құпияларына бойлаған толғамды мақалалар да оқырманды бейжай қалдырмақ емес. Әдебиет арнасынан ауытқымайтын тақырыптың тұтастығы – жинақтың басты ерекшелігі. Ондағы алтын арқау – әдебиет, ақын мен жазушы.

 

Байорова Н. Арна. Өлеңдер. / Назым Байоралова. – Алматы : ЖК «Жаксылыков А.А.», 2022. – 240 бет.

 

ISBN 978-601-06-8699-1

 

Ақынның жаңа жыр жинағының арқауы – шығармашылығының әр кезеңін қамтитын ішкі Жан арпалысы, сыры да, шыны да, көз жасы да мөлтілдеп өлең боп тамған төрт дәптер.

Албырт жастық алқынысы, тайғанақ тағдыр жолынан сүрінбей өтіп, сараблай ой түйген, салмақты, сабырлы даусы, парасат-пайымы-Ұлы Дала, Ұлт топырағынан дарыған қасиет. Айқын азаматтық ұстаным, қазақы болмес, өзіне тән дара қолтаңбасы, қара өлеңді тағдыр деп қабылдаған берік байламы, Туған жер, Отан, Тәуелсіздік, Ел деп соққан жүректің лүпілі – оның поэтикалық аңсары, биік мұраты. Осы жолда тың ізденіс, ерекше көркемдік шешім тауып, Дала, Әке бейнесін биіктету арқылы біртұтас халықтық Рух, ұлттық, рухани құндылықтарымызды шырқау көкке көтере жырлайды.

Жылдармен арқалы ақын қырандай түлеп, сом талантқа тән ірі ақындық мінез, кесек ақындық бітім танытады.

 

Битенова Ү. Балабақшадан басталған. Автобиографиялық мемуар. Бірінші кітап. / Үміт Битенова. – Алматы : ЖК «Сакенова», 2022. – 320 бет.

 

ISBN 978-601-06-8663-2

 

«Балабақшадан басталған» – кеңестік кезеңнін өткен дәуірдегі 60-80-жылдарын қамтитын, ауыл қызының ауыр тағдыры туралы үш бөлімнен тұратын деректі-хронологиялық мемуар. Стилінде сөйлеп тұрған детальдары бар, әдемі бір иірімдер бар, аздап көркемдік бояу жағылып, реңк берілген автобиографиялық кітап. Қою-қою оқиғалар кездесетін, қызықты жайттар көрініс тапқан шығарманың жазылуы қарапайым, тілі жалықтырмайды.

 

Өз оқырмандарына лайықтап жазылған кітап ауыл тақырыбын сүйіп оқитын жалпы қауымға арналған.

 

Дәулетбаева Ә. Алматыдан алыста. Өлеңдер. / Әлия Дәулетбаева. – Алматы : ЖК «Тарпанбаева А. Ш.», 2022. – 144 бет.

 

ISBN 978-601-80806-9-2

 

Ақынның жаңа жыр жинағына азаматтық және махаббат лирикалары, аудармалары мен поэмалары енгізілген. Өлеңдер ақиқатты іздеу, Отанды сүю, тұлғалаомен сырласу, тарих ақтаңдақтары тақырыбынан сыр шертеді.

Кітап өлеңсүйер қалың оқырманға арналған.

 

 

Усдәулет Ұ. Қарғалдақ. Жырлар. Верлибрлер. Дастандар. / Ұлықбек Есдәулет. – Алматы : «Алматы-Болашақ» АҚ, 2022. – 464 бет.

 

ISBN 978-601-7646-26-4

 

Қазақстың көрнеқті ақыны, КР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ұлықбек Есдәулеттің бұл жаңа жинағына соңғы жиырма екі жылда 2000-2022 ж.ж. жазылып, бірен-сараны топтама түрінде ғана бір томдықтарына енген, бірақ осы уақытқа дейін жеке кітап болып жарық көрмеген өлеңдері, Жаңаөзен жырлары және Күнбағыстар, Мең-зең поэмалары енгізілді.

Сезімтал да ойшыл ақын өз туындыларында тіл мен діл, ұлт пен ұрпақ тағдырына алаңдап, табиғат пен сана-сезім, адам мен қоғам арасындағы тылсым байланыс сырына үңіледі.

 

Әбілқайыр Қ. Жылан кегі. Хикаяттар мен новеллалар. / Қанат Әбілқайыр. – Алматы : «ВOI BOL, QAZAQ» баспасы, 2022. – 364 бет.

 

ISBN 978-601-80820-5-4

 

Бұл кітапқа жазушы Қанат Әбілқайырдың соңғы жылдары жазған хикаятары мен новеллалары топтастырылып отыр. Қаламгер шығармаларында халықтың басынан өткен, қазір өтіп жатқан оқиғаларды өзек ете отырып, бүгінгі қазақ қоғамындағы түрлі мінездерді, ұлттың психологиясын, тарихи жадын, мистикалық танымын, әлеуеттік ахуалын жаңаша форма, жаңаша ойлау дәстүрімен шебер суреттейді.

 

Әліқожа Б. Ақтүн : Өлеңдер. – Алматы : Раритет, 2022. – 240 бет.

 

ISBN 978-601-250-318-0

 

Қазақстан Жазушылар одағынын мүшесі, «Серпен» сыйлығының лауреаты, талантты ақын Бауыржан Әліқожаның бұл жинағына түрлі тақырыптағы өлеңдері мен аудармалары еніп отыр. Мұнда ақынның байтақ елге, туған жерге, музаға деген інкәр көңілі, жүрек үні, махаббаты сезіледі.

«Ақтүн» – табиғат пен көңіл-күй үндестігінің шынайы көрінісі. Ішкі иірімі терең де тұңғиық осынау шығармаларда тосын ой мен тың образдар ұлттық реңкпен өрнектелген. Бұл сыршыл сезімнен туған тұнық лириканың жиынтығы, мөлдірлік пен сұлулықтың көркем галереясы.

 

Қазақстан халықтарының ертегілері. Екінші кітап (бауырлас халықтар ертегілері). (Құрастырып, орыс тілінен тәржімалған Бибісара Қайымова). – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір», 2022. – 224 б.

 

ISBN 978-601-217-780-0

 

Ертегі – қандай да бір халық ауыз әдебиетінің аса шұрайлы, тәлім-тәрбиелік маңызы орасан зор, өскелең ұрпақты өз елі мен ұлтының тарихөтағлымы, салт-санасы, дәстүрұлағатына етене жақын баурай түсетін ерекше жанр. Егеменді елімізде бір ананың егіз емген балапандарындай өркендеп өсіп келе жатқан әрбір ұлт пен ұлыстың өскелең ұрпақтары да өзара етене жақын өсулері үшін осы бір тәлімді тәмсілдерден сусындап, бір-бірінің тарихы мен тағлымын, салты мен дәстүрін осы ертегілерден оқып, тұшына білгені абзал.

Автор осының алдында Қазақстанды мекендейтін Ұйғыр, Дұнған, Әзірбайжан, Белорус, Шешен-ингуш, Украин халықтарының ертегілерін тәржімалаған болатын. Бұл екінші кітапта басқа бауырлас халықтардың ертегілері қамтылған.

Жинақтағы ертегілер – егемен Қазақстан жерін мекен еткен бауырлас халықтардың ежелгі ауыз әдебиеті жаһұттарының озық үлгілерін ұсынуды мансұқтаған.

 

Меңдеке Ә. Жалғыздық сені қайтейін... / Әмірхан Меңдекенін. – Алматы : «Қайдар баспасы», 2022. – 384 бет.

 

ISBN 978-601-212-096-7

 

Танымал қаламгер, талантты әдебиет сыншысы, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Әмірхан Меңдекенің «Жалғыздық сені қайтейін...» атты бұл кітабына автордың ұлттық әдебиетіміздің жай-күйі жөніндегі таңдаулы әдеби-сын мақалалары топтастырылып отыр. Өрісті әрі ойлы дүниелердің көкейі де ұзын, жаңалығы да мол.

 

 

Мәжитов М. Соңғы нүкте : Роман / Марат Мәжитов. – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір», 2022. – 352 бет.

 

ISBN 978-601-217-775-6

 

Романда Батыс өңіріне кеңінен танымал атышулы банды атаңған Құныс-керей Қожахмет баласының Түркімен еліндегі өмір жолы тарихи деректерге сүйене отырып, дәлме-дәл суреттеледі. Қым-қиғаш тартысқа құрылған шығарма сюжеті күрделі оқиғаларды тізбектеп, өлім мен өмір арасындағы қанды айқастарға әкеп соқтырған небір арпалыстарды сәз етеді. Романдағы Айбала Зәкирқызының қиын да, күрделі тағдыры шынайы шындықтан алынған, өмірде болған оқиға екенін оқырман бірден аңғарады деп ойлаймыз.

 

Минайхан С. Жеңілмейтін махаббат. / Салтанат Минайхан. – Алматы : «Жалын баспасы», 2022. – 288 бет.

 

ISBN 978-601-7835-32-3

 

Бұл кітап Минайхан Салтанаттың 2012-2015 жылдары студенттік шағында жазылған шығармалары шоғырланған. Отанға деген сағыныш, ата-ананың махаббаты, екі жастың адал сезімдерімен қатар ауылдың сағынышқа толы естеліктері көркем суреттеледі. Қазіргі құбылмалы заманның артықшылықтары мен кемшіл тұстары ауыр трагедиялық сюжеттер арқылы берілсе, махаббат тақырыбында адалдық пен үлкен сыйластықты ту етеді. Кітап тазалыққа жана кұмар барша оқырманға арналады.

 

Әскербекқызы Ж. Миф-о-поэзии : Өлеңдер, поэма, аудармалар. / Жанат Әскербекқызы. – Алматы : «Жазушы» баспасы, 2022. – 192 бет.

 

ISBN 978-601-200-277-0

 

Жанат Әскербекқызы – қазіргі поэзияда өзіндік қолтаңбасы бар талантты ақын. Оның өлеңдерінде ел мен жер, өткен дәуір мен бүгінгі өмір суреттері, көңілдің түрлі сәттері бағсы таныммен сабақтасып, тың бейнелеулермен түзіледі. Бұл жинаққа ақынның жаңа өлеңдері мен Алып ана – Түкті ата атты әпсана-поэмасы және жапон поэзиясынан аудармалары енді.

 

 

Райымбекұлы М. Аруана. Поэма. / Маралтай Райымбекұлы. – Алматы : «Сардар» баспа үйі, 2022. – 352 бет.

 

ISBN 978-601-7624-29-3

 

Қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Маралтай Райымбекұлының жаңа жыр жинағына таңдаулы жырлары мен «Аруана» поэмасы енді.

 

Үсебаев Б. Тәуелсіздік деген не? Өлеңдер мен ертегілер. / Болат Үсенбаев. – Алматы : ЖК «Тарпанбаева А. Ш.», 2022. – 240 бет.

 

ISBN 978-601-06-8698-4

 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері, белгілі ақын Болат Үсенбаев – қазіргі балалар әдебиетінің өркендеуіне елеулі үлес қосып жүрген қаламгерлердің бірі. Ол ұзақ жылдар республикалық «Ақ желкен» және «Балдырған» журналында қызмет етті. Өлеңдері балабақша және мектеп оқулықтарына, балалар поэзиясының антологияларына енген.

Кітап жас оқырмадарға, балабақша тәрбиешілері мен ұстаздар қауымына, ата-аналарға арналған. Кітаптың тілі құнарлы, айтар ойы терең, тақырып аясы кең, танымдық, тәрбиелік мәні зор.

 

 

Шағыр Қ. Қалым мен Қамшы. Өлеңдер, балладалар, поэмалар. / Қайырбек Шағыр. – Алматы : ЖК «Сакенова», 2022. – 192 бет.

 

ISBN 978-601-06-8662-5

 

ҚЗ Жазушылар одағының мүшесі, ақын Қайырбек Шағырдың «Қалам мен қамшы» деп аталатын жинағына әр жылдарда жазылған поэзиялық туындылары енгізілген. Кітап төрт бөлімнен тұрады. Оларда автордың ұлт тағдыры, заман шындығы туралы ойлардан туындаған лирикалық өлеңдері мен балладалары, табиғат, махаббат лирикасы, аударма өлеңдері топтастырылған. «Ұлы тенор» поэмасы ән дүлдүлі Әміре Қашаубаевтың өмір жолы туралы тың деректерге негізделген. «Сиқырлы кітап немесе тарихқа саяхат» поэмасы – республикалық «Дарабоз» байқауында I орынды иеленген шығарма.

 

Айтбайұлы Ө.

Основы казахской терминологии / Айтбайұлы Ө. – Алматы : Издательство «Абзал-Ай», 2014. – 384 стр. + 16 стр., цветная вклейка 

ISBN 978-217-7172-42-8 

Книга посвящена к рассмотрению проблем казахского терминологического словотворчества и этапов становления казахской терминологии. Рассматриваются существующие способы, методы, практика современного терминотворчества. В сборнике систематизированы научные взгляды и подходы к проблемам казахской терминологии.

Вместе с тем, охвачены материалы автора на русском языке по созданию и деятельности Международного общества «Қазақ тілі», отметившего в этом году двадцатипятилетний юбилей.

Настоящая книга является заключительным томом избранных трудов выдающегося лингвиста, поэтому в ней размещена библиография и фотоснимки ученого.

Книга посвящена ученым-лингвистам, филологам и ценителям казахского языка, а так же широкому кругу читателей.

 

Ашаршылық. Голод. 1928-1929. Документальная хроника. Сб.док. Т.1. / Отв. Редактор-сост. Б. Әбдиғалиұлы. – Нур-Султан, 2021. – 920 с. 

В сборнике опубликованы документы периода советской модернизации сельского хозяйства Казахстана. Многообразный комплекс источников показывает трагические события, связанные с насильственной коллективизацией казахских аулов, раскрывает политику конфискации и искоренения байства и кулачества как класса, демонстрирует рост напряженности и протестные настроения в казахских аулах. Глубочайший аграрный кризис стал предтечей небывалых экономических катаклизмов, социально-демографических потрясений и масштабного голода в казахской степи. Сборник рассказывает о трагических событиях через документы той эпохи – декреты, постановления, резолюции, протокола, сводки, справки, статистику, обращение граждан, которые дают объективную картину об этой катастрофе.

 

Есдаулет У.

Абилхаят, или Легенда о живой воде. – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. – 320 с. 

ISBN 978-601-217-771-8 

Для книги «Абилхаят, или Легенда о живой воде» известного поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Улугбека Есдаулета характерно разнообразие литературных жанров. Она состоит из эссе6 воспоминаний, зарисовок, стихов, филосовских миниатюр, путевых очерков, написанных в разные годы. Часть произведений, вошедших в данную книгу, созданна на стыке тысячелетий. В то время, когда не только отдельные личности, но целые государства в результате распада империи на одной шестой части земного шара мучительно пребывали на распутье, было непросто сохранить духовно-нравственные ценности своего народа. По делам и думам, по взаимоотношениям коллег по творческому цеху, мастерски изложенным автором, чувствуется, как это было важно для его поколения. Удачно выбранная стилевая тональность позволяет в изящной форме и с изрядной долей юмора донести до читателей основную мысль и идею автора. Многого интересного и познавательного можно почерпнуть также из глав «Познание» и «Разумение». В книге на убедительных фактах рассказывается не только о прошлом Великой степи, но и о настоящем в сопряжении с иными цивилизациями.

 

Козыбаев И.М.

Тот самый Жанбаев : Историко-биографический очерк. – Алматы : Раритет, 2021. – 272 с. 

ISBN 978-601-250-315-9 

В наши дни важна популяризация достоверного исторического знания о ярких личностях Казахстана, которые выступают образцом для подражания. В их числе феноменально популярный в народе Сагалбай Жанбаев – оригинальный руководитель – самородок, близкий массам, живущий их заботами и нуждами,человек пусть и малограмотный, но умудренный жизнью, совестливый и неимоверно скромный, с искрометным юмором.

В основу издания легли итоги кропотливой работы по сбору и изучению архивных материалов в казахстане и России, периодической печати и других документов, во многом впервые введенных в научный оборот. Пред нами встает незабвенный облик сагалбая Жанбаева, управленческая деятельность которого в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской Семипалатинской областях и Каракалпакии принесла несомненную отдачу и пользу людям.

 

Омар А.

Алфавит. – Повести и рассказы. – Алматы : ЖШС РПБК «Дәуір», 2021. – 400 стр. 

ISBN 978-217-741-1 

В книгу выдающегося автора современности, писателя, эссеиста, литературного критика, кандидата филосовских наук Асель Омар вошли повести «Алфавит», «Маятник», «В небеса и обратно», «Синий волк» и три цикла рассказов.

В повести «Алфавит», написанной в жанре травелога, автор выступает в роли исследователя книги «Кодекс Куманикус», повторяя путь книги от тюркской земли до европейских стран. В результате исследования автор составляет новый художественный «словарь» ценностей: это история и язык казахского народа, любовь, мир и война, подчеркивая, что знания и интеллект являются основой для развития и благополучия.

Повесть «Маятник» через воспоминания о школьном учителе в последние годы советской страны переносит читателя в современный мир, чтобы осознать изменения, произошедшие в нас за последние тридцать лет по отношению к понятию свободы.

О высокой ценности свободы человека говорят и рассказы «Хромовые сапоги», «Французский берет», «Черный снег декабря»...

 

Михайлюкова З. Дети с глубокими нарушениями зрения. / Зинаида Михайлюкова. – Алматы : АО «Алматы-Болашак», 2022. – 144 с.

 

ISBN 978-601-7646-41-7

 

В книги З.К. Михайлюковой, тифлопедагога, кандидата педагогических наук, отличника просвещения РК, освещаются актуальные вопросы развития, воспитания детей с глубокими нарушениями зрения. Заинтересованные читатели – учителя, воспитатели специальных школ и детских садов, родители, у которых дети с нарушением зрения, студенты дефектологических факультетов – найдут в этой книге полезные для себя сведения о детях с патологией зрения, путях и средствах их обучения и воспитания.

Книга будет полезна работникам массовых школ, а также психологам и медицинским работникам, имеющим дело с широким детским контингентом.

 

Правда о государственной границе Республики Казахстан / З. А. Аманжолова, М. М. Атанов, Б. Ш. Турарбеков. – 4-е издание, доп., переработанное. – Алматы : «Жибек жолы», 2022. – 228 с., 16 с. ил.

 

ISBN 978-601-294-340-5

 

Настоящая книг является уникальным изданием, поскольку посвящена международно-правовому оформлению государственной границы Казахстана с определенными странами. В ней излагается подробный анализ процесса делимитации и демаркации государственной границы Республики Казахстан, освещается и история формирования границы нашей страны с соседними государствами.

Материалы книги дают представление о специфике правового регулирования вопросов территории, сущности и содержании переговоров по определению границы, а также об историческом и международном значении правового оформления государственной границы Казахстана. Книга адресована специалистам-международникам и представит интерес для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

 

Фроловская Т. Серафический восторг. Избранное. / Татьяна Фроловская. – Алматы : «Мектеп», 2022. – 336 с.

 

ISBN 978-601-07-1621-6

 

«Избранное» известного поэта и переводчика Татьяны Фроловой представляет читателю стихотворения и поэмы, входившие в книги «Дни календаря», «Зимнее воскресенье», «Корзина земляники», «Семейное предание». Главные темы лирических и эпических произведений автора – природа, история, творчество, жизнь человека. Татьяна Фроловская, по словам поэта Петра Вегина, «…- истинный поэт, поэт по степени открытости не только своему лирическому герою, но человечеству, по силе поэтического голоса, не теряющего покоряющей женственности в самых сильных и напряженных выражениях, ее стихи высоки по уровню исполнения и по серьезности решения». Стихотворения последних лет составили раздел «Серафический восторг», завершающий «Избранное».

 

Чернова Н. Летящие в тумане / Надежда Чернова. – Алматы : «Ан Арыс», 2022. – 528 с.

 

ISBN 978-601-7599-16-4

 

Это книга-калейдоскоп. Здесь рассказы о самых разных людях: известных писателях, художниках, артистах, и о простых, незнаменитых современниках, но удивительной судьбы, с которыми довелось встретиться автору,

Здесь автобиография, через которую прошли потрясения советской эпохи и события нового тысячелетия. Здесь Время – через любовь. Здесь весёлые байки и серьезные размышления о тайнах творчества и человеческой природы. Здесь встреча трех веков: XIX, XX, XXI.

Бюллетень новых поступлений за 2021 год

 

Гэлбрейд, Роберт.

Шелкопряд : роман / Роберт Гэлбрейт ; [пер. с англ. Е. Петровой]. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 576 с.

После исчезновения писателя Оуэна Куайна его жена обращается к частному сыщику Корморану Страйку. Полагая, что муж просто скрывается от родных, как случалось уже не раз, Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и вернуть в лоно семьи. Но в ходе расследования Страйк понимает, что дело обстоит куда серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн Куайн забрал с собой рукопись нового романа, где выставил в неприглядном свете едва ли не всех своих знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы, если не откажется от публикации. Неудивительно, что многие хотели бы заставить его умолкнуть.

Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства. Теперь необходимо просчитать мотивы неслыханно жестокого, изощренного преступника.

Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета, «Шелкопряд» — второе произведение из цикла романов о Корморане Страйке и его решительной помощнице Робин Эллакотт.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна.

Укрыться в облаках : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с.

Сбежав в Москву от опасного поклонника, Рита находит ночлег у красавца Саши, а в обмен налаживает его компьютер, удалив папку с опасными файлами. Что в них, Рита догадалась: Саша – "мальчик по вызову", и у него есть веб-камера... Наутро девушка перебирается к его другу Андрею: он согласен приютить беглянку. Все вроде бы складывается для Риты неплохо, если не считать замкнутого характера Андрея... Однако кому-то позарез понадобились удаленные Ритой файлы, и теперь на всю троицу открыли охоту бандиты! Саша избит, в квартире Андрея все перевернуто, а Риту ищет полиция. Неприятности нарастают как снежный ком, но, увы, худшее еще впереди!.. Ко всему прочему, - так некстати! – в интригу вмешалась любовь. Голос разума ей неведом... С этим сладить не может даже детектив Алексей Кисанов. Как ему уберечь молодых людей, если они не внемлют его советам?! Ведь у каждого из них свой строптивый характер и столь разные желания...

 

Вернер, Елена.

Три косточки тамаринда : роман / Елена Вернер. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с.

На берегу теплого моря мужчина делает девушке предложение. Она влюблена, но отвечать согласием не спешит – ведь оба знают, что смертельная болезнь скоро удалит ее из списка живущих. Однако Павел настойчив. Что заставляет его не принимать в расчет грядущие проблемы? Всего день он дал на размышления своей Марине. И тогда она решает получить совет у тайской гадалки…

 

Брынза, Роберт.

Темные воды: роман / Роберт Брынза ; [пер. с англ. И. Новоселецкой]. – Москва : Изд. АСТ, 2021. – 416 с.

Под водой заброшенного карьера было тихо, холодно и очень темно. Отягощенное грузом тело быстро тонуло, погружаясь все глубже и глубже, пока наконец не ударилось о дно и не осело в рыхлом стылом иле.

В рамках расследования дела о наркоторговле старший инспектор Эрика Фостер вместе с командой водолазов обследует заброшенный карьер на окраине Лондона, где был затоплен контейнер с наркотиками на четыре миллиона фунтов стерлингов. Контейнер достали, но это не единственная находка. Вместе с ним со дна поднимают сверток с останками семилетней Джессики Коллинз, пропавшей без вести двадцать шесть лет назад. Эрика Фостер берется за расследование гибели девочки.

Сопоставляя новые факты с теми, что были выявлены в ходе предыдущего расследования, Эрика выясняет массу подробностей о разрушенной семье Коллинз и следователе Аманде Бейкер, которая в свое время не смогла найти Джессику. Вскоре Эрика понимает, что это одно из самых сложных и запутанных дел в ее профессиональной карьере.

   

Жукова-Гладкова, Мария.

Ставка на стюардессу : роман / Мария Жукова-Гладкова. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с.

У Даши была тяжелая жизнь: после гибели матери, братьев и сестры ее взяла к себе дальняя родственница. Жить пришлось в деревенском доме без удобств. После окончания школы Даша переехала в Петербург, стала работать стюардессой, поступила в институт, встретила мужчину и родила от него сына. Но в один совсем не прекрасный день недавно налаженная жизнь рухнула: Ивана обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и отправили в следственный изолятор. Даша пытается выяснить, кому так насолил Иван, который вроде бы вел тихую жизнь, и узнает массу неприятных фактов…

   

Джеймс, Питер.

Пророчество : роман / Питер Джеймс ; [пер. с англ. Б. Дмитриева]. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 416 с.

В сутолоке вокзала Франческа Монсанто сталкивается с галантным джентльменом и его симпатичным сынишкой. Мужчина помогает ей занести багаж в вагон, и девушка, помимо признательности, чувствует необъяснимое притяжение к незнакомцу. Вскоре — совершенно случайно! — ей на глаза попадается частное объявление в журнале. Франческа приходит в замешательство, понимая, что тот привлекательный мужчина, которого она мельком видела на вокзале, ищет с ней встречи. Отбросив сомнения, она решает ответить Оливеру Халкину согласием. Череда ужасных катастроф, происходящих вслед за этим, казалось бы, не может быть связана с ее новым, таким приятным знакомством. Но когда отношения с Оливером и его странным маленьким сыном оборачиваются настоящим кошмаром, Франческе становится ясно: кровавые события не являются простым совпадением.

   

Джио, Сара.

Последняя камелия : роман / Сара Джио ; [пер. с англ. М. Кононова]. – Москва : Эксмо, 2020. – 384 с.

Англия, 1940. Флора Льюис получает заманчивое предложение от загадочного "цветочного вора". Она должна отправиться в Англию, чтобы отыскать в саду старинного поместья редкий сорт камелии. Флора вынуждена поступить в дом лорда Ливингстона в качестве няни. И вскоре она находит в комнате умершей при неясных обстоятельствах леди Анны альбом для гербария со странными пометками...

Нью-Йорк, наши дни. Рекс Синклер предлагает своей жене Эддисон уехать на время в пригород Лондона. Он хочет написать книгу, и Эддисон находит для будущего романа материал: историю о прекрасной камелии, которая когда-то росла в саду самой королевы.

   

Джио, Сара.

Назад к тебе / Сара Джио ; [пер. с англ. И. Гиляровой]. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с.

Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь спустя два года. Она провела много времени в открытом море, а затем на необитаемом острове в компании нелюдимого мужчины по имени Грэй, благодаря которому смогла выжить. Спустя много лет Шарлотта находит на берегу послание в бутылке.

Это невероятно, но из него следует, что Грэй все еще ждет ее на острове, и, по его мнению, с момента их расставания прошли считаные дни…

   

Воронова, Мария.

Мой бедный богатый : роман / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с.

Брак по расчету – в чем его плюсы и минусы для героев романа Марии Вороновой? Медицинская сестра избавляется от бедности, а владелец модной клиники пластической хирургии – от одиночества. Но Диана не чувствует себя хозяйкой большого дома, а Розенберг не видит в ней близкого друга и продолжает тосковать по умершей первой жене. Значит, счастливый брак без любви невозможен в принципе?

Ни Диана, ни ее муж не знают ответа на этот вопрос. А жизнь уже приготовила для них тяжелые испытания, которые можно выдержать только вместе. Вот тогда и выяснится, оправдался ли расчет.

   

Гармаш-Роффе, Татьяна.

Мертвые воды Московского моря : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.

Афанасий Карачаев найден мертвым в своей квартире. Официальное заключение о смерти указывает на сердечную недостаточность, но Ляля, любившая Карачева, этому заключению не верит. Она обращается к частному детективу Алексею Кисанову, который берется за дело. Очень скоро становится ясно, что Карачаеву помогли отправиться на тот свет. Но это был первый и последний ясный пункт в этом деле: дальше – сплошные загадки. Самым таинственным образом исчезает дочь Афанасия Карачаева, – и детектив ищет ее следы в темных водах Московского моря. Версии множатся, как молекулы в органической химии. Наследство? Бизнес-интересы? Месть брошенной любовницы? Никогда еще у Алексея Кисанова не было такого мутного дела! Разгадка блеснет только в самом конце...

   

Гарбер, Стефани.

Караваль : роман / Стефани Гарбер ; [пер. с англ. М. Николенко]. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 368 с.

Скарлетт, дочь губернатора одного из Покоренных островов империи Элантинов, с детства мечтала принять участие в Каравале — полном волшебства спектакле, удивительной игре, которую ежегодно устраивает некий таинственный человек, известный как магистр Легендо. И вот в один прекрасный день девушка наконец-то получает пригласительный билет. Однако ее одолевают сомнения: разумно ли отправляться на далекий остров накануне собственной свадьбы, пусть даже победителю на сей раз и обещан уникальный приз — исполнение заветного желания? Недаром участников игры неизменно предупреждают: «Оживший сон прекрасен, но он может превратиться в кошмар для того, кто не проснулся».

   

Гармаш-Роффе, Татьяна.

Золотые нити судьбы : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.

Ксюша и Реми, проводя отпуск в окрестностях Ниццы, решили полюбоваться на местный феномен: Царицу озера. Световой эффект и в самом деле произвел сильное впечатление, но еще больше их впечатлил труп девушки, чьи светлые волосы запутались в необычных белых водорослях озера. Она упала со скалы? Или ее кто-то столкнул?
Берясь за расследование этого происшествия, Реми совсем не представлял, как далеко оно их с Ксюшей заведет. Утопленница оказалась русской, и приехала она в горы повидать свою двоюродную сестру Лизу, которая отдыхала на вилле у друзей...
Увы, Лиза отнюдь не отдыхала! В горах, тяжело раненная, она боролась за свою жизнь. И в эту борьбу за жизнь Лизы предстоит вступить частному детективу Реми Деллье и его жене Ксении.

   

Гэлбрейт, Роберт.

Зов кукушки : роман / Роберт Гэлбрейт ; [пер. с англ. Е. Петровой]. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 512 с.

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что это самоубийство. Но брат девушки не может смириться с таким выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени Корморан Страйк.

Страйк прошел войну, пострадал физически и душевно; жизнь его несется под откос. Теперь он рассчитывает закрыть хотя бы финансовую брешь, однако расследование оборачивается коварной ловушкой. Углубляясь в запутанную историю юной звезды, Страйк приоткрывает тайную изнанку событий – и сам движется навстречу смертельной опасности...
Захватывающий, отточенный сюжет разворачивается на фоне Лондона, от тихих улиц благопристойного Мэйфера до обшарпанных пабов Ист-Энда и круглосуточно бурлящего Сохо. «Зов кукушки» – незаурядный и заслуженно популярный роман, в котором впервые появляется Корморан Страйк. Это также первое произведение Дж. К. Роулинг, созданное в детективном жанре и подписанное именем Роберта Гэлбрейта.

Роберт Гэлбрейт – псевдоним Джоан Роулинг, под которым она опубликовала свой первый детектив "Зов Кукушки". Внезапная смерть известной модели становится отправной точкой расследования, за которое берется герой войны Корморан Страйк. Брат девушки хочет доказать, что случившееся не было самоубийством, однако потревоженные тайны навлекают на героев новую опасность.

   

Джио, Сара.

Ежевичная зима : роман / Сара Джио ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. – Москва : Эксмо, 2021. – 384 с.

Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького сына перед сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын исчез. Недалеко от дома, в сугробе, Вера находит любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но больше никаких следов на заледеневшей дороге нет. Однако Вера не привыкла сдаваться, она сделает все, чтобы найти пропавшего ребенка!

Сиэтл, 2010. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем город первомайском снежном буране. Оказывается, похожее ненастье уже было почти восемьдесят лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. Клэр без энтузиазма берется за это дело, но вскоре обнаруживает, что история Веры Рэй переплетена с ее собственной судьбой самым неожиданным образом...

   

Градова, Ирина.

Ария для призрака / Ирина Градова : роман. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. (Новые петербургские тайны).

В городе Белых Ночей много достопримечательностей – парков, дворцов, музеев. И театров. Один из них, "Гелиос", славится своими балетными постановками, а руководит им знаменитый Игорь Байрамов. К сожалению, как и в любом другом городе, в Санкт-Петербурге случаются преступления. А уж если это преступления в сфере искусства, когда под угрозой смерти оказываются "селебрити"… Марго Синявской, дочери балетмейстера-хореографа с мировым именем и жене не менее известного танцовщика Игоря Байрамова, не впервой заниматься такими делами. Она своя в этом узком мирке и не раз сталкивалась с тем, что даже в среде, далекой от уголовщины, происходят порой странные, невообразимые вещи. Вот и сейчас, когда в "Гелиосе" арендует сцену труппа, готовящая постановку "Призрака оперы", Марго оказывается в эпицентре драмы. И лишь от нее зависит не только будущее спектакля, но и жизни артистов!

   

Ахерн, Сесилия.

P.S. Я люблю тебя : роман / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. М. Визеля, Е. Владимирской, О. Дубицкой]. – Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. – 528 с.

Бестселлер прославленной ирландки Сесилии Ахерн «P.S. Я люблю тебя» — современная история о том, как любовь оказывается сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя Холли Кеннеди впадает в отчаяние, перестает выходить из дому, общаться с людьми. И вдруг получает по почте пакет с письмами: распечатывать их можно лишь по одному в месяц, а написаны они тем самым человеком, расставание с которым приносит ей такие страдания. Оказывается, незадолго до смерти он решил помочь ей жить дальше. Всякий раз она с нетерпением ждет первого числа, чтобы вскрыть очередной конверт и, строго следуя наставлениям, сделать еще один шаг, возвращающий ее к жизни: купить новое платье, принять участие в конкурсе караоке, съездить на море. Джерри помогает Холли преодолеть боль, найти в себе мужество перестать жить прошлым и двигаться вперед.

.Роман принес своей создательнице мировую славу, был переведен почти на полсотни языков и успешно экранизирован компанией Warner Bros. В 2019 году полюбившаяся читателям история бессмертной любви обрела новое дыхание: Сесилия Ахерн написала долгожданное продолжение — «Postscript».

   

Аяцудзи, Юкито.

Убийство в десятиугольном доме / Юкито Аяцудзи ; [пер. с японского С. Логачева]. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с.

Уединенный остров, где полгода назад произошло таинственное массовое убийство. Маленький клочок суши с вычурными зданиями — ​творениями странного хозяина этих мест, Сэйдзи Накамуры, среди прочих погибшего в той жестокой бойне. Поговаривают, его призрак до сих пор бродит там в темноте… Разве есть на свете более подходящее место для членов студенческого детективного клуба, обожающих такие тайны? Загадка, с которой им предстоит столкнуться, — ​вовсе не одна из кабинетных головоломок, к которым они привыкли: сами того не зная, детективы-любители отняли кое-что дорогое у покойного Накамуры, и теперь некто жаждет возмездия… В соответствии с канонами жанра хонкаку мы с самого начала знаем, что этим персонажам суждено умереть. И по ходу действия узнаем все, что поможет нам на равных соревноваться в отчаянных поисках убийцы с его будущими жертвами. И с невероятным детективом, чье имя — ​Киёси Симада…

 

   

Боланд, Шалини.

Тайная мать : роман / Шалини Боланд ; [пер. с англ. И. Данилова]. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с.

Тонкий психологизм. Абсолютная подлинность. Пронзительный и мастерский авторский стиль. Эта книга рассказывает о самой страшной потере для любой женщины - потере своих детей.

Ты моя мамочка?

Этот невинный вопрос застал Тессу Маркхэм врасплох. Вернувшись домой с работы, женщина обнаружила у себя на кухне маленького мальчика. Малыш уверен: она - его новая мама, потому что так ему сказал Ангел. Но у Тессы нет детей.

Больше нет.

Первый ребенок умер еще при родах, а второго Тесс похоронила совсем недавно. Эта трагедия буквально перевернула ее жизнь. Частые нервные срывы, депрессия, муж ушел к другой женщине. А теперь еще это таинственное появление. Приезд полиции только ухудшает ситуацию: ее небезосновательно подозревают в похищении ребенка, и Тесс вынуждена доказывать свою невиновность. Но как это сделать, если даже самые близкие люди сомневаются в ее словах? Да и сама она, похоже, больше себе не верит…

   

Ахерн, Сесилия.

Посмотри на меня : роман / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. М. Бабичевой]. – Москва : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. – 432 с.

Элизабет, молодая женщина-дизайнер, чье время расписано по минутам, раз и навсегда запретила себе мечтать. Обремененная заботами об отце, младшей сестре и ее ребенке, она несколько лет назад вынуждена была расстаться с любимым, и знает по опыту, сколь опасны несбыточные надежды. Однако и в ее жизни вдруг начинают происходить чудеса. У нее в доме, как бы случайно, появляется странный незнакомец, красивый, обаятельный, бесшабашный, и Элизабет рядом с ним оттаивает буквально на глазах. Но она ничего не знает о нем. Их любовь, возникшая на пересечении двух миров - реального и сверхъестественного, - похожа на романтическую сказку. За юмор и смелость фантазии роман получил премию журнала «Cosmopolitan U.S.».

   

Ауэл Джин М.

Долина лошадей : роман / Джин М. Ауэл ; [пер. с англ. О. Воейковой, А. Чеха]. – Москва : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 704 с.

Эта захватывающая сага о жестоком и прекрасном древнем мире принесла ее автору Джин Ауэл всемирную известность и стала одним из самых читаемых литературных произведений нашего времени. Книги, входящие в серию «Дети Земли», были изданы многомиллионными тиражами во многих странах мира.

Изгнанная из клана Эйла уходит далеко на север в поисках нового пристанища. Во время этого долгого путешествия молодую женщину со всех сторон подстерегают всевозможные опасности. Ей приходится переплывать через широкие бурные реки, она чудом избегает смерти, наткнувшись на прайд пещерных львов. Наконец она находит подходящую пещеру в долине, где пасутся дикие лошади. Ей невыносимо трудно здесь совершенно одной, без людей, в разлуке со своим сыном, которого отнял у нее безжалостный вождь. А впереди ее ждут очередные испытания — встреча с представителями Других. Судьба сводит ее с Джондаларом, который вместе с братом совершал длительное путешествие через всю Европу. Жизнь Эйлы снова круто меняется...

   

Ахерн, Сесилия.

Девушка в зеркале : повесть, рассказы / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ.] – Москва : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018. – 240 с.

В ярком, пронизанном эмоциями мире Сесилии Ахерн всегда есть место волшебству. Самые обычные, повседневные предметы - дом, сломанная печатная машинка «Ундервуд», старинное зеркало - вдруг оказываются наделенными магической силой, способной сыграть роковую роль в жизни героев. Впрочем, мистика и чудеса - еще не главное, сами по себе они ничего не решают, и право выбора всегда остается за героями. На чашу весов ложатся и любовь и преданность их близких. Любовь, тончайшие переливы, оттенки чувств - вот центр притяжения, основное содержание книг этой замечательной писательницы, полных драматических переживаний и романтики…

   

Ахерн, Сесилия.

Время моей жизни : роман / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. Л. Гурбановской]. – Москва : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. – 464 с.

«Время моей Жизни» — девятый супербестселлер звезды любовного романа Сесилии Ахерн.

Люси не в силах забыть своего бойфренда Блейка — с тех пор, как он ушел, ее жизнь проходит мимо, утекает сквозь пальцы... Ничего не ладится, но молодая женщина упорно твердит, что у нее все отлично, все больше запутываясь в паутине собственной и чужой лжи. Но вот однажды сама Жизнь назначает ей встречу.

   

Ахерн, Сесилия.

Волшебный дневник / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. Л. Володарской]. – Москва : Иностранка, Азбука-Аттикус, 219. - 448 с.

Шестнадцатилетняя Тамара Гудвин, единственная дочь обеспеченных родителей, не знает ни в чем отказа и ни на минуту не задумывается о будущем. Трагическое событие - самоубийство отца, утратившего все семейное состояние, включая роскошный дом в Дублине, - вынуждает девушку вместе с заболевшей от горя матерью покинуть город и переехать в деревню к родственникам. Лишившись друзей и любимых занятий, Тамара скучает в глуши, не зная, чем себя занять. Но появление в деревне передвижной библиотеки и знакомство с ее хозяином, подарившим девушке волшебную книгу, помогает ей повзрослеть и обрести иные жизненные ценности.

   

Берсенева, Анна.

Вангелия : роман / Анна Берсенева, Владимир Сотников. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.

Эта книга написана по сценарию первого в мире художественного фильма о болгарской ясновидящей Ванге. Знаменитая прорицательница, предсказавшая многие события современной истории, предстает не только как загадочный человек с необъяснимыми способностями, но и как женщина, судьба которой наполнена драматичными перипетиями и динамикой сильных чувств. При этом она всегда оправдывала значение своего имени Вангелия – «та, что несет благую весть».

Александрова, Наталья.

Стеклянный сад : роман / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с.

Спасаясь от тайной венецианской полиции - сбиров - племянница знаменитого алхимика и колдуна Сантакьяра укрылась в необыкновенном стеклянном саду, созданном мастерами-стеклодувами, и превратилась в уникальную стеклянную статую… Маша Кочетова всю жизнь была мямлей и неудачницей, но в последнее время ее осаждают странные видения. Она видит удивительный сад, полностью из стекла - светло-голубые деревья, изящные застывшие фонтаны, полупрозрачные статуи. И только этот Стеклянный сад поможет Маше полностью изменить свою жизнь и спасти подруг от неминуемой смерти…

Александрова, Наталья.

Распиливать женщин строго воспрещается : роман / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.

Уму непостижимо, что творят цирковые артисты, эти боги в человеческом обличье, когда им вздумается превратить реальную жизнь в манеж. Великий маг Леня Маркиз жонглирует бриллиантовыми колье и долларовыми купюрами, как спичками. Его напарник пилит чужие бюджеты – легко, как женщин в волшебном ящике. Мудрые звери бросаются в пылающие кольца, чтобы спасти своих бестолковых хозяев. И, кстати, если вы думаете, что Леня способен только стянуть чужое колье и не в состоянии разобраться, кому оно действительно принадлежит, вы глубоко заблуждаетесь!

Антонова, Наталия.

Любовь как улика : роман / Наталия Антонова. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с.

Любви все возрасты покорны, вот и немолодой преподаватель вуза Борис Гусаров не может устоять перед юной Катей. А до нее – перед юной Кристиной, Асей и другими прекрасными дамами! Ведь Катя – уже третья жена Бориса. Супруги выглядят замечательной парой, но у каждого из них есть романы на стороне. Это многообразие любовных связей очень осложнило работу полиции, когда Гусарова обнаружили убитым. К счастью, частный сыщик Мирослава Волгина не сентиментальна и за делами сердечными не упустит нить расследования…

«Любовь как улика» — новый остросюжетный роман Наталии Антоновой из серии «Уютный детектив». Даже в мире благополучных, интеллигентных и образованных людей может случится страшное… Тогда за дело берутся талантливые и очаровательные частные детективы – они распутывают самые невероятные дела, не забывая о красоте вокруг, задушевных беседах, вкусных ужинах и любимых котиках!

Акунин, Борис

Звездуха : роман / Борис Акунин. – Москва. : Изд. АСТ, 2020. – 256 с.: ил. – (Огненный перст. Романы Бориса Акунина).

«По-божьи, может, и не так. А по-человечьи так. Люди делятся на своих и чужих. Свои — те, кто с тобой и за тебя. Они-то и есть настоящие люди. Чужие — или враги, или никто. Они не имеют никакой важности. Своя собака дороже чужого хана. Со своими, как с чужими, обходиться нельзя. И наоборот: поступать с чужими, как со своими, тоже неправильно…

В начале XIII столетия Русь столкнулась не только с непобедимым врагом, но и с другим взглядом на мир. Борис Акунин в жесткой, драматической повести «Звездуха» рассказал о тяжелейшем времени противостояния монголо-татарской орде… и о невозможной самоотверженной любви.

Аткинсон, Кейт.

Большое небо : роман / Кейт Аткинсон ; [пер. с англ. А. Грызуновой]. – Спб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 448 с.

В высшую лигу современной литературы Кейт Аткинсон попала с первой же попытки: ее дебютный роман «Музей моих тайн» получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди, а цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, успевший полюбиться и российскому читателю («Преступления прошлого», «Поворот к лучшему», «Ждать ли добрых вестей?», «Чуть свет, с собакою вдвоем» – а теперь и «Большое небо»), Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия». Суммарный тираж цикла превысил три миллиона экземпляров, а на основе первых его книг телеканал Би-би-си выпустил сериал «Преступления прошлого» с Джексоном Айзексом в главной роли.

Джексон Броуди поселился в крошечной приморской деревушке в северном Йоркшире, где ему иногда составляют компанию сын и дряхлый лабрадор, и печально ожидает свадьбы своей дочери. Занимаясь рутинной работой частного детектива – в основном собирая доказательства супружеской неверности, – Джексон однажды встречает на осыпающемся утесе совершенно отчаявшегося человека. Протянув ему руку помощи в прямом и переносном смысле, Джексон поневоле ввязывается в расследование страшных преступлений, которые происходят много лет у полиции под носом, причем творят их люди самые что ни на есть приличные и уважаемые. Одновременно с Джексоном этот зловещий клубок под названием «магический круг» распутывает его старая эдинбургская знакомая, которой он обязан жизнью, – эрудитка и уже отнюдь не малютка Реджи Дич…

«Волшебный – и волшебно затягивающий – мир пересекающихся тропок, коварных замыслов и удивительных совпадений. Невероятно увлекательно и трогательно» (Sunday Mirror).

Александрова, Наталья.

Белая ворона : роман / Наталья Александрова. – Москва : Изд. АСТ, 2021. – 320 с. – (Иронический детектив).

В прошлом майор полиции, а ныне заслуженный пенсионер Василий Макарович Куликов и его верная помощница Василиса Селезнева - весьма успешная команда частных детективов. Он имеет за плечами огромный опыт в разгадывании сложных криминальных загадок и связи в полиции, она чрезвычайно любопытна, энергична и обладает идеальной памятью.
Очередное дело выводит сыщиков на подозрительный зоомагазин. Казалось бы, что там можно расследовать? Супружескую неверность ангорского хомяка или хищения кошачьего корма в особо крупных размерах? Однако на поверку все оказывается гораздо серьезнее. И чтобы вывести на чистую воду всех злоумышленников, Василию и Василисе потребуется немало сил и отваги. А на помощь им придут не кто-нибудь, а дрессированные вороны!

 

Кристи, Агата.

Третья девушка / Агата Кристи ; [пер. с англ. И. Данилова]. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с.

Ранним утром юная эксцентричная особа по имени Норма Рестарик постучалась в дом к знаменитому сыщику Эркюлю Пуаро и попросилась к нему на прием. Выглядела барышня неважно: испуганная, нервная, неуравновешенная. Из ее невнятных объяснений понять можно было лишь одно: девушка не исключает, что совершила убийство. Правда, она не может вспомнить ни имени жертвы, ни обстоятельств убийства, ни места преступления. Убийца - есть, а само убийство - не обнаружено. Поиском преступления и придется заняться Эркюлю ­Пуаро.

 

Кристи, Агата.

Трагедия в трех актах / Агата Кристи ; [пер. с англ. Г. В. Сахацкого]. – Москва : Эксмо, 2020. – 288 с.

Во время вечеринки на вилле знаменитого актера, недавно завязавшего с театральной карьерой, совершено убийство. Великий сыщик Эркюль Пуаро, оказавшийся в числе гостей, берется за расследование. «Трагедия в трех актах» не просто заставит усатого бельгийца окунуться в хитросплетения театральной жизни, но чуть не сделает его жертвой преступления.

 

Кристи, Агата.

Тайна замка Чимниз / Агата Кристи ; [пер. с англ. Ю. Р. Соколова]. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.

Энтони Кейд вряд ли мог ожидать, что обычное поручение друга доставить рукопись по назначению швырнет его прямо в сердце международного заговора. Действительно ли так важны мемуары графа Стилптича? И кто скрывается под именем "король Виктор"? Видимо, все это и впрямь очень важно – ибо за всей этой историей немедленно потянулся жуткий шлейф преступлений. Убийство, шантаж, украденные письма, пропажа знаменитого драгоценного камня, коварные замыслы тайной организации… Все ниточки ведут в Чимниз, один из старинных британских замков, где полицию ожидает ошеломляющая разгадка…

 

Кристи, Агата.

Смерть на Ниле / Агата Кристи ; [пер. с англ. В. В. Харитонова]. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.

На роскошном пароходе «Карнак», плывущем по Нилу, убита молодая миллионерша, недавно вышедшая замуж и, как выяснилось, имевшая множество врагов среди пассажиров. Любой мог убить самоуверенную и нагловатую девушку, укравшую жениха у лучшей подруги. Но ни один из вероятных подозреваемых не совершал этого преступления… К счастью, на пароходе находится великий сыщик Эркюль Пуаро, который знает все общество, представленное в круизе, еще по Лондону, и в курсе возможных мотивов каждого из присутствующих. И, конечно, первое, о чем задумывается бельгиец, – это о «любовном треугольнике», состоявшем из убитой, ее свежеиспеченного мужа и очень темпераментной женщины, которую тот бросил ради миллионерши…

 

Кристи, Агата.

Изумруд раджи / Агата Кристи ; [пер. с англ. Н. Х. Ибрагимовой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с.

В этот сборник вошли самые разные по жанру рассказы – детективные, лирические, приключенческие и юмористические. А героем заглавной истории стал юноша по имени… Джеймс Бонд. Когда он соглашается поехать вслед за своей возлюбленной на модный курорт, ему и в голову не может прийти, что случится там с ними. Волею судеб в руки к Джеймсу попадает знаменитый Изумруд раджи. Но радоваться рано – на след неудачливого Бонда тут же встает полиция. Подобно своему знаменитому тезке, появившемуся много лет спустя, Бонду предстоит проявить всю свою хитрость и изворотливость, чтобы выйти без потерь из этой щекотливой ситуации…

 

Кристи, Агата.

Горе невинным / Агата Кристи ; [пер. с англ. Ю. Р. Соколова]. – Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.

Два года прошло с тех пор, как Джек Эрджайл, осужденный за убийство матери, умер в заключении - умер, нося на себе клеймо самого страшного преступления, какое только можно себе вообразить. И никто не прислушивался к его словам о том, что он невиновен. Но вдруг ситуация меняется - из антарктической экспедиции возвращается полярный исследователь доктор Калгари. Он точно знает, что у Джека было алиби, и полон решимости отыскать настоящего преступника и оправдать осужденного, пусть и посмертно. Семья Эрджайла недовольна таким поворотом событий: теперь оказывается, что убийца - кто-то из них, вполне благопристойных граждан…

 

Кристи, Агата.

Врата судьбы / Агата Кристи ; [пер. с англ. А. С. Петухова]. – Москва : Эксмо, 2020. – 384 с.

На старости лет Томми и Таппенс Бересфорды стали счастливыми обладателями старого дома в деревне. Вместе с имуществом они унаследовали некоторые безделушки, в том числе коллекцию старых книг. И вот однажды, перебирая их, Таппенс неожиданно обратила внимание на подчеркнутые слова в романе Стивенсона «Черная стрела», объединив которые, можно было прочесть фразу: «Мэри Джордан умерла не своей смертью»…

Дауылпаз баба Қожаберген жырау. Тарихи-танымдық жинақ / Құраст. Абай Тосболатов, Жарасбай Сулейменов. – Астана: Фолиант, 2014. – 376 б.

ISBN 978-601-292-926-3

Дауылпаз жырау, қаңарман қолбасшы, көрнекті қайраткер, ділмар шешен Қожаберген Толыбайұлының өміріне, қоғамдық қызметі мен шығармашылығына арналған бұл еңбекке Қожаберген жырау туралы тарихиөтанымдық мақалалар, батыр бабамыздың туғанына 350 жыл толуына орай Алматында, Астанада өткен ғылымипрактикалық конференциялардың материалдары және ақындардың арнау өлендері мен жырөдастандары енгізілген.

Кітап әдебиетші, тарихшы ғалымдар мен мамандарға, студенттерге және осы тақырыпқа қызығушылық білдіретін көпшілік оқырман қауымға арналған.

Елубай О.

Дүниені дүбірлеткен жеті дода:

Кітап-альбом. – Алматы: «Алатау» баспасы, 2018. – 368 б.

ISBN 978-601-7461-40-9

«Дүниені дүбірлеткен жеті дода» - түрлі-түсті фотоальбом жинағы, белгілі спорт журналисі, «Құрмет» орденінің иегірі, журналист, жазушы Оңдасын Улубайдың Жуті Щлимпиада ойындарына қатысып, көзбен көріп, санасына түйген, қатпары қалың қазақ спортының тәуелсіздік алған жылдарда қол жеткен табыстары, кейінгі толқын жас ұрпаққа үлгі-өнеге болатың, олардың бойында отансүйгіштік қасиеттерді, патриоттық сөзімдерді қалыптастыратын шығарма.

Автор қазақ елі саңлақтарының соңғы жеті Олимпиадада қолжеткізген табыстары мен кемшіліктері жайлы ой бөліседі, өзі түсірген суреттерін ұсынады. Бұл жинақ, әсіресе, спортты серік еткен жеткіншектерге, студент жастарға, тіпті спорт десе ішкен асын жерге қоятын жанкештілерге пайдалы. Фотоальбом жинағында бес жүзден астам суреттер бар, автордың тілі жатық, оқуға жеңіл. Автордың тек спортты қаузап ғана қоймай, экономикасы мен мәдениеті ерекше өркендеген Австралия, Ұлыбритания, Қытай, Италия, Ресей және Оңтүстік Корея мемлекеттерінің тарихы, жетістіктері жайлы оқырманымен ой бөлісуі де ұтымды.

Фотоальбом / Жинақты құраст В. Титенев – Алматы: Тау-Кайнар, 2017. – 240 б.

ISBN 978-601-7059-85-9

«Үшқоңыр» суреткітабы Қазақстан Республикасың тұңғыш презіденті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған өлкесі Үшқоңыр елдімекеніне арналып шығарылған. Кітап Елбасының жүрекжарды тебіреністері мен туған жеріне деген тыстық махаббаты жайлы қанатты сөздеріне негізделген. Елбасының өмірінің әрқилы кезеңдерінде жазып алынған және сан алуан тақырыптар қамтылған нақыл сөздер жинағын оқып отырып, Н.Ә. Назарбаевтың Отанның, отбасының, туған жердің адамзат баласына қаншалықты маңызды екендігін айтқысы келгендігін түсінесің. Елбасы өзінің әрбір жолдауларында, әңгімелерінде, Үшқоңыр жайлы кітаптарында Отан жайлы сыр шерте келе, ата-баба жерінің рухани қолдаушы ретінде қалай жебеп-желеп жүретіндігін қайталаудан жалыққан емес.

Фотокнига «Ушконыр» посвящена родине Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, поселку Ушконыр Алматинский области. Книга основана на цитатах Президента, которые наполнены лирическим содержанием, любовью к родной земле. В этих словах упомянуты разные периоды жизни и темы, к которым обращается Н.А. Назарбаев, важными для каждого человека всегда являются дорога к Отчизне, к дому, к родному очагу. Говоря о Родине, Президент страны не раз возвращается в своих выступлениях, беседах, книгах к Ушконыру, своим историческим истокам, своей духовной поддержке.

 

Зайберт В.

Ботай / В. Зайберт – Алматы : «Балауса баспасы», 2020. – 480 бет., қазақ, орыс, ағылшын тілінде

ISBN 978-601-7977-29-0

Ботай! Иә, бүгінде Ботайды білмейтін ел-жұрт, әсте, жоқ та шығар-ау...Өткені Ботай туралы әлемнің ең озық университеттерінде дәрістер оқылып, әлемнің ең үздік киногерлері деректі киноленталар түсіруде, әлемның ең маңдайалды ғалымдары өздерінің зерттеу еңбектерін осынау Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау өңіріндегі Ботай қонысына арнауда...

Міне, солардың бірі, һәм бірегейі, жерлесіміз профессор-археолог Виктор Зайберт осы Ботай мәдениеттын 40 жыл бойы талмай зерттеп келеді.

Ал көпшілікке ұсынылып отырған бұл кітап-альбом соның мәуелі жемісы іспетті.

Кітап біздің заманымызға дейінгі IV мыңжылдықта осынау Ұлы Дала төскейінде ғұмыр кешкен бабаларымыздың-бабаларының өткен өмірінен, тұрмыс-тіршілігінен сан алауан сыр шертеді. Дала өркениетінің дәл осы Ботай жерінен бастау алғанына көзіңізді жеткізеді. Алғаш рет жылқының осы жерде қолға үйретіліп, осы жерде бие сүтінен қымыз ашытылғанын біліп, мерейіңіз өседі, көңіліңіз тасиды.

 

Қабиқызы С.

Открытый космос Талгата Мусабаева / С. Қабиқызы. – Нур-Султан : «Фолиант», 2020. – 264 с.

ISBN 978-601-338-670-6

Книга «Открытый космос Талгата Мусабаева» является дополненной версией документальной повести автора «Знак равенства» (2009 год) и рассчитана на массового читателя. Автор надеется, что историческое свидетельство достижения своей Мечты простым казахским мальчиком, ставшим космонавтом, полученные им Уроки Жизни и Космоса станут примером для молодежи, ориентиром для нового поколения будущих казахстанских космонавтов, инженеров, конструкторов, всех, кому небезразлична судьба казахстанского космоса.

 

Қасқабасов С.

Тандамалы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020.

ISBN 978-601-7568-39-9

Т.5. Ғылым және ғалым. Әр жылғы зерттеулер. – 344 б.

ISBN 978-601-338-100-8

Ғалымның таңдамалы шығармаларының бесінші томына фольклортану ғылымының тарихына қатысты зерттеулері мен XX ғасырдағы зерттеуші ғалымдар, белгілі қаламгерлер туралы мақалалары топтастырылды.

Кітап әдебиет пен фольклор зерттеушілеріне, оқутушылар мен студенттерге, барша оқырман қауымға арналған.

 

Бексұлтан Нұржеке-ұлы.

Қазақ батырлары. Әңғімелер жинағы. / Беқсұлтан Нұржеке-ұлы. – Алматы: «Жалын баспасы», 2020. – 672 бет.

ISBN 978-601-7835-23-1

Ежелден елдің шебін, халықтың қасиетті жерін қорғаған, сол үшін жанын қиған қазақ батырлары ұлттың мақтанышы болған. Оларды біз әлі түгендеп біткеніміз жоқ, өйткені өзгеге ұзақ жыл бөден болған ел тарихын өз заманында толық жазып үлгіре алмайды. Тәуелсіз ел болғалы бері ғана біз бұл қажетті ісін қолға ала бастадық. Жазушының бұл кітәбіне сондай қазақтың батыр жауынгерлерінің ісі арқау болған. Оқырман жазушының мұндағы шығармалары арқылы бұрыннан белгілі, белгісіз батырлардың ерлік істерімен де, халқымыздың қаһармандығымен де терең таныса алады. Кітәп көпшілік оқырманға арналған.

   

Ақжан Әл-Машани

Әл-Фараби көпірі Құрастырған М. Ақсан
- Алматы: «Алатау» баспа-полиграфиялық корпорациясы, 2020 – 872 бет.

ISBN 978-601-06-6797-6

Әл-Фарабі дүнижүзіне танытып, оның Отырардан шыққан Қыпшақ тумасы екенін алғаш дәлелдеп, он бір ғасырдан соң ұрпағымен қауыштырған, тұнғыш Фарабитанушы, бұл ілімге оған бүкіл ғұмырын арналған қазақтың ғұлама ғылымы Ақжан Әл-Машанидің бұл кітабына атақты «Фараби» романы мен «Әл-Фараби және Абай», «Әл-Фараби және музыка», осы секілді ғалым еңбектеріне жан-жақты талдау жасаған мақалалары енді.

Кітап сол кездің үлгісендігі түрлі-түсті бояу суреттермен безендірілген.

Екінші тарауға А.Машани туралы оның шәкірті Ш.Әбліраманның ғұмырнамалық туындысы беріліп отыр.

 

   

Сәрсек Ж., Қарт М., Бейсенбеқұлы Д.

БАЯНАУЫЛ БАСЫНДА БАЛАЛЫ ҚҰР... / Ж. Сәрсек, М. Қарт, Д. Бейсенбеқұлы. / - Алматы: «Әдебиет» баспа үйі, 2020 – 224 бет.

ISBN 978-601-7001-35-1

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Павлодар өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Өлкетану тақырыбын байытатын Ұлы даланың шежіресі іспетті әдеби-танымдық шығармалардың бүгінгі замандастарымызға һәм келер ұрпаққа да берері мол.

   

Сарыбай Б., Ергөбек Қ., Жүніс Е.

ХАНДЫҚТЫҢ ТУЫН ТІККЕН КИЕЛІ ӨЛКЕН / Б. Сарыбай, Қ. Ергөбек, Е. Жүніс. / - Алматы: «Әдебиет» баспа үйі, 2020 – 384 бет.

ISBN 978-601-7001-35-3

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Жамбыл өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Өлкетану тақырыбын байытатын Ұлы даланың шежіресі іспетті әдеби-танымдық шығармалардың бүгінгі замандастарымызға һәм келер ұрпаққа да берері мол.

   

Досаханов А.Х.

ПЕРВЫЕ: медицинские фельдшеры Алаш. 2 том. – Алматы: СӨЗДІК-СЛОВАРЬ, 2020. – 320 с.: ил.

ISBN 978-601-7809-30-0 (общий)
ISBN 978-601-7809-32-4 (Т. 2)

В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на основе обширных архивных документов, материалов и литературных источников рассмотрены вопросы подготовки оспопрививателей, фельдшерских учеников и фельдшеров из представителей коренного населения Казахстана в XIX – начале XX веков. Представлены биографические очерки о медицинских фельдшерах, завершивших учебу в средних медицинских учебных заведениях России в 1858-1917 гг., а так же об известных советских врачах; об их многогранной деятельности.

Впервые на конкретных примерах показано действенное участие первых фельдшеров в деятельности национально-освободительного движения «Алаш»; о храбрых и отважных девушках-фельдшерах и врачах-офицерах Второй мировой войны. Эта книга о жизни замечательных людей, являвшихся образцами патриотизма, преданности гражданскому и профессиональному долгу.

   

Досаханов А.Х.

ПЕРВЫЕ: врачи Алаш. 1 том. – Алматы: СӨЗДІК-СЛОВАРЬ, 2020. – 368 с.: ил.

ISBN 978-601-7809-30-0 (общий)
ISBN 978-601-7809-32-7 (Т. 1)

В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на основе обширных архивных документов, материалов и литературных источников рассмотрена краткая история становления и развития медицины, здравоохранения Казахстана, начиная с XV века; вопросы подготовки врачей из коренного населения Казахстана в XIX – начале XX веков. Представлены биографические очерки о медицинских фельдшерах, завершивших учебу в средних медицинских учебных заведениях России и в г. Ташкенте в 1887-1972 гг., об их многогранной деятельности.

Впервые на конкретных примерах показано действенное участие первых врачей в деятельности национально-освободительного движения «Алаш», в работе правительства «Алаш-Орда». Представлены очерки о выдающихся народных целителях; об ученых-медиках и врачах, удостоенных впервые высших ученых степеней и званий СССР и Казахстана; о храбрых и отважных девушках-врачах, героях и офицерах Второй мировой войны. Эта книга о жизни замечательных людей, являвшихся образцами патриотизма, преданности гражданскому и профессиональному долгу.

   

Ораз Н.

Қыз мұнарасы: Хикаят, әңгімелер, эсселер, этюдтер / Нұрғали Ораз. – Алматы: «Қайнар баспасы» ЖШС, 2020 – 384 бет.

ISBN 978-601-212-094-3

Халықаралық «Алаш» және М. Қашғари атындағы сыйлықтардың лауреаты, белгілі жазушы Нұрғали Ораздың «Қыз мұнарасы» атты бұл кітабына соңғы жылдары жазған хикаят, эссе, этюдтері жинақталды. Қаламгер өзі жүздескен, сырласқан тағдыры қызық жандардың өмірге деген көзқарасын, мінез-құлқын әр түрлі қырынан аша отырып, бүгінгі қоғамның кескін-келбетін айқын бейнелейді. Сондай-ақ, күнделікті тіршілікте жиі кездесетін, әйтсе де, біріміз байқап, біріміз байқамай өте шығатын жайттардың өзінен де салмақты ой түйып, әсерлі, бояуы қанық портреттер жасайтынына сүйесінесіз.

   

Жолдасбеков Мырзатай.

Жамбыл Жабаев. Ұлы дала ақыны. Қазақ және орыс тілдеріне. – Нұр-Сұлтан: «Күлтегін» баспасы, 2020. – 224 бет.

ISBN 978-601-7318-82-6

Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, танымал әдебиетші, түркітанушы ғалым, ф.ғ.д., профессор Мырзатай Жолдасбековтың бұл кітабына XX ғасырдың Гомері атанып жүз жыл жырлаған жыр алыбы Жамбылдың қайталанбас шығармашылығы мен халқымыздың ұшантеңіз байлығы – поэзиямыздың кешегі, бүгіні жүріп өткен жолына жан-жақты талдау жасалған. Сондай-ақ, мұнда Жәкеңнің ұстаздары мен шәкірттері хақында берілген аса құнды мағлұматтар да мол.

Кітап жыр маржанын қадір тұтатын көпшілік қауымға арналады.

   

Әбілқайыр Қ., Шашкова Л., Мырзахмет А.

ЕҢСЕЛІ ЕЛОРДАСЫ ҚАЗАҒЫМНЫҢ. / Қ. Әбілқайыр, Л. Шашкова Л., А. Мырзахмет. / - Алматы: «Әдебиет» баспа үйі, 2020 – 392 бет.

ISBN 978-601-7001-30-8

Қазақстан Жазушылар олағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихи мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Нұр-Сұлтан өнері туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Өлкетану тақырыбын байытатын Ұлы даланың шежіресі іспетті әдеби-танымдық шығармалардың бүгінгі замандастарымызға ңәм келер ұрпаққа да берері мол.

Абай және қазақ социумы. /Ұжымдық монография. – Т.4. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020. – 352 б.

ISBN 978-601-337-357-7

Бұл кітапта ұлы Абайдың философиялық және поэтикалық танымы, көркемдік дәстүрдің маңызды мәселелері туралы және Абайдың әлемдік тұлға ретіндегі болмысын зерделеуге арналған талдаулар мен тұжырымдар түзілген. Кемеңгер ойшыл ақынның көркемдік танымындағы ұлттық негіз бен даралық, қарасөздерінің мазмұндық-құрылымдық ерекшеліктері, шығыс, батыс мәдениетінде танылуы, Абай мұрасының бүгінгі қоғам үшін қажеттілгі туралы тұжырымдар бүгінгі ғылым үшін маңызды боларына сенімдеміз.

Кітап әдебиетші қауымға, жалпы оқырманға арналған.

   

Сапарбаев Б., Қадырбаева А., Мәлік М.

ТҮРКІСТАН – ЕР ТҮРІКТІҢ БЕСІГІ ҒОЙ / Б. Сапарбаев, А. Қадырбаева, М. Мәлік. / - Алматы: «Әдебиет» баспа үйі, 2020 – 416 бет.

ISBN 978-601-7001-33-9

Қазақстан Жазушылар одағының «Әдеби өлкетануды дамыту» жобасы аясында белгілі қаламгерлер Еліміздің әр өңіріне барып, сол өлкенің тыныс-тіршілігімен танысып, тарихы мен тағылымын, өнері мен мәдениетін, аңызға айналған тұлғалары мен киелі жерлерін өлең тілімен немесе қарасөз түрінде хатқа түсірген болатын.

Сол сапарда Түркістан өңірі туралы жазылған шығармалар осы кітапқа топтастырылды.

Өлкетану тақырыбын байытатын Ұлы даланың шежіресі іспетті әдеби-танымдық шығармалардың бүгінгі замандастарымызға һәм келер ұрпаққа да берері мол.

   

Салықов К.

Бақыт жұлдызы: поэма, өлеңдер, толғаулар. – Астана: «Фолиант», 2005. – 200 бет.

ISBN 9965-35-012-4

Бұл жинаққа қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кәкімбек Салықовтың жаңа поэмасы, өлеңдері және толғаулары енгізіліп отыр. Жаңа кітап негізінен сұлу саз өнерінің саңлақтарына арналғандықтан әуезділік пен сезімталдылыққа бөлеп, жан жылуы мол поэзияға окушының құмарын қандырады. Тәттімбет, Нұрғиса, Үкілі Ыбырай, ақын Тайжанға арналған поэмалары қазақ елін қалай қызық-тырса, бұл жолы да майталман ақын сұлу саз сырын ашар шығармаларын жұртшылыққа шын жүректен ұсынып отыр. Сәттілік тілейміз.

   

Абай. Шығармаларының академиялық толық жинағы. Үш томдық. 3-том / Томды құрастырып, баспаға дайындағандар : Матыжанов К. І., Қорабай С. С., Қыдыр Т. Е.,

Әуесбаева П. Т., Жұматаева А. Н. – Алматы : «Жазышы» баспасы, 2020. – 488 бет.

ISBN 978-601-200-726-8

Үш томдық толық жинақ Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай, текстологиялық зерттеулер негізінде қайта сараланып, мазмұндық, мәтіндік, құрылымдық тұрғыдан толықтырылып құрастырылды.

Академиялық жинақтың үшінші томында Абай шығармалары қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы мен ақынның 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрген тұңғыш жинағының литографиялық көшірмесі және қазіргі қазақ жазуына түсірілген нұсқасы берілді.

   

Зікірин Т.

Жүрек сыры. / Зікірин Т. «Асыл кітап», 2020. – 220 бет.

ISBN 978-601-7962-81-4

«Жүрек сыры» - Қызылжар өңірінің қаламы қарымды ақыны Тоқтар Зікіриннің жыр жұмағына баланатын кезекті туындысы. Бұған дейін толық таңдамалы шығармалар жинағын ұсынып үлгерген қаламгердің бұл еңбегіне соңғы кездері жазылған тіршіліктің сан алуан тақырыптарын қамтитын өлеңдері енген. Ақын бүкіл адамзатты толғантатын өмірдің өзекті мәселелерін қозғайды. Азаматтық, әлеуметтік әуендегі және табиғат жарларымен көпшіліктің көкейіндегі ойын айтса, жастықтың сезімді сырларымен жүрек қылын тербейді. Сондай-ақ, жаңа өлеңдер кітабына Ұлы Даланың Ұлы Аналарының бірі туралы жыр-хикаяты еніп отыр. Жинақтың өз оқырмандарын табатыны сөзсіз.

   

Бектемірова Н. Күн түнекті сейілтеді: Хикаяттар мен әңгімелер. – Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2020. – 400 бет.

ISBN 978-601-7172-96-1

Жазушы бұл жинағына соңғы кезде жазылған хикаяттар мен әңгімелерін енгізіп отыр. Барлық шығармаларының басты кейіпкерлері – жанымызда тіршілік етіп, қарым-қатынас жасап жүрген адамдар. Қанша адам болса, сонша тағдыр бар. Бұл шығармалардағы кейіпкерлердің ішкі жан сезімі, шынайы махаббатары, іс-әрекеттері, толғаныстары, боямасыз өмірлері оқыған адамды бей-жай қалдыра алмайды. Әрбір шығарманың мазмұнында оқыған адамды ойландыратын тәлім-тәрбиелік мәні бар түйін жатыр. Ұзақ ғұмыр көшінде абайсызда адасқан кейіпкерлердің жан күйзелісінің куәсі болып, мінез-құлықтарына үніліп, көп жағдайға қанық боласыз. Адамның жан әлемінде болатын күрделі психологиялық құбылыстармен қатар шынайы махаббат, мөлдір сезім, жан тазалығы, адалдық сияқты ұлы болмыс құдіреті айшықты суреттелген. Жақсылыққа куанасыз, жаманшылыққа жаныңыз қамығады. Түнді сейілтіп, Күн шығатыны өзгермейтін құбылыс. Осы қағидамен жер бетіндегі тіршілік жалғасып келеді.

   

Шүйіншәлиева М.

Өкініш: Повесть, әңгімелер. – Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2020. – 488 бет.

ISBN 978-601-7608-17-0

Республика оқырмандарына әңғіме, хикая, повесть, драматургия жанрындағы әдеби көркем кітаптарымен кеңінен танылған талантты жазушы Мира Шүйіншәлиеваның «Өкініш» атты кітабы қазіргі көркем прозаның алдыңғы қатарынан орын алады. Тіпті, атақты сыншы, әдебиет зерттеушісі Б.Сарбаұлы «Өкінші» повесін роман деп бағаласы, белгілі ғылым докторы, әдебиеттанушы Г.Орда бұл еңбек жайлы газет-журналдарға көптеген мақалалар жазды.

Айналамызда өмір сүріп жатқан адамдар арасындағы қарымқатынас, қақтығыс,махаббат сезімі мен сыны, сан қилы тағдыр тәлкегі арқау болған көркем дүние оқырманды өзіне баурап алады, жетелеп әкетеді. Үш бөлімнен тұратын көлемді повесті оқи отырып, шым-шытырық оқиғаларға тап келесіз. Тілі жүйрік, қаламы ұшқыр қаламғердің сюжет құраудағы шеберлігі, ой саптаудағы тапқырлығы, кейіпкерлердің түрлі мінезі шығарма деген қызығушылығыңызды оятады. Бұл повесте сатқындық пен ар-намыстан аттау секілді күйбең тіршілікте кездесіп отыратын құбылыстар да ойлы оқырманды ойландырмай қойманды.

   

АЛТАЕВ Ж.

Әл-Фараби және заманауи Қазақстан философиясы. / Ж.А. Алтаев және т.б.. жауапты ред. Ә.А. Құранбеқ; бас ред. Ж.А. Алтаев. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020. – 320 бет.

ISBN 978-601-7674-09-5

Авторлар ұжымы ұсынып отырған монографияда ғұлама ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық мұрасының негізгі қырлары ашып көрсетілген. Әл-Фараби энциклопедист-ойшыл рет»нде философия, этика, логика, музыка теориясы, дін туралы ілім, математика, мемлекет теориясы және ғылымның басқа да салаларында өзінің төлтума ойларымен мәңгі ошпес із қалдырды. Монографияда әл-Фарабидің философия, логика, этика, руханилық және қоғамдық құрылымның өзекті мәселелеріне қатысты ойлары жүйелі түрде зерделенген.

Еңбек студенттер, магистранттар, докторанттар, жлғары оқу орындарының оқытушыларына және философия.

                      

Тынышбек Дайрабай

т-93 «Түркістан 1866-1872», «Туркестан 1866-1872», «Turkestan 1866-1872» - Алматы: «Азия Арна» Баспасы ЖШС, 2020. – 344 б.: қазақша, орысша, ағылшынша.

ISBN 978-9965-23-580-1

В фотоальбоме «Туркестан» собраны лучшие образцы исторических, культурных, археологических и этнографических памятников народов Казахстана и Средней Азии.

Фотоальбом «Туркестан» охватывает снимки и рисунки, высвечивающие выжнейшие моменты из истории Жетысуского, Сырдарьинского, Заравшанского округов, Самаркандской, Ферганской (Кокандское ханство) областей, подчиненные генералу-губернатору (1867-1917 гг.) Альбом предназначен широкому кругу читателей.

Бюллетень новых поступлений за 2020 год

   

Смағұлов О.

Қазақ халқы және ата тегі: Кешенді физикалық антропология анықтамаларына негізделген. (ж.с. XX ғ. – ж.с.д. XX ғ. дейі). / О. Смағұлов, А. Смағұлова. – Алматы: «Arna-b», 2020. – 472 бет.

ISBN 978-601-7846-36-7

   

Камелов Д.Т.

Хайретдин Болганбаев — свет неугасимой звезды / Под общей ред. докт. филол. н., проф., акад. НАН РК Д. Камзабекулы. – Алматы: ТОО РПИК «Дәуір». – 288 с.

Монография посвящена одному из лидеров Алашского движения и партии «Алаш», яркому и талантливому государственному и общественному деятелю, активно учувствовавшему в создании Туркестанской автономии и воссоединении казахских земель, публицисту и просветителю Хайретдину Абдрахмановичу Болганбаеву (1894-1937). На его долю выпали муки и гонения, он дважды подвергался арестам и провел в лагерях ГУЛАГа в общей сложности шесть лет, но достойно вынес все испытания, сохранив жизненную стойкость, душевный свет и человеческое благородство.

Монография интересна тем, что базируется на многочисленных малоизвестных источниках: архивных материалах НКВД СССР, статьях. На ее страницах — живая панорама суровой эпохи, совместно пережитых всем народом Казахстана страданий в недавнем историческом прошлом.

Адресуется широкому кругу читателей, интересующихся историей Казахстана и казахского народа, его великих личностей.

   

Темірбай А.

Жекебатыр: Өлеңдер, балладалар, толғаулар, поэмалар / Алмас Темірбай. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. – 328 б.

Екі мыңышты жылдардың басында әдебиетке келіп, топ жарған талантты ақынның бұл кітабына халықаралық, республикалық жыр-бәйгелерінде жүлделі орынға ие болған, газет-журналдарда, әлеуметтік желілерде жарияланып, халықтың ықылас-ілтипатына бөленген өлендері мен жарық көрмеген жана, тың туындылары енген.

Ақынның лирикалық философиясы да, философиялық лирикасы да окырманды бейжай қалдырмайды деген сенімдеміз.

Кітап кемел ойлы, көркем жүректі көпшілік қауымға арналған.

   

Ниетқалиева Г.

Жүректегі жанартау. Гүлзада Ниетқалиева. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. – 224 бет.

Ақынның «Жүректегі жанартау» атты жыр жинағына лирикалық өлеңдері топтастырылып отыр.

Лирикалық кейіпкердің бір жылып, бір мұңайып, бір қуанып айтқан нәзік сырлары оқырманның жүрегінен жарып шыққан сезім сынды толқытады, терең иіріміне тартады, шынайы жеткізіледі.

Кітап өлеңсүйер қауымға арналған.

   

Оспан С.К.

Сегіз сері (Мұхаммед Қанафия) Баһрамұлы Шақшақовтың өмірі мен музыкалық мұрасы. Ғылыми-зерттеу еңбек. – Алматы: «Балауса баспасы», 2020. – 228 бет.

Сегіз сері (Мұхаммед Қанафия) Баһрамұлы Шақшақовтың өмірі мен музыкалық мұрасы арналған бұл еңбек қазақтың дарынды ақынкомпозиторы жайлы көп жылдық зерттеулер мен деректі мәліметтер негізінде жазылған.

Ел ішінде Сегіз серінің өмірі мен музыкалық мұрасы жайлы пікір әрқилы. Содықтан бұл кітапта мұрағаттық деректер, қисынды дәйектер, соны ойөпікірлер қамтылып, тың мағлұматтар келтірілген. Ақын-сазгердің осыған дейін халық әні санатында орындалып келген мәлім де беймәлім әндеріне терең талдау жасалып, қысқаша тарихтары баяндалып, оларға ғылыми түсінік берілген.

Жинақ сал-серілік дәстүрдің өркендеуіне өлшеусіз еңбек сіңірген дарынды, сегіз қырлы, бір сырлы Мұхаммед-Қанафиядай өнерпаз бабамыздың жанын түсініп, қадіріне жетсек деген өнерсүйер қауымға арналған.

   

Сейтақ Ғайса-Ғайли

Қасиет қонған қара жер: Өлеңдер мен дастандар. – Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2020. – 304 бет.

Бұл — ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Төлеген Айбергенов атындағы сайлықтың лауреаты Ғайса-Ғали Сейтақтың жетінші кітабы. Ақынның бұл жинағына соңғы жылдары жазған жаңа өлеңдері мен «Әбілқайыр хан», «Сырым би», «Исатай менен Махамбет» тарихи дастандары енгізіліп отыр. Автор өз шығармаларына туған жер, тарихи тұлғалар өмірін, қазіргі заман шындығын өзек етеді.

   

Дайырбай Е.

КӨКЖИЕГІМНІҢ КӨКТЕМІ: /Өлеңдер/ Ермек Дайырбай. Алматы: «Азия Арна» баспасы., 2020. – 64 бет.

ISBN 978-601-06-696-8

Бұл кітапқа «Шабыт» халықаралық фестивалінің лауреаты, бірнеше халықаралық, республикалық, облыстық жыр мүшәйраларының жеңімпазы Дайырбаев Ермек Тұрсынұлының әр жылдары жазылған шығармалары еңгізілген. Өлең өлкесінде өзіндік орны қалыптасқан ақынның тілі көркем, ойы шұрайлы.

Кітап барша жыр сүйер қауымға арналған.

   

Атамекен сиқырлы елінің аңыздары. – The legends of Atameken Fairyland. – Легенды волшебной страны Атамекен. – Шымкент: «Shugylakitap», 2020. – 200 бет. – қазақша, ағылшынша, орысша.

Знаете ли вы, за что горы Бори-Тастаган, Толагай, Шубарат, урочище Мын-жилки, Шомкалган и местности Баянаул, Бурабай получили такие названия? Откуда происходит название озер Зеренды, Маракаколь, почему семь звезд Уркера не сходят с неба, как появились небесные светила Луна и Солнце? А почему у зайца хвост короткий, а лошадь дрожит или откуда произошли сурки? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге «Легенды волшебной страны Атамекен». Предания, включенные в нее, рассказывают об истории появления и происхождения названий рек и озер, гор, долин Казахстана, небесных светил и животных.

Хорошо иллюстированная книга, изданная на трех языках — казахском, английском и русском, познакомит юных читателей нашей республики с богатым культурным наследием казахского народа. Книга расчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также на воспитателей, учителей и родителей.

   

Аяған Б., Аунасанова Ә., Нұрпейісов Е., Қашқымбаев А., Лапин Н.

Қазақстандағы сайлау тарихы. – Нұр-Сұлтан: Жарқын Ко баспасы, 2020. – 320 б.; қазақша, орысша.

ISBN 978-601-7800-65-9

Кітапта жеке ұлттық мемлекет — Қазақ хандығының құрылуынан бастап, Ресей империясы мен қенестік кезең аясында сайлау жүйесінің іске асырылуы, оның тарихы мен дәстүрлерін зерттеу нәтижесі ұсынылған.

Зерттеу жұмысының басым бөлігі тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі сайлау жүйесінің қалыптасуына арналған. Авторлар аталған мәселені зерттей келе, қазіргі уақытта Қазақстандағы сайлау жүйесі қалыптасуының ғылыми және саяси мәселе ретінде арнайы қарастырылмағанын айқындады. Осы кітапта зерттеушілер назарынан тыс қалып қойған қазіргі саяси институттың тарихы мен оның қоғамдық маңызы жан-жақты сөз етіледі.

Кітап тарихшылараға, әлеуметтанушыларға, саясаттанушыларға және Қазақстан тарихына, саяси және әлеуметтік институттар қызметтері мен сайлау жүйесі тарихы мәселелеріне қызығушылық білдіруші көпшілікке арналған.

   

Қазақстан: бірлік және келісім мекені. Казахстан: страна мира и согласия. Kazakhstan: a country of peace and harmony.: Фотокнига. Жинақты құрастырған Түймебаев Ж.Қ. – Алматы: «Издательство Золотая книга» ЖШС, 2020 ж. – 320 б.

Сборник «Казахстан: страна мира и согласия» посвящен 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, которое отмечается в 2020 году.

В нем раскрыты история формирования и нынешнее состояние полиэтнического состава населения, правовые, институциональные основы казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. В сборнике подробно освящается деятельность АНК — уникального института межэтнического взаимодействия.

 

Әліпхан Мақсат Кенжеқұлұлы

Адамгершілік ілімі және Хакім Абай. / Әлшпхан Мақсат Кенжеқұлұлы. – Алматы: «Қазақ кітабы» баспасы, 2020. – 480 бет.

ISBN 978-601-7608-11-8

Кітапта адамзат танымының тарихында қызу талқыланған адамгершілік ұғымының мән-мазмұны мен төркін-тегі Аристотель, Плотин, әл-Фараби, ибн-Сина еңбектері негізінде жүйеленіп, айқындалған. Адамгершіліктің ең берісі қайырымдылық пен жан денсаулығы, ең әрісі Игілік пен Бақыт екені түйінделген.

Кітап жоғары оку орны шәкірттері мен талапты жастарға және көзіқарақты оқырман қауымға арналған.

 

Жүністегі К.

Великий сын степи Едиге / Кәмел Жүністегі. Перевод с казахского Данияра Рашиди. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 280 с.

ISBN 978-601-217-687-2

Роман посвящен легендарному казахскому батыру Едиге, ставшему из рядового воина Улу-бием — правителем Золотой Орды.

Герои книги Амир Тиму, Токтамыс, Жалаладдин, князь Витовт, Дмитрий — исторические личности, проживавшие во времена Золотой Орды. Такое легендарное событие, как сражение на реке Ворскле между войском Великого княжества Литовского и его русскими, польскими и немецкими союзниками, с одной стороны, и народным ополчением Золотой Орды во главе с Едиге — с другой, впервые реалистически описано автором романа.

Легендарный Едиге-батыр там, где вершится судьба Золотой Орды, где над мечтой народа сгущаются грозные тучи.

 

Кумисбаев Ш.

Қылмыскер құтылмайды...: Шытырман оқиғалы шиғармалар / Шакен Кумисбаев. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. – 280 бет.

ISBN 978-601-7608-11-8

Бұл кітапқа белгілі жазушы Шакен Кумисбаевтің шытырман оқиғалы хиқаяттары мен әңгімелері енді.

Әдеби көштен кеш қалып келе жатқан бұл жанрға, қазіргі қылмыс пен жемқорлық орлеп тұрған шақта, автордың қалам тартуы көңілге қонарлық жай. Шығармалардың тілі шұрайлы, жатык, оқиғалары тосын, әрі қызықты.

 

Яшүкірқызы Ө.

Жіп тұзак: Детективті әңгімелер жинағы / Өріс Яшүкірқызы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 208 б.

ISBN 978-601-217-681-0

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Өріс Яшүкірқызы бірнеше кітаптың авторы. Жазушының адалдық пен әділдікті, ізгілік пен бауырмалдылықты, шынайы сүйіспеншілік пен махаббаты, батылдық пен тапқырлықты арқау еткен «Боямасыз өмір», «Шенеунікше тактика», «Ескі қоныстағы ел» тағы да басқа бірнеше көркем әдебиеттері оқырмандар көңілінен шығып, орыс тіліне де аударылды.

Кітап, жалпы оқырмандарға арналады.

 

Мекебаев А.

Тайник в степи. Роман / перевод с казахского языка Аслана Жаксылыкова. – Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2020. – 256 стр..

ISBN 978-601-217-676-6

В романе «Тайник в степи» описываются трагические события, происходившие в далекие тридцатые годы в казахской степи, когда казахский народ оказался в тисках голодомора, явившегося следствием тоталитарной политики Сталина. Благодаря умению писателя воссоздать подлинную картину происходящего, пропустив его через свое сердце, мы можем наглядно представить себе это нелегкое время, нашедшее отражение в романе.

 

Зәкен, Т.

Аттила. Балқан тауға барғандар (Тарихи роман). – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. - 160 б.

ISBN 978-601-338-505-1

Адамзат тарихында өшпестей із қалдырған, қазақ пен өзге де түркі халықтары аңызға айналдырып, өлең-жарларына арқау еткен Еділ (Аттила) тәңірқұт тыралы бұл тарихи роман оның кішкентай кезінде Рим сарайындағы кепілден босап шыққан сәтінен бастап әңгімелейді. Сол сәттен бастап оның көкейінде арғы атасы Мөде тәңірқұт секілді Рим топырағын өз қол астына алу арманы пайда болады.

 

Ысқақұлы Д.

Тіл эпопеясы немесе Рухани жаңғырудағы қазақ тілінің тарихи миссиясы / Дандай Ысқақұлы. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 632 б.

ISBN 978-601-217-682-7

Кітапта қазіргі жаһандану дәуірінің мәдени өміріндегі ғаламдық ауқымда жүріп жатқан тілдік құбылыстар әлеуметтік, филологиялық тұрғыдан шолынып, әлемнің тілдік бейнесі, түркі тілдерінің, оның ішіндегі қазақ тілінің тағдыр-талайы, жүріп өткен жолдары мен бүгінгі күнгі жай-күйі, болашағы ғылыми түрде жан-жақты сараланады. Қазақ тілінің болашағына қызмет ететін түркі халықтарының ортақ әліпбиі, тілі, терминдері, рухани құндылықтары сияқты мәселелер төңірегінде кеңінен сөз болады. Еңбекте халқымыздың ұлттық дамы, рухани жаңғыру жолындағы ұлы күресіндегі қазақ тілінің тарихи қызметі жан-жақты көрініс тапқан.

Кітап өз ұлтының болашақ тағдырына бейтерап қараматын саналы, ұлтжанды зиялы қауымға, ғалымдарға, бакалаврлар мен магистранттарға, докторанттарға, жалпы қалың оқырманға арналған.

 

Ашимханулы Д.

Дьявольский ветер. Худ.литература / Дидахмет Ашимханулы. – Алматы: АО «Алматы-Болашақ», 2020. – 288 с.

ISBN 978-601-7461-88-1

«Дьявольский ветер» — сборник избранных произведений видного казахского писателя, лауреата международной премии «Алаш», заслуженного деятеля Казахстана Дидахмета Ашимханулы. В книгу вошли рассказы, в свое время, занимавшие достойное место в мире казахской прозы, получившие призовые места в республиканских конкурсах. Исполненные с тонким лиризмом, сочетающие трагизм нелегкой народной судьбы и подлинный народный юмор, эти произведения нашли широкий отклик у читательской аудитории. Рассказы переводились на русский язык.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

 

Мұқан Ш.

Көшбасшылық. Оқуға тиіс 10 кітап: Мазмұндама / Ш.Мұқан. - Алматы: «Мазмұндама» қоғамдық қоры. – 2020. – 300 б.

ISBN 978-601-06-5738-0

«Мазмұндама» жлбасы танымдық маңызы зор кітаптарды қысқа да нұсқа форматта мазмұндап, құнды идеяларды оқырмандарға жеткізу мақсатында «Оқуға тиіс 10 кітап» сериясын назарыңызға ұсынады.

Бұл жинаққа көшбасшылық тақырыбын зерттеген айтулы ғалымдардың таңдамалы он кітабы еніп отыр. Олардың барлығы уақыт сынынан өтіп, адамзат ойының алтын қазынасына айналған таңдаулы туындылар.

 

Рамазан Д.

Пешене: пьесалар / Думан Рамазан. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. – 248 бет.

ISBN 978-601-217-609-2

Талантты жазушы, дарынды драматург, халықаларық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Думан Рамазанның жаңа жинағына «Керей-Жәнібек», «Пешене», «Бейуақ», «Қанатталды», «Кек» атты драматургиялық төл туындылары мен шетел қаламгерлерінен аударған пьесалары топтастырылған.

Автор тарихи һәм қазіргі тақырыптарға қатар қалам тербейді. Көркем шығармаларда тарихи тұлғалардың ақыл-парасаты, келешекке көз тастар көрегендігі, тереңнен ойлап, кеңінен байлам жасар кемеңгерлігі, ел бастар көсемдігі, сөз бастар шешендігі мен қол бастар батырлықтары айрықша айшықталса. Өзімізге етене таныс бүгінгі күн қағармандарының тыныс-тірлігі мен іс-әрекеттері ерекше суреткерлік шабытпен кестеленген. Шығармалардың тілі шұрайлы, ойы орамды, көркедік қуаты жоғары.

Кітап жалпы көпшілік қауымға арналған.

 

Смайыл Қ.

Аралбай батыр — Таңсұлу Ана: роман / Қалкен Смайыл. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2020. - 368 б.

ISBN 978-601-217-694-0

Қалкен Смайылдың халық жадында сақталған тарихи деректер негізінде өлеңмен жазылған «Аралбай батыр — Таңсұлу Ана» атты романы мен прозалық нұсқасында қазақ – қалмақ соғысының қаһарман баһадүрі Арғын Алтай Аралбай батыр Әлібекұлының ерлігі мен оның жары, ел басына қаралы күн туған зобалаң заманда парасатты ұйымдастырушылық қабілетімен ел — жұртының ынтымағы мен ырысының ұйытқысы болған.

Кітапқа енген барлық поэмаларға арқау болған да халық жадындағы деректі әңгімелер мен ғылыми дәйектер.

Еңбектең тарихшылар мен этнографтарға, өлкетанушыларға, жалпы оқырман қауымға ұсынар дерегі — ұлттық руһани құндылықтарын қастерлеуге берер тағылымы мен ғибраты мол.

 

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Kazakhstan in the years of the Great Patriotic War: Фотокітап/ Жинақты Құрастырғандар Измухамбетов Б.С., Тасбулатов А.Б. – Алматы: «Тау-Кайнар» ЖШС, 2020 ж. – 320 б.

ISBN 978-601-7988-15-9

Это была война за выживание всего нашего народа, война, определившая нашу судьбу намного десятилетий вперед, война, так или иначе затронувшая практически все семьи в большой многонациональной стране.

При том, что пришлось пережить людям и стране, скольких это коснулось непосредственно — книги о войне еще много-много лет будут писаться, издаваться и переиздаваться.

Аккайынская районная библиотека предлагает к прочтению красочную и содержательную книгу «Казахстан в годы Великой Отечественной войны», посвященную 75-летию Победы. Издание выпущено на трех языках - казахском, русском и английском, с большим количеством архивных документальных фотоматериалов и фотографий наших дней.

 

Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП (б) Казахстана. 1941-1945 гг. Сборник документов / Е.М. Грибанова, А.С. Зулкашева, Г.Н. Мурзагалиева, Е.В. Чиликова (отв.сост.). – Алматы: LEM, 2020 – 608 с. + 12 с. вкладыш с фото.

ISBN 978-601-239-589-1

Публикуемые в сборнике архивные документы охватывают период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вошедшие в сборник постановления СНК и ЦК КП (б) Казахстана, приложения к ним, отражают самые разные стороны политической, экономической и общественной жизни республики, содержат свидетельства напряженности военного времени, фронтовой обстановки и трудовых будней тыла. Эти свидетельства , отложившиеся в фонтах партийных документов и обособленные в составе так называемых «особых папок», на документы которых накладывался гриф высшей формы секретности, иллюстрируют содержание механизмов взаимодействия власти и общества в военный период. Ранее не доступные военным историкам документы, могут стать основой для новых исследований и гипотез в истории войны 1941-1945 гг.

Издание предназначено для специалистов-историков Великой Отечественной войны, исследователей военной истории, казахстанских археографов, молодых ученых, а также всех, кто интересуется историей Казахстана XX в.

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.9: Абай туралы сөз: мақалалар, естеліктер. – 2020. – 360 б., сурет.

ISBN 978-601-7983-28-4

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.10: Слово об Абае: Литературные статьи. – 2020. – 296 с., илл.

ISBN 978-601-7983-29-1

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.5: Book of Words. – 2020. – S. 224, ill.

ISBN 978-601-7983-25-3 (том 5)

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.6: Книга слов: Стихи и проза. – 2020. – 216 б., илл.

ISBN 978-601-7983-24-6

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.4: Хикмет кітабы: Ойлар. Мысли. Thoughts. – 2020. – 320 б., сурет.

ISBN 978-601-7983-30-7

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.2: Ескендір: поэмалар, аудармалар. – 2020. – 224 б., сурет.

ISBN 978-601-7983-22-2

 

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.3: Қарасөз: Ғаклия. – 2020. – 224 б., сурет.

ISBN 978-601-7983-23-8

 

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.7: Buch der Worte. – 2020. – S. 200, ill.

ISBN 978-601-7983-26-0

 

Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. – Алматы: RS

Халықаралық Абай клубы. – 2020.

ISBN 978-601-7983-20-8

Т.1: Мыңмен жалғыз алыстым: өлеңдер. – 2020. – 304 б., сурет.

ISBN 978-601-7983-21-5

Бөкейхан Ә.

Шығармалары – Сочинения. I т. / Әлихан Бөкейхан. – Толықт. Үшінші бас. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020. – Қазақша, орысша.

ISBN 978-601-7627-18-8
Т.1. – 2020. – 610 бет.
ISBN 978-601-7627-19-5

Бұл том Ә.Н. Бөкейханның 1889-1903 жылдар аралығындағы қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген мақалаларын, ғылыми зерттеулерін, 1897-1901 жылдары Қазақ облыстарын зерттеген «Щербина экспедициясының» материалдарын, Л. Н. Толстой шығармаларынан аударған әңгімелерін (көркем аудармаларын), өтініштерін (прошения), хаттарын және хаттамаларды қамтиды.

Настоящий том включает в себя статьи, заметки, корреспонденции, открытые письма, научные труды А.Н. Букейхана периода 1889-1903 годов, материалы «экспедиции Щербины», в 1897-1901 годах исследовавшей казахское хозяйство и землепользование в 3-х степных областях, а также сатирические рассказы, художественные переводы, прошения, письма и протоколы.

   

Бөкейхан Ә.

Шығармалары – Сочинения. II т. / Әлихан Бөкейхан. – Толықт. үшінші бас. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020. – Қазақша, орысша.

ISBN 978-601-7627-19-5
Т.1. – 2020. – 684 бет.
ISBN 978-601-7627-20-1

Бұл томда 1903 жылы мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған мақалалары, азынамасы, ғылыми зерттеулері, «Щербина экспедициясының» материадары және Ә.Н. Бөкейхан іздеп жариялаған мұрағат құжаттары қамтылады.

В настоящий том включены статьи, заметки, некролог, очерк по истории Казахского ханства с древнейших времен до современности «Исторические судьбы Киргизского (Казахского) края и его культурные успехи», материалы «экспедиции Щербины» по исследованию казахских степных областей, а также переписка султана Среднего жуза (орды) Сюка Аблайхана, обнаруженная и обнародованная впервые А.Н. Букейханом.

   

Смағұл Б.
Шығармалары — Произведения. I том. / Бақытбек Смағұл. — Алматы : «Сардар» баспа үйі, 2020

ISBN 978-607-7624-00-2
Т.1. – 448 бет. 8 бет түрлі түсті суретті жапсырма.
ISBN 978-607-7624-01-9

Б. Смағұлдың «Қаһарман» кітабы Бауыржан Момышұлының 100 жылдығында, 2010 жылы алғаш жарық көрген болатын. Енді жұртшылықтың сұрауымен өңделіп, жаңа тұрғыдан жазылып, қайта басылып отыр. Бұл туындыны Батыр мен еліміз алдындағы есебіміз деп білуге де болады. Қазақ елінің көк байрағын желбіретуге қаруымен де, қаламымен де үлес қосқан Қаһарман өз тұсында ұлтты ұлықтаудың, тілді түлетудің, мемлекетті мәңгілік етудің жөн-жосығын көрсетіп кетті. Кітапта қазіргі ұрпақтың батыр аманатын орындауының нәтижелерері жанөжақты ашылады.

Кітап қалың оқырманға арналған. Ол батыр бабаларымыздың ерлік жолын жас ұрпақ санасына берік ұялатуға, жастарды ойы озық, рухы берік етіп, тербиелеуге үлес қосары сөзсіз.

Книга Бахытбека Смагула «Герой» была впервые издана на казахском языке под название «Қаһарман» в 2010 году. По многочисленным просьбам читателей она переиздана в обновленном варианте на двух языках (казахском и русском) в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Этот труд можно считать нашим отчетом перед героем и страной. В книге подробно отражены результаты исполнения нынешним поколением заветов Бауыржана Момышулы.

Богатая драматическими событиями жизнь Бауыржана Момышулы предоставляет последующим поколениям обширное поле для исследований. Он был неординарной личностью – имел свое лицо, обладал совокупностью редких качеств, выделявших его из общей массы. Книга предназначена для широкого круга читателей. Надеемся, она внесет вклад в популяризации героического пути легендарного Батыра среди молодежи, в воспитании в молодом поколении энергичности, инициативности, порядочности и беззаветной любви к Родине.

Смағұл Б.

Шығармалары – Произведения. I том. / Бақытбек Смағұл. – Алматы : «Сардар» баспа үйі, 2020

ISBN 978-607-7624-00-2
Т.1. – 448 бет. 8 бет түрлі түсті суретті жапсырма.
ISBN 978-607-7624-01-9

Б. Смағұлдың «Қаһарман» кітабы Бауыржан Момышұлының 100 жылдығында, 2010 жылы алғаш жарық көрген болатын. Енді жұртшылықтың сұрауымен өңделіп, жаңа тұрғыдан жазылып, қайта басылып отыр. Бұл туындыны Батыр мен еліміз алдындағы есебіміз деп білуге де болады. Қазақ елінің көк байрағын желбіретуге қаруымен де, қаламымен де үлес қосқан Қаһарман өз тұсында ұлтты ұлықтаудың, тілді түлетудің, мемлекетті мәңгілік етудің жөн-жосығын көрсетіп кетті. Кітапта қазіргі ұрпақтың батыр аманатын орындауының нәтижелерері жанөжақты ашылады.

Кітап қалың оқырманға арналған. Ол батыр бабаларымыздың ерлік жолын жас ұрпақ санасына берік ұялатуға, жастарды ойы озық, рухы берік етіп, тербиелеуге үлес қосары сөзсіз.

Книга Бахытбека Смагула «Герой» была впервые издана на казахском языке под название «Қаһарман» в 2010 году. По многочисленным просьбам читателей она переиздана в обновленном варианте на двух языках (казахском и русском) в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Этот труд можно считать нашим отчетом перед героем и страной. В книге подробно отражены результаты исполнения нынешним поколением заветов Бауыржана Момышулы.

Богатая драматическими событиями жизнь Бауыржана Момышулы предоставляет последующим поколениям обширное поле для исследований. Он был неординарной личностью – имел свое лицо, обладал совокупностью редких качеств, выделявших его из общей массы. Книга предназначена для широкого круга читателей. Надеемся, она внесет вклад в популяризации героического пути легендарного Батыра среди молодежи, в воспитании в молодом поколении энергичности, инициативности, порядочности и беззаветной любви к Родине.

Смағұл Б.

Шығармалары – Произведения. III том. / Бақытбек Смағұл. – Алматы : «Сардар» баспа үйі, 2020

ISBN 978-607-7624-00-2
Т.III. – 336 бет.
ISBN 978-607-7624-03-3

Бақытбек Смағұл «Үш қырлы жебе» атты бұл еңбегінде Ауған соғысының үш алыбы, атап айтқанда, Байғали Қоқымбаев, Әлімжан Ерниязов, Габиль Халафов сияқты от пен суды бірге кешкен қарулас достары, өзі көрген соғыстың үлкен мектебінен өткен, қан майдванның қатал тезінде сыналған арыстар туралы ой толғайды, сыр шертеді. Үш қаңарманның ерен ерлік, еселі еңбектеріне тоқталып, олардың батыр һәм батыл бейнесінің асқақ мүсінін сомдайды.

В ниге «Трехгранная стрела» Бахытбек Смагул повествует о подвигах трех героев Афганской войны, в частности, Байгали Кокымбаева, Алимжана Ерниязова и Габиля Халафова, своих боевых товарищей, которые вместе с ним прошли огонь и воду, достойно выдержав все испытания и трудности войны. Автор рассказывает о героических поступках и доблестном труде трех героев, создает впечатляющие портреты мужественных и гордых духом людей.

Книга восхваляет дружбу народов и единство Нации.

Уорделл Джон Уилфорд. (John W. Wardell)

Қазақ даласында. In the Kirgiz Steppes. В Казахских степях. / Уорделл Джон Уилфорд. – Нұр-Сұлтан : «Алашорда» қоғамдық қоры, 2020. Қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде. – 440 б.

ISBN 978-601-7627-21-8

Бұл естеліктің авторы — ағылшын инженері Джон Уилфорд Уорделл (John W. Wardell). Бірінші дүниежүзілік соғыс басталған 1914 жыл мен Азамат соғысы өршіген 1919 жыл аралығында Қазақ өлкесіндегі Атбасар, Спассккен өндіру орындарында 5 жыл қызмет атқарып, Ресей империясының отарлық езгісіндегі Алаш жұртының тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын еуропалық көзқараспен қызықты етіп хатқа түсірген. Еңбек 1961 жылы Лондонда, әлемдік ғылыми айналымға енген.

Аталған мұра тұңғыш рет қазақ және орыс тілдеріне аударылып, оқырманға ұсынылып отыр.

Ахметов А.Қ.

Әбілмәмбет хан әулеті. Хан-сұлтандар шежіресі : Зерттеу. «Көптомдық» II-томы. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020.

ISBN 978-601-7627-13-3
Т.2. – 2020. – 400 бет.
ISBN 978-601-7627-15-7

Еңбе Орта жүз ханы Әбілмәмбеттің ұрпақтарын түгендеп, олардың тағдырынан мәлімет береді. Қазақстан, Қытай, Моңғолия территориясына тараған бұл әулеттің қазақ үшін жасаған еңбектері өскелең ұрпаққа үлгі екеніне көз жеткізе аламыз. Хан мен сұлтандарды қазаққа жау етіп көрсетпек болған режимнің құрсауына шығып, жақсымыздың жақсы жолдарын анықтап, текті ұрпақ тәрбиелеуге өзіндік бір үлес қосады деп сенелік.

Нәзір Төреқұлұлы (Төреқұлов).

Тандамалы мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы. Назир Торекулулы (Тюрякулов). Сборник избранных статей и архивных материалов. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020. – Қазақша, орысша, - 400 б.

ISBN 978-601-7627-11-9

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлұлының таңдамалы шығармалары мен қоғамдық-саясы қызметінің түркістандық және мәскеулік кезеңіне қатысты Ресей Федерациясы мен Өзбекстан Республикасы архивтерінің қорларынан жинақталған құжаттар мен материалдар, таңдамалы мақалалары ұсынылып отыр.

Жинақ тарихшы, қоғамтанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистрант, докторанттарға және көпшілік оқырман қауымға арналған.

Абрахманов С.

Абыз Әбіш. Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы толғаныстар / С. Абдрахманов, - Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 560 бет.

ISBN 978-601-338-460-3

Қазақстаның Еңбек Ері, халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың шығармашылығы – қлғанғайыр, ұлы мұра. Әдебиеттің барлық жанрларында қатар қалам тербеген, соның бәрінде де классикалық шығармалар туындатқан, кемел суреткерлігімен де, кенен ойшылдығымен де, дана көсемдігімен де, дара шешендігімен де баршаны қайран қалдырған, тарихтың талмау тұсында уақыт талабымен, жүрек қалауымен саясат сахнасына шығып, Тәуелсіздікті тұғырры етуге үлкен үлес қосқан, ел-жұртының құрметіне, халықтың ықыласына бөленген тамаша талант иесінің туғанына 80 жыл толуына орайлас жарық көрген бұл кітапта қаламгердің әлемдік ауқымдағы асқан ойшылдығы жан-жақты танытылған, сан қырлы дарынының мәдениеттанушылық, өнертанушылық, саясаттанушылық, тарихшылық, әдебиеттанушылық сипаттары айқара ашылған.

Бегалыұлы Н.

Жаз-жалбыз: Өлеңдер, поэма, аудармалар / Нармахан Бегалыұлы. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2020. – 352 б.

ISBN 978-9965-22-579-6

Константин Симонов атыңдағы және «Алаш» халықаларық әдеби сыйлықтарының иегері, қазақ поэзиясына ойлы образдар, тың тіркестер қосқан табиғатшыл ақынның бұл жинағына өлеңдері, поэма мен аудармалары енгізелді.

Сәки Қ.

Ер қаруы – бес қару. – Нұр-Сұлтан : «Фолиант», 2020. – 160 бет.

ISBN 978-601-338-486-3

«Ер қаруы — бес қару» деген тіркестің астарында көшпелі қазақ халқында ертеден қалыптасқан жауынгерлік қаруды сыныптаудың өзіндік жүйесі жатыр. Бұл зерттеу – садақ, найза, қылыш, айбалта және шоқпар секілді жеке қару түрлерін бабаларымыздың қалай қолданғаны мәмлүк әскери трактаттары мен қазақ ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған материалдарды салыстыра отырып көрсетеді.

Кітап мектеп оқушылары мен студенттерге, жалпы тарих сүйер қауымға арналған.

Бектемісов А.

Тәуелсіздік тартуы. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 320 бет.

ISBN 978-601-338-475-7

Автор қазақ елінің баға жетпес басты байлығы — Тәуелсіздігімізді публицистикалық туындысына арқау ете отырып, ата-бабаларымыз ғасырлар бойына армандап өткен бостаңдықтың тәтті дәмін татқанын бақытына балайды. Тәуелсіздігіміздің арқасында Арқа төсінде әсем қала – Астанамыздың бой көтергенін, оған қарап, еліміздің оңірлеріндегі барша қалалар көш түзегенін тіліне тиек еткен. Бүгінгі таңда төоткүл дүние таңдай қағып тамсаңған тамаша Елордамызды, оның авторы – көреген көшбасшымыз Н.Ә. Назарбаевтың Еліміздің алдындағы көл-көсір еңбегін ерекше шабытпен жарлаған. Ұлтымыздың мақтанышына, айбарына айналған бас қаламыздың халқымыздың рухын көтеріп, оның дамудың даңғыл жолына түскенін көркем тілмен кестелеген. Бұрынғы отаршы елдің ұлтымыз жайлы жер жүзіне жайған: «Қазақ деген халық – мал соңында жүріп, цивилизацияның оң көшінен қалып қойған қараңгы қаңғыбас халық» деген сөзін теріске шығарып, іс жүзінде қазақтардың дана халық екенін дәйекті деректермен дәлелдеп берген. Қазақ деген атаудың қалай қалыптасқанын соқырға таяқ ұстатқандай ұғындырған. «Қазақстан – 2050» Стратегиясы, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары, озық 30 елдің қатарына қосылу – «Мәңгілік Ел» болу жолындағы сабақтастық екенін тебірене толғаған. Толғай отырып, Ұлы Дала елінде алдымызға қойған ұлы мақсаттарға жетудегі көзқарасымызды құбылмалы кесірткедей құбылтпауға үндейді. Отанға, жерге, мәдениетке, тарихқа деген түсінігіміздің түпкілікті де тиянақты болуына және рухани жаңғыруға уағыздайды.

Тарақов Ә. С.

Ғаламның жыр данасы (Қазақтың ұлы классигі Абай Құнанбаевтың поэзиясын талдап, жаңаша бағалау). / Әнуар Сауатұлы Тарақов. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020. – 272 бет.

ISBN 978-601-7624-04-0

Қазақ халқының ұлы ақыны, классигі, ойшыл дана Абай Құнанбаев шығармалары туралы зерттеулер бірнеше томдарды құрайды. Абайдың туындыларын кеңестік кезеңдегі зерттеу таптық сипат алды. Коммунистік партияның қатаң идеологиялық жүйесіне сай дін тақырыбындағы өлеңдері мен қара сөздеріндегі ой-тұжырымдары терең талданылмады.

Еліміз тәуелсіздігінде әдебиеттанушылар алдында Абайды халқымызға жан-жақты таныстыру, ұлы ақын мұраларын жаңа көзқараспен саралап, бағалау үрдіс алды. Филология ғылымдарының докторы, профессор, акын Ә.Тарқов Абай шығармаларын тұтастай, кешенді зерттеу жасады. Абай өлеңдері филологиялық әрі герменевтикалық жүйеде кеңінен талданады. Ғалым классик ақынның өлеңінің әр жолын, тіркесін, сөзін талдап, тұжырымдайды. Өлеңнің мазмұнын мәтіндегі ақынның тұспалды ойын, көркемдік-бейнелеу үлгілерін, потикалық жаңашылдығын айқындаған. Ғылыми еңбектің тілі жеңіл, оқырмандардың түсінуіне, пайымдауына бейімделген. Автор Абай өлендерінің сұлулығы мен сыршылдыған, тереңдігі мен танымдылығын, философиясы мен эстетикасын, т.б. ерекшеліктерін әлемдік классикалық поэзия үлгілерімен салыстыра сараптап, бағалайды.

Досжан С.

Шығармалары. Екі томдық / Сәуле Досжан. – Нұр-Сұлтан : «Фолиант»

ISBN 978-601-338-484-9
Т.1: «Сәлем саған, Астана!» : Өлеңдер мен поэмалар. – 2020. – 400 бет.
ISBN 978-601-338-474-0

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ақын Сәуле Досжан (Қожахметова) «Сәлем саған, Астана!» атты бұл жаңа жинағында тәуелсіз Қазақстаны мен аяулы Астанасын, туған жері мен замандастарын тебірене жырлайжы.

Сәуле Досжанның шығармашылығы жайлы кезінде жазған қазақтың атақты ақындары Тұманбай Молдағалиевтың «Өмір дәмін сезіндіретін жырлар», Фариза Оңғарсынованың «Сезімнен өрілген өлеңдер» атты ойлы пікірлерін де осы кітапта жариялағанды жөн көрдік.

В рамках празднования 1150-летия великого философа, математика и ученого Востока Абу Наср аль-Фараби, по программе «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела», была выпушена серия изданий, посвященная жизни и деятельности Великого ученого.

Центральная районная библиотека предлагает к прочтению серию изданий «Аллея Великих поэтов и мыслителей». Философия I-XXI вв.

Абу Наср аль-Фараби. В 7-ми томах. — Алматы: RS; Международный клуб Абая, 2019

Абай (Ибраһим Құнанбаев)

Шығармалары. — Алматы: «Жібек жолы» баспа үйі, 2019. — 488 бет.

ISBN 978-601-294-292-7

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомар Тоқаевтың Жарлығымен алдағы жыл (2020 ж.) ұлы ақын Абайдың 175 жылдық мерейтойы боп жарияланды. Осыған орай ақынның сөзін ардақ тұтатын оқырмандарға өлеңдері, поэмалары, аудармалары және қара сөздері қамтылған шығармалар жинағы ұсынылып отыр. Абай шығармаларының біржола орныққан, тұрақты (канондық) мәтінін жариялау ісін Мұхтар Әуезов жүзеге асырған еді. Жалпы редакциясын М. Әуезов басқарған бұл басылым 1957 жылы Қазақтың көркем әдебиет баспасынан жарық көрген болатын. Қолдарыңыздағы кітап сол басылымның негізінде дайындалды.

АЛПЫСБАЕВ Ә.
Жетісу — жер жаннаты

Әндер және күй-поэмалар жинағы / Әли Алпысбаев. Алматы, «Алматы-Болашақ» Ақ, 2019. — 576 бет.

ISBN 978-601-7461-64-5

Қазақ өнеріндегі шығармашылық жарқын тұлғалардың бірі — композитор, дирижер Әли Демегенұлы Алпысбаев. Елімізге кеңінен танымал композитордың бұл кітапқа таңдаулы әндері мен әуендері, күй-поэмалары өніп отыр. Кітап композиторлар мен дирижерлерге, кәсіби музыканттар мен халық аспаптары оркестрінің ұжымдарына, сондай-ақ, жалпы музыка мамандары мен өнер сүйер қауымға арналады.

ҚАЙРАНБАЕВ Қ.
Ар мен Заң алдында. / Қуат Қайранбаев. — Алматы: «Керемет медиа», 2019. — 272 бет + 8 бет түрлі түсті суретті жапсырма.

ISBN 978-601-80801-4-2

Бұл кітапта бүкіл Қазақстан халқының назарында болған небір ауыр да күрделі сот істерін заңды және негізді шешімдермен аяқтап, тек сот жүйесі мамандарының ғана емес, қалың елдің абыройына бөленген Советхан Сәкеновтың өмір жолы мен атышулы «Қорғас ісі» процесінің барысы баяндалады. Кітапқа арқау болған оқиғалар оның өмірінің сан қилы сәттері осындай ойөтолғамымның негізді екендігінің тағы да бір дәлелі. Судья қызметінің салмағы мен сауабын көрсете алған бұл туынды оқырмандар жүрегінен жылы орнын табар деген сенімдеміз!

АТАМЕКЕН: ақпараттық-танымдық жинақ // Құраст. С.Итеғұлов. // — Нұр-Сұлтан: Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 2019. — 144 бет.

ISBN 978-9965-23-545-0

Жинақта Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандарының құрамына енген ел аумағындағы археологиялық ескерткіштер мен ортағасырлық қалалық орталықтар туралы мәліметтер беріледі. Сондай-ақ бұл жәдігерлер төңірегіндегі тарихи мәліметтер мен атадан балаға жеткен аңыз-әңгімелер қатар өріліп, оқырманды халқымыздың рухани әлеміне жетелей жөнеледі. Өлкеміздің бай табиғи, тарихи, туристік әлеуетін таныту мақсатында қолданылған иллюстрациялық материалдар жинақтың тартымдылығын арттырады.

Жинақты еліміздің тарихы, мәдениеті мен руханияты қызықтыратын жалпы көпшілік қауым пайдалана алады.

ОСПАН Бердалы Әсілханұлы
Есімдер: Сақтардан қазақтарға дейін / Оспан Б. — Алматы: «Асыл сөз» баспасы, 2019. — 744 бет

ISBN 978-601-807-13-3-1

«Есімдер: Сақтардан қазақтарға дейін» атты еңбек еліміз тарихының біздің дәуірімізге дейінгі кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейінгі есімдерді қамтиды. Кітаптың құндылығы әр есімнің қай дереккөзден алынғаны көрсетілуімен ерекшеленеді. Бұған қоса мүмкіншілігінше есім мағынасы жазылып, осы есімнің тарихи иесі кім екені де көрсетілген.

Сонымен қатар кітап қазақ есімдерін жан-жануарларға, өсімдікке, қаруөжараққа, заттарға, киімге, салмаққа қатысты және басқа да бөлімдерге топтастырылып ұсынуымен де тартымды.

Барлыбек Сырттанұлы. (1866-1914) Өмірі, шығармашылығы / Құраст.: Е. Тоқтарбай. — Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2019. — 248 бет.

ISBN 978-601-337-228-0

Жинақ Алаш ұлт-азаттық қозғалысының көрнекті өкілі, саяси қайраткер Барлыбек Сырттанұлының ғұмырнамасына арналған. Жинаққа қайраткердің өмір жолы мен қоғамдық-саяси қызметіне, шығармашылығына қатысты архивтік құжаттар мен материалдар топтастырылып отыр.

Алаш тарихи мен мұрасына қызығатын оқырман қауымға арналады.

ЖАҚЫП Б.
Желбіреп тұрған Көк Туым — биік тұғырым: Өлеңдер, поэмалар. / Бауыржан Жақып. — Алматы: «SUNSHINE plus», 2019 — 240 бет.

ISBN 978-601-06-5997-1

«Дарын» Мемлекеттік жастар сыйлығының, М. Мақатаев атындағы және Ж. Нәжімеденов атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, ақын Бауыржан Жақып есімі жырсүйер қауымға жақсы таныс.

Оның «Желбіреп тұрған Көк Туым — биік тұғырым» атты бұл кітабына атамекен, туған жер, өскен орта туралы отан сүйгіштік тақырыбына жазылған жырлары топтастырылып отыр. Кең-байтақ Қазақстанның әсем табиғаты мен тарихи жерлері асқақ рухпен, перзенттік махаббатпен жырланады. Сондай-ақ қазақ елінің тұлғалы азаматтарының бейнеларі сомдалады.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

Далбағай Г.Е.
Сазсырнай аспабына арналған хрестоматия. — Өскен: «Артекс» баспа-полиграфиялық фирмасы, 2019. — 172 б.

ISBN 978-601-7848-49-1

Бұл хрестоматияға өзіндік құрылымы, орындаушылық ерекшеліктері ескерілген қазақтың окарина тектес үрлемелі сазсырнай музыкалық аспабына арналған шығармалар топтастырылған. Халық әні мен күйі, халық композиторларының шығармалары, классикалық және заманауи композиторлық мектепьің өкілдері жазған әр алуан бағыттағы музыкалық туындылар аспаптың дыбыстық қатарына шақталып, оның мүмкіндігі мен келбетін ашуға мол мүмкіндіктер береді. Үш бөлімнен тұратын хрестоматияға енгізілген шығармаларды музыка мектебінің оқушылары, арнайы орта білім және жоғары білім беретін оқу орындарының студенттері оқу бағдарламасына сай қолдана алады.

Дәуітов С.
Ғибратнама: — Алматы «Алатау баспасы», 2019. — 352 бет

ISBN 978-601-7848-49-1

Филология ғылымдарының докторы, Д.А. Қонаев атындағы заң академиясының профессоры Сәрсенбі Дәуітовтың бұл еңбегі айырықша тақырыпты қозғайды. Ғибратнама — бұл ескіден қалған дана сөз, бабалар сөзі, ғұламалар сөзі. Сондықтан да автордың ұзақ жылдар бойы жинаған бұл еңбегі қазақ оқырмандары үшін ерекше орны бөлек дүние болары сөзсіз.

Асқаров Е.
Кірлеме, менің жүрегім. — Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. — 480 бет.

ISBN 978-601-338-419-1

Бұл кітапқа ақын, аудармашы, драматург, айтыс өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған талантты айтыскер Ерік Асқаровтың әр жылдары жарық көрген шығармалары топтастырылып берілді. Сырға толы лирикалық өлеңдері, сонымен қатар пьесы, аударма, повесть және әңгімелері, жыр дүлдүлдерімен сөз қағыстырған айтыстары да кіріп отыр.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

САРЖАНОВ Қ.
Аралдың айтылмаған ақиқаты. — Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2019. — 672 бет.

ISBN 978-9965-22-575-8

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, Қызылорда облысының және Арал ауданының Құрметті азаматы Құдайберген Саржанов — саналы ғұмырын өзі туып өскен Арал ауданының тағдырымен байналыстырып, туған жері үшін жан аямай тер төккен қаңарман тұлғалардың бірі. Ол Арал өңірі тұрғындарының әлеуметтік тұрмыс жағдайының жыл өткен сайын жақсара түсуіне өзінің әл-дәрміні, күш-қуаты жеткенше үлес қосты. Қазақ КСР-і Балық шаруашылығы министрлігі он жыл бойы басқарған мемлекет және қоғам қайраткері ретінде Арал жағасындағы, Сыр бойындағы елді мекендердің көркейіп өсуіне орасан ықпал еткен оның есімі ел ішінде үлкен ілтипатпен, шынайы құрметпен аталады.

«Аралдың айтылмаған ақиқаты» атты бұл кітапта автордың өзі өмір және еңбек жолында етене жақын араласқан Арал балықшыларының тағдыры бейнеленеді.

САРЖАНОВ Қ.
Толқынмен алысқан, балықшылар — арыстан. — Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2019. — 640 бет.

ISBN 978-9965-22-576-5

Қоғам және мемлекет қайраткері Құдайберген Саржановтың бұл кітабына күн демей, түн демей асау толқындармен алыса жүріп, елдің игілігін арттыруға өмірін бағыштаған балықшы қауымның ауыр еңбегі мен күрделі тағдыры арқау болған. Қандай қиын күн туса да болашаққа сеніммен қарап, бел жазбай еңбек етіп, тәрбиелі ұрпақ өсірген Арал балықшыларының тағдыры баяндалған бұл еңбекті — балықшылар өмірінің шежіресі деп атауға да болады. Автордың ондаған жалдар бойы асқан ыждаһаттылықпен жинаған нақты деректері негізінде жазылған бұл кітап — келешек ұрпақ үшін, әсіресе Арал өңірінің халқы үшін аса маңызды тарихи туынды ретінде бағаланады.

 

Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері. / Құрастырушылар Ештаева Н.А. Адамбекова Б.М., Атабай Б.А., Искакова З.Е., Абдырақын Н., Анипина Ә. — Алматы: «СӨЗДІК-СЛОВАРЬ» ЖШС, 2019. — 672 бет.

ISBN 978-601-7809-03-4

Бұл мақал-мәтелдер жинағына батыс және шығыс халықтары мен қазақтың таңдаулы мақал-мәтелдері мен нақал сөздері енгізілді.

Қазақ, орыс, ағылшын, француз, испан, неміс, түрік, корей, жапон, араб, парсы, хинди, қытай халықтарының қырағы көзі, сезімтал жүрегі, кемеңгер ойынан туындаған асыл сөздері оқырмандарға баламаларымен қатар, кейбір мақалдардың аудармасы ұсынылып отыр.

Бюллетень новых поступлений за 2019 год

 

МҰҚАҒАЛИ ТІЛІ СӨЗДІГІ. / Байынқол Қалиұлы Қалиев, Жансеіт Қансейітұлы Түймебаев, Шерубай Құрманбайұлы, Сәбира Сағынбекқызы Исакова. — Алматы: «Керемет медиа», 2019. — 1064 бет.

ISBN 978-601-80767-5-6

Қолдарыңыздағы сөздікте ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 5 томдық шығармалар жинағында бар 13348 сөз бен 5035 тұрақты тіркес түгел қамтылып, олардың қайталанып қолданылған саны (282) мың көрсетілген. Тілдік бірліктердің әрқайсысына анықтамалар беріліп, мысалдар келтірілген. Сол арқылы Мұқағалидың қазақ әдеби тіліне қосқан үлесі мен орны айқындалған.

Бұл сөздік — бір сөздік емес, ол түсіндерме сөздік пен жиілік сөздіктердің қосындысынан тұратын жиынтық сөздік. Яғни екі түрлі сөздіктің бірлігінен құралған сөздік.

Еңбек тіл білімі қызметкерлері мен қазақ тілі мамандарына, магистранттар мен докторанттарға және мектеп мұғалімдері мен мұқағалитанушыларға арналады.

 

Тоқтарбай Е.

Жарық сәуле: Әдеби зерттеулер мен толғаныстар / Елдос Тоқтарбай. — Алматы ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. — 352 б.

ISBN 978-601-217-654-4

Еліміз тәуелсіздігін алған жылдары дүниеге келген, қазіргі уақытта көпшілікке мерзімді басылымдар арқылы танылып қалған жас жазушы, зерттеуші Елдос Тоқтарбайдың оқырман назарына «Жарық сәуле» әдеби зерттеулер мен толғаныстар кітабы ұсынылып отыр.

Зерттеуші, әдебиет сыншысының әдеби зерттеулері мен мақалалары топтастырылған бұл кітабында тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің жайөкүйі, даму барысы, зерттелуі, Алаш қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығы, қоғамдық-саяси қызметі туралы сөз қозғайды. Автор жас қаламгерлердің шығармшылығы, әлеуеті сияқты тағы басқа өзекті мәселелерге жауап іздеп, өзінің ой-тұжырымын білдірген.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

 

История всемирной тюркологии: Христоматия. Часть 1. / Сост. Ш.И. Ибраев, К.Н. Келимбетов. — Алматы: Раритет, 2019. — 336 с.

ISBN 978-601-250-306-7

Христоматия, состоящая из теоритических постулатов по проблеме, научных исследований, персоналий и использованной литературы, является учебным пособием для высших учебных заведений. В хрестоматию включены фрагменты научных трудов тюркологов различных эпох и стран, знание которых будет способствовать повышению профессиональной компетенции будущего специалиста-тюрколога. Часть трудов, вошедших в хрестоматию, уже стали библиографической редкостью и поэтому они представлены более обширно, некоторые даются в сокращенном виде.

Отобранные для хрестоматии труды ученых представляют собой теоретико-методологическую основу исследований, что делает издание актуальным не только для студентов-тюркологов, но также для исследователей, преподавателей и всех, кто интересуется проблемой тюркологии.

 

Мамесейіт Т.

Месть беркута: Повести и рассказы / Авториз. пер. с каз. К Кешина, З. Булановой. — Алматы, АО «Алматы-Болашақ», 2019. — 352 с.

ISBN 978-601-7461-62-1

Творчество известного писателя, автора многочисленных рассказов, повестей и романов Заслуженного деятеля РК, лауреата Международной премии «Алаш» Т.Мамесейита занимают достойное место в своременной казахской литературе. В произведениях писателя тонко описываются взаимосвязь между человеком и природой, современная жизнь и прошлое родного края, любовь к родной земле, уважение и чувство родного аула. Читатели знакомятся с традициями казахского народа, с колоритными характерами и разными жизненными коллизиями.

Сборник «Месть беркута» издается впервые на русском языке. Произведения, вышедшие до этого в журнале «Простор», получили высокую оценку читателей литературных критиков.

Читателям представлена повесть «Плач охотника», так же две повести и рассказы «Месть беркута», «Честь джигита», «Прощание», «Кусок конины», «Гульдерайым» и др.

 

Омарбеков Т.

Қазақтың шығу тегі // Зерттеу, Тараз: «Сенім» ЖБО, Тараз, 2019. — 336 бет.

ISBN 978-601-7820-46-6

Зерттеуде қазақ халқының ежелгі және орта ғасырлардағы тарихына қатысты бұрын назардан тыс қалып келген деректер талданған. Қзақтарды құраған ру-тайпалық бірлестіктер мен Алаш қауымдастығының ежелгі түркілік тамырлары, олардың мемлекет құрушы ұлтты қалыптастырудағы елеулі үлесі нақты айқындалған.

Еңбек тарихшы мамандарға, этнографтарға сонымен бірге Отан тарихына қызығушылық танытатын көпшілік оқырманға арналған.

 

Харари Ювал Ноаһ.

XXI ғасырға — 21 сабақ — Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019 жыл. — 384 бет.

ISBN 978-601-7943-76-9

«XXI ғасырға — 21 сабақ» — дүниежүзінің елуден аса тіліне аударылган «Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы» және «Homo Deus: Болашақтың қысқаша тарихы» кітаптарының авторы Ювал Хараридің үшінші туындысы. Тарихты бұл еңбегінде бүгінгінің мынадай өзекті мәселелнрін қаузайды: Заманауи окиғалардың түп маңызы не? Либералдық демократия неге дағдарысқа ұшырады? Компьютер алгоритмдерінің құлы болмау үшін не істеу керек? Экологиялық қауіп-қатерден аман қаламыз ба? Дінге шынымен де қайта оралтық па? Терроризммен қалай күресеміз? Жаңа жаһандық соғыс бастала ма?

XXI ғасырға осындай сын-қатерлеріне төтеп бере алса ғана адам баласы келесі ғасырларда Жер деп аталатын ғаламшарда тіршілігін жалғастыра бермек.

 

Ахмадиев Ж.

Қазымбет қазы: тарихи әдебиет — Алматы: «Алматы-Болашақ», 2019. — 352 бет.

ISBN 978-601-7461-55-3

Халықаралық әдеби «Алаш» сыйлығының иегері, Алматы облысы және Жамбыл ауданының Құрметті азаматы, «Құрмет» орденінің иесі, этнограф-жазушы Жанат Ахмадидің «Қазымбет қазы» аталатын бұл еңбегі автордың оныншы романы. Аталған романда қазақ хандығының жоңғар-ойрат үстемдігіне қарсы аттанған ұлы жорықтары суреттеледі. Кітаптың бас кейіпкері Қазымбет қазының жалпы адами парасат болмысы, оның шешендік келбеті кеңінен ашылады. Сондай-ақ Төле би, Айтеке, қаз дауысты Қазыбек билердің және Бұхар жырау, Әнет бабалардай абыздарымыздың данаөбітім тумыстары, олардың қазақ дәстүріне салған үлгі жолдары баяндалады. Сол сияқты қазақтың маңдайына біткен біртуар ханы Абылайдың ел бастаған күрес жолы тараудан тарауға өткен сайын ашыла түседі.

Кітаптың тілі сол замандағы қазыөби, хандардың өзіне тән афоризмдік бейнелі тіркестермен, шешендік үлгімен берілген.

 

Еркимбеков С.

«Оркестровка оперы М. Тулебаева «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу». Еркимбеков С. / Алматы: ТОО «ИИЦ «Азия Арна», 2019. — 360 с.

Данное издание является оркестровкой неоконченной оперы «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» выдающегося казахского композитора, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии КазССР М. Тулебаева.

Благодаря исследовательскому труду музыковеда и теоретика, заслуженного деятеля РК, профессора Н.С. Кетегеновой, нашедшей, сохранившей и инициировавшей возрождение почти утерянного этого неизвестного произведения М. Тулебаева, не успевшего закончить одно из последних своих талантливых творений, появилась на свет эта партитура в оркестровке композитора, заслуженного деятеля РК С. Еркимбекова.

Сохранение и бережное отношение к духовному наследию золотого фонда музыкального искусства страны является важным моментом культурной политики государства, ее приоритетом и одними из основных направлений развития культуры и искусства РК.

Издание предназначено для музыкальных колледжей, и университетов искусств, академий музыки, а также для солистов, хора и коллективов симфонических оркестров.

 

Аупбаев Ж.

Табиғат терезесі. — Тараз: «Сенім» Жамбыл баспа орталығы, 2019. — 272 бет., сурет

ISBN 978-601-7820-42-8

Айтулы журналист, қарымды қаламгер Жанболат Әлиханұлы Аупбаевтың «Табиғат терезесі» атты кітабына еніп отырған әрбір дүниені оқыған сайын толқисыз. Тебіренесіз. Күрсінесіз. Қуанатын тұстарыңыз да аз емес. Алайда табиғат анаңыздың тағдырына деген алаң көңіліңіз байыз таппайды. Жанболаттың жазуындағы табиғат таңғажайыптарынан жан жүрегіңізге ұя салатын таңдай қақтырарлық тағылымдар ғана санаңызға сәуле қүйып, жылу дарытады. Жұбатады. Әлденеге үміттендіреді. Иландырады. Сендіреді.

«Табиғат терезесі» — Жанболат Аупбаевтың қаламгерлік қарымын танытатын, оқырманның танымын дамытатын, табиғат анаға, туған жерге деген сүйіспеншілік сәуле дарытатын кітап.

 

Тойбек Ж.

Кеудеме көкала үйрек келіп қонса... / Ж. Тойбек. — Алматы : «Қазақ энциклопедиясы», 2019. — 86 бет.

ISBN 978-601-7967-14-7

Белгілі ақын, журналист Жұлдыз Тойбектің бұл кітабына жүрекпен шыққан жырлары топтастырылған.

 

Мұқан А. Театрда туған толғамдар. Зерттеулер, мақалалар, рецензиялар. — Алматы : «Балауса баспасы», 2019. — 386 бет.

ISBN 978-601-7977-04-7

Театр өнеріне ерекше көңіл бөліп келе жатқан ғалым, ұстаз, қоғам қайраткері, өнертанушы автордың үш бөлімнен тұратын жаңа жинағына енген еңбектерінд қазақ театрының тарихына, теориялық мәселелеріне байланысты зерттеулері, проблемалық мақалалары, түрлі деңгейдегі театр мерекелерінен алған әсерлері мен туындаған ой-пікірлері жанжақты тұжырымдалады.

Кітап өнер саласының мамандарына, сахна өнерін таңдаған студент жастарға, көпшілік жұртшылыққа арналған.

 

Великая Степь в античных и византийских источниках: Сборник материалов / Составление и редакция А.Н.Гаркавца. Изд. Третье, переработанное и дополненное. — Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2019. — 1336 (VI + 1330) стр.

ISBN 978-601-7967-10-9

Настоящее издание представляет собой наиболее обширный на сегодня свод сведений античных и византийских источников о народах Евразийской степи и их соседях с XIIвека до н.э. по XVвек н.э. Здесь в хронологическом порядке приведены выписки из свыше 500 сочинений 157 авторов–историков, географов, этнографов, писателей, филологов и государственных деятелей, писавших на греческом (121 автор) и латинском (36 авторов) языках. Добавлены ранее не представленные в хрестоматии материалы 6 византийских авторов, которые мы тщательно намеревались опубликовать отдельной книгой.

По каждому автору даны лаконичная биографическая справка с определением места источника в историографии и ссылки на публикации соответствующих произведений на языке оригинала и в переводе на русский и другие языки.

Полагаем, что наш свод будет полезен и ученым-специалистам, и широкому кругу читателей, серьезно интересующихся древней историей Великой Степи и сопредельных регионов.

 

Шаймерденұлы Е.

Сағым дәурен. — Нұр-Сұлтан Фолиант, 2019. — 400 б.

ISBN 978-601-338-370-5

Ақын Ербол Шаймерденұлының «Сағым дәурен» жинағына 1995 жылы шыққан «Көңіл суреті», 2004 жылы шыққан «Жүректегі жазулар» жыр жинақтарынан «Сенемін саған, жарық күн», «Тербеледі ой-бесік», «Жалғаса бер», жолдарым, «Жанымның жайып жапырағын» атты тараулары, 2006 жылы толықтырылып, қайта басылған «Жүректегі жазулар» кітабы және 2013 жылы шыққан алты томдық шығармалар жинағының екінші томына енген және бұрын жарияланбаған бірнеше жырлары еніп отыр.

Ақын Ербол Шаймерденұлының бұл жыр жинағы айшықты азаматтық үнімен, терең ой сарынымен, ақ адал сыршылдығымен ерекшеленеді. Адам мен қоғам туралы, өмір жайлы сезім мен сенімнен өрілген сыршыл толғаныстар шынайылығымен тартымды. Отаншылдыққа, адалдық пен арлылыққа шақыратын ойлы өлең, отты жырлар жыр сүйер қауымның жүрегіне жол табар деп сенеміз.

 

Гаркавец А.Н. Codex Cumanicus: I. Введение. Половецкие молитвы, гимны, проповеди и загадки. II. Факсимиле и построчная транслитерация. III. Транскрипция и пословный перевод. IV. Латинский, персидский, куманский и немецкий словари и вкрапления из других языков. — Алматы: Алматы-Болашақ, 2019. — 1360 стр., в т.ч. 168 стр. факсимиле.

ISBN 978-601-7461-59-1

Это полное (со всеми без исключения текстами и словарями) русское издание общеизвестного, но, по большому счету, никому не ведомого памятника, который был представлен российской и мировой научной общественности Генрихом-Юлиусом Клапротом еще в 1828 году. Позже «Codex Cumanicus» не раз издавали на латыни, по-немецки и по-французски, а загадки и еще кое-какие тексты, не до конца прочитанные и переведенные, появлялись также на русском и других языках.

 

Жұманова З.

АҚБОТА. Балалар мен жасөспірімдерге арналған ертегілер, мысалдар, әңгімелер және хикаялар / Заря Жұманова. — Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2019. — 276 бет.

ISBN 978-601-217-659-9

Белгілі қаламгер Заря Жұманованың «Ақбота» дейтін кітабына енгеншығармалары негізінен өскелең ұрпақ тақырыбын көбірек қаузайды. Жасөспірімдердің өмірі, арман-тілегі кітаптың өнбойында тұнып тұрғаны байқалады. Ал жинақтың соңғы бөлімінде аударма саласынан бірер еңбектері топтастырылған.

Жазушының ойлы да тәрбиелік мән-мағынаға толы осынау еңбегі талғамы нәзік талабы жоғары оқырманға арналған.

 

Адамбаев Б.

Шешендік өнер: / Б. Адамбаев — Алматы: «Білім» баспасы, 2019 — 216 бет.

ISBN 978-9965-09-906-9

Белгілі ғалым, жазушы Балтабай Адамбаев жазып қалдырып кеткен бұл еңбек сөз өнеріміздің ең бір арқалы да көпшіл жанры — шешендік сөздерге арналған. Автордың зерттеулері осынау жанрдың рухани мәдениетімізде алар орынын байсалды ғылыми тұжырымдармен ашып көрсетумен бірге, қазақ шешендерінің өмірі мен өнері туралы, олардың ғұмыр кешкен заманы жайында тың дерек-мағлұматтар береді.

Бұл кітап халқымыздың тарихы мен мәдениетіне ден қойып жүрген қалың оқырманға арналған.

 

Кулбаев А.

Сценарий полнометражного игрового фильма «Легенда степей». Жанр: историческая драма, язык: русский, хронометраж: 120 минут. — Алматы. АО «Алматы-Болашак», 2019. – 96 с.

ISBN 978-601-7461-51-5

Сценарий порсвящен ряду эпизодов из жизни прославленного казахского батыра, талантливого полководца и стратега Карасай Алтынайулы, более известного как Карасай батыр.

Сатаев А.
Тарих құпиясын ақтарған: Повестер, әңгімелер, аудармалар, роман, сұхбат, эссе, өлеңдер / Амантай Сатаев. – Алматы: «Қайнар баспасы» ЖШС, 2019. 384 бет.

ISBN 978-601-212-075-2

Қазақтың жоғары білімді, жұртқа танымал жазушы әрі тарихшы, тұңғыш кәсиби мұрағатшы – архивариусы, кезінде «тірі энциклопедия» атанған «архив орбитасындағы Затаевич», жай күндегі «Сатаевич», «геологтай ізденімпаз, құмырсқадай еңбекқор, ғұламадай танымпаз» А. Сатаевтың көлемді бұл еңбегінен оқырмандар сирек кездесетін архивтік деректерге қанығады. Одан тарихи-архивтік деректерге тұнып тұрған қазақ тарихын білгісі келетін бүгінгі зерделі оқырманның санасына маңызды мағлұматтар, еуроцентристік көзқарас жайлап алған қапас көңілдерге жарық сәуле, күн нұры құйылып, ұлттың намысын қайрайтын материалдармен танысады. Автор адамзаттың тарихын, Қазақстанның, қазақтың көнеден бергі тыныс-тіршілігін мұрағат құжаттарымен нақты дәлелдейді.

Сан салада қалам тартқан қаламгердің тарихи деректерге сүйеніп жазған «Дала күйлері», «Тұңғиықтағы тұнықтар», «Аққуды атпас болар», «Ақын ізімен», «Бесшатыр», «Көктемнің қысқа күні», «Туған жердің топырағы», «Мұстафа – Ташкентте», «Ботағөз», «Ағады Ақеділ» секілді еңбектері, Аттила, Абылай, Едіге, Бөгенбай, Шоқан, Махамбет, Абай, Сегізсері, Шоқай, Сүйінбай, Сәкен, Ілияс, Қажымұқан, Қаныш, Жүсіпбек, Мұхтар, Әлкей, Есенин, Жұмат, Шәкен, Жагорқызы, Арал тағдыры, Түркістан күмбезі туралы жазған туындылары автордың сергек зерттеуші, батыл пайымдаушы екенін дәлелдей түседі, Автор жалаң жазушының деңгейінде қалмай, архивтен іздеп тапқандарын, кәріқұлақтардан естігендерін, бір сөзбен айтқанда, бүкіл жинап, тергендерін шынайы суреттеп, жүйеге келтіре білген.

Тойбай А.
Даланың дана арулары. – Алматы «Қазақ энциклопедиясы», 2019. 320 + 32 түрлі түсті жапсырма бет.

ISBN 978-601-7967-08-06

Белгілі журналист Аршагүл Тойбайдың Даланың дана арулары атты жинағында бағзы заманнан бергі қилы кезеңде ерен ерліктерімен, өжет, қайсар мінездерімен, парасат-пайымымен, даналығымен халық жадында мәңгі сақталған қазақтың батыр қыздарының, қадірменді аналардың бейнесі сомдалған. «Ел бастаған ер ханымдар», «Аңызға айналған ақ жаулықтылар», «Халқын қорғаған қаһарман бикештер», «Абыз аналар», «Алашты аузына қарақтан арулар», «Ағартушы арулар», «Қуғын-сүргін құрбаны болған асыл жарлар», «Талантымен танылған тұлғалар» деген тарауларға бөлініп жазылған кітаптың қалың оқыманға берер танымдық, тәрбиелік мәні зор.

 

Қайыңбаев М.
Гигальмеш туралы дастан. (Орыс тіліндегі академиялық нұсқасынан аударған). Алматы: «Кітап» баспасы, 2019. – 480 б, суретті

Дастан қазақ тіліне тұңғыш рет тіліндегі академиялық нұсқасынан аударылып отыр.

Аталмыш еңбек қазақ қоғамындағы ғылыми зерттеу, оның ішіндегі аударма саласының жетістігі болып табылады. Бүгінгі күнге дейінгі орыс тілінде жеткізілген Гильгамеш туралы дастан енді қазақ тіліне аударылып, оқырманға жол тартпақ.

Гильгамеш туралы дастан – ежелгі Шығыстың ғажайып туындысы. Ол адамзатқа белгілі жазба көркем туындылардың ең бағзысы, кейінгі бүкіл поэтикалық көлемді дүниелердің анасы. Оның «жасы» «Иллиададан», кем айтқанда, мың жылдан астам үлкен. Гильгамеш туралы ауызша ән-жырлар біздің жыл санауымыздан ІІІ мың жыл бұрын айтылып жүрсе де, қыш кітаптарға шумер, аккад, хуррит, хетт тілдерінде түсіп, бізге жеткендерінің жасы одан 800 жылдай жас, яки, 8 ғасар кейін пайда болған.

Кітап ғалымдарға, студенттерге ғылыми дерек көзі ретінде, әдебиет қоғамында жаңаша қыр ашатын, аударма саласында өзіндік із қалдыратын қомақты еңбек болып табылады.

 

Досанов С.
Он екі томдық тандамалы шығармалары: 6 том. Жиырмасыншы ғасыр. Роман-эпопея. Үшінші кітап. – Алматы: «Арда+7», 2019.

ISBN 978-601-7355-48-7

6 том – 624 бет.

ISBN 978-601-7355-55-5

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың және М. Шолохов ат. Халықарлық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық шығармаларына таңдамалы еңбектері енгізілді.

Жазушының 6 томына «Жиырмасыншы ғасыр» роман-эпопеясының үшінші кітабы берілген.

 

Толғау. Төлеген Момбековтың туындылары / Құраст. Жанғали Жүзбай. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. – 144 бет.

ISBN 978-601-338-300-2

Кітапта көрнекті күйші-композитор, Қаратау күйшілік мектебің озық өкілі Төлеген Момбековтің (1918-1997) өмірі мен шығармашылығына қатысты естеліктер, оның орындауындағы халық композиторларының күйлері, сондай-ақ күйшінің өз жанынан шыққан туындылары топтастырылған. Сонымен қатар Төлеген Момбековтің бұрын жарық көрмеген терме-жырлары да жарияланып отыр.

Жинақ домбыра пәнінен білім алушыларға, күтанушыларға ұсынылады.

 

Сәукетаев Т.
Желқайық. Роман/ Тұрысбек Сәукетаев. – Алматы Ан Арыс баспасы, 2019. – 580 б.

ISBN 978-601-7828-97-4

Жазушы Т. Сәукетаевтің соңғы уақытта заманымыздың соқталы кезеңдерін суреттейтін «Қилы тағдар» атты романдар циклін жазып жүргені көзі қарақты оқушы қауымға жақсы таныс. «Желқайық» романы – сол цикльдің үшінші кітабы, иәки «Айқараңғысы», «Бұлағай» романдарының жалғасы.

«Желқайық» – көп салалы, күрделі роман. Азаттық қарсаңындағы қазақ қоғамының әлеуметтік халі, рухани болмысы психологиялық қен ауқымда көркемдік қуатпен барынша шынайы суреттелген. Шығармада жас ғалым Бахтияр-Зуһра, өмірін ғылымға арнаған фанатик Ахметов, бір кезде партия, заң органдарында қызмететіп кейіннен ғылымға келген, қылмыс әлемімен астыртын жалғасқан жымысқы Аманбаев, тағдыры аянышты Мотя тәтей, «Сыған» т.б. бірнеше сюжеттік линия бар. Әр желі өмір құбылыстарының түрлі аспектілерін кең қамтып, өзеннің тарам-тарам саласындай бір арнада тоғысып отырады. Кейіпкерлердің қым-қиғаш тағдыры арқылы автор өмірдің небір шытырман қалтарыстарына терең барлау жасап, бүгінгі қайшылыққа толы болмысымыздың шынайы бейнесін айшықтауға талпынған.

Шығарманың тілі жүрдек, бояуы қанық, жазылу үлгісі автордың өзіне тән дара машығын айқындайды. Белгілі әдебиет сыншысы Р.Әбдіғұловтың сөзімен айтсақ «Желқайық» – жаңа қазақ романистикасының бөлек сападағы айқын жақсы үлгісі...».

 

Фариза Оңғарсынова. (Естеліктер) / Құраст. Гүлсім Оразалықызы. Алматы: «Қазақстан» баспа үйі», 2019. 480 бет.

ISBN 978-9965-10-145-8

Бұл естелік кітап – Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Халық ақыны Фариза Оңғарсынова өміріне арналған.

Адам тіршілікте өз заманы, өз замандастары ортасында Өз тұлғасын сомдап жатады. Ақындығы арқылы өз жүрегін қалың оқырман жүрегіне жалғап өткен Фариза туралы сол замандастары, әріптестері, жолдас-жора, достары оның Адамдық тұлғасын қайраткерлігін, қамқорлығын, қайсар мінезін, ешкімге ұқсамайтын дара жаратылысын есте сақтаған естеліктері арқылы бізге баяндайды.

Қазақ поэзиясының Падишасы атанған Фариза ақын туралы айтылған естелік-әңгімелер қаз-қалпында, еш әсерлеусіз жарияланды, құрастырушының мақматы да осы болды.

 

Байділдин Ш.
Оюмен ой айтқан елміз. Үшінші кітап. / Шөптібай Байділдин. – Алматы: ЖК «Тарпанбаева А.Ш.», 219. – 248 бет.

ISBN 978-601-06-5723-6

Бұл кітапта халық шеберінің көп жыл ізденіп ұлттық нақыштағы жасаған ою-өрнектері әртүрлі тақырыптарға бөлініп берілген. Альбом жоғары оқу орындарына, талапты жастарға, ұлттық ою-өрнекті қадірлеп-қастерлейтін көпшілік қауымға «Рухани жаңғыру» және «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ұсынылып отыр.

 

Эхо войны: Повести/ Пер. А. Ахметова. – Алматы: Раритет, 2019. – 560 с.

ISBN 978-601-250-309-8

В сборник включены переводы известного писателя Амантая Ахетова произведений казахских писателей о тяжелейших испытаниях и беспримерных подвигах на фронтах Великой Отечественной войны, отличающийся высоким художественным уровнем и аксимальной приближенностью к тональности оригиналов.

 

Жеменей И.
Парсы және түркі жазба деректеріндегі қазақ тарихы (Ежелгі және орта ғасырлық дәуір). / Ислам Жеменей. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2019. – 224 бет.

ISBN 978-601-80767-6-3

Бұл еңбекті жазу барысында тарихшылардан, деректаушылар мен мәденеиеттанушылардан құрылған арнайы топтардың отандық және шетелдік ірі архивтермен өзара жүйелі әрі ұзақ мерзімді ықпалдастықта болып, іздеузерттеу жұмыстарын жүргізілді. Қазақтың б.з.д. 7-6 ғасырлардан түркінің ежелгі тарихи дәуірінен бастап, Қазақ хандыға құрылған 1465 жылына дейін, тіпті, одан кейінгі дәуірлердегі тарихи деректерді парсы жазбалары деректерінен кездестіреміз.

 

Сәрсеке М.
Семей қасіреті: деректі тарихи хикаят. Соңғы нұсқа, толықтырылған. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2019. - 688 б.

ISBN 978-9965-22-559-8

«Семей полигонынан зардап шегуші ретінде маған берілген 02-00191 санды куәлікте ядролық жарылыс астында 37 жыл 2 ай болғаным ресми расталған. Демек мен осы кітапта сөз болатын шерлі оқиғалардың бәріне де тірі куәгермін. «Толған ел тарихын жақпар тасқа жазады. Тозған ел басынан кешкенді көз жасымен жуады» деген уәжге бағып, туған еліммен бірге басымнан кешкен ғасырлық қасіретті шертпей өмірден аттансам – жер басып жүргеніне мәз тоғышардың бірі болмайын деген жегі ой мені жиі мазалап, әсіресе полигон зардабынан тап болған ауыр дерттен дәрігерлер жәрдемімен сауыққан кезімде жазу үстеліне шегендегені анық...» — деген жүрекжарды сырын М. Сәрсеке осы кітаптың алғысөзінде бекерге жазбаған.

Осы ойдың жетегімен туған Семей қасіретінде шертілетін ащы ақиқат кешегі ғасырда адамзат қауымына ел билеушілері жасаған аса ауыр қастандық жайында деректі эссе түрінде өрілген кітапты оқыған кезде иланасыз.

 

Оразалин Н.
Время волчица: избранные стихи/ Нурлан Оразалин. – Алматы: издательство «Ан Арыс», 2019. – 580 с.

ISBN 978-601-7828-98-1

В книгу избранных стихов на казахском и русском языках видного казахского поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Нурлана Оразалина «Көкжал дәуір» — «Время волчица» вошли переводы из его книг — «Время музыки», «Ночь уединения», «Мысли аргамаки», «Беспокойное сердце», «Седьмой континент», «Послание человечеству», «Стужа-куралай», «Прощание с веком», «Осень поднебесья», «Диалоги с всевышним», изданных в разные годы.

 

Артыкбаев Ж.
Абылай хан / Ж. Артыкбаев. – Нур-Султан : Фолиант, 2019. – 400 с.

ISBN 978-601-338-293-7

Абылай хан (1713-1781) – выдающийся хан казахов. Отпрыску одной из династий казахских чингизидов с малых лет судьбой было уготовано стать участником многих исторических событий XVIIIвека. Он был не только свидетелем взлетов и падений своей страны, но и руководителем и вдохновителем ее возрождения как государства. В книге рассказывается о жизненном пути Абылая, его учителях и наставниках, событиях внутренней жизни общества и многочисленных войнах, которые в XVIII веке вели казахи.

 

Қазақ телевизиясы. Энциклопедия. – Қарағанды: «Типография Арко» ЖШС, 2019, 3-т. – 640 бет.

ISBN 978-601-06-5451-9

Әлемдік өркениет көшінің бойындағы ұлан-ғайыр сапарда қалың көрерменнің күнделікті сырласы мен сыйласына, ақылманына айналған өнер музасының бірі әрі бірегейі – көгілдір экран. Әрбір үйдің төріндегі сырлы да сыршыл теледидардың ғасырға жуық қалың қатпарлы өмір деректерінде қол жеткен жетістіктері мен уыстан шығарып алған сәттері де, адамзатқа сыйлаған шаттықты кезеңдері де мол. 

Кітапта танымал тұлғаларға, әр жылдарда көрермен жадында жатталып қалған бейнелі бағдарламаларға, болашаққа жол сілтер танымдық ойларға молынан орын берілген. Сонымен бірге оқырмандар мен тележурналистер жаһандық әрі отандық телеарналар тарихы мен қазіргі күннің сандық телевизиясы жайлы да тың және қызғылықты деректерден, айшықты кестелер мен өткен күндер тарихынан сыр шертер суреттерден, мазмұнды да мағыналы мәліметтерден хабардар болады.

 

Ұстаз: Мұсахан Қанапияұлының өмірі мен қызметі. Учитель: жизнь и деятельность Мусахана Канапьянова / Құраст.: Б. Хабдина, Б. Қанапиятнов. – Алматы: «Жібек жолы» Баспа үйі, 2018. – 776 бет, 32 бет сурет. – Қазақ және орыс тілдерінде.

ISBN 978-601-294-270-5

Халық мұғалімі Мұсахан Қанапияұлының (1918-1962) туғанына биыл жүз жыл толады. Булгілі педагогтің өмірі мен қызмтіне арналған бұл кітапта оның еңбектері, күнделіктерімен қатар, көптеген шәкірттерінің естеліктері топтастырылған. Білікті ұстаздың мән-мазмұны терең педагогикалық бағыттағы мақалалары Рухани жаңғыру аясында қазіргі кезде де көкейкесті маңызға ие екені анық. 

Алғашқы басылымы бұдан жиырма жыл бұрын сынама таралыммен жарық көрген «Ұстаз» кітабы педагог-оқытушылар мен оқырмандардың үш буыны арасында әлдеқашан библиографиялық сирек құндылыққа айналған.

Народному учителю Мусахану Канапьянову (1918-1962) исполняется сто лет. В книгу, посвященную жизни и деятельности известного педагога, вошли его труды, дневники, воспоминания многочисленных учеников. Его содержательные статьи педагогического плана в формате «Рухани жаңғыру» актуальны и в наше время.

Первое издание книга «Ұстаз», вышедшее пробным тиражом двадцать лет тому назад, давно уже стало библиографической редкостью среди педагогов, преподавателей, читателей трех поколений.

Бюллетень новых поступлений за 2018 год

Северо-Казахстанская область. – Астана: «Фолиант», 2016. – 428 с., казах., русск., англ. языки.

Северо-Казахстанская область — один из мощнейших и красивейших регионов республики, который является житницей страны с богатыми недрами, с интенсивно развивающимся строительством, масштабным производством.

Юбилейное издание представлено на трех языках: казахском, русском и английском и предназначено для широкой читательской аудитории.

Мәжитұлы А. Мұқали (Кітапты құрастырған Н. Нүсіпжан) – Алматы: «Алатау» баспасы, 2018. – 480 б. , қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде

Бұл кітап — қандасымыз Ақбар Мәжиттің көп жылдар бойы архивтерде отырып, зерттеген құнды еңбектердің бірі. Ол Шыңғысханның оң қолы болған, қырық жылдай аттан түспеген батыр қолбасшы Жалайыр Мұқали жайында. Кштап қытай тілінен тікелей аударылғандықтан, (қазақшаға аударған Қуаныш Қамшыбекұлы) кейбір атаулар мен сөз қолданыстары сол күйінде сақталғанын еске саламыз. Еңбекті орыс және ағылшын тілдеріне аударған Т. Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясының ұстаздарына да айтар алғысымыз шексіз.

Елубай О.
Дүниені дүбірлеткен жеті дода: Кітап-альбом. – Алматы: «Алатау» баспасы, 2018. – 368 б.

«Дүниені дүбірлеткен жеті дода» — түрлі-түсті фотоальбом жинағы, белгілі спорт журналисі, «Құрмет» орденінің иегері, журналист, жазушы Оңдасын Елубайдың Жеті Олимпиада ойындарына қатысып, көзбен көріп, санасына түйген, қатпары қалың қазақ спортының тәуелсіздік алған жылдарда қол жеткен табыстары, кейінгі толқын жас ұрпаққа үлгі-өнеге болатын, олардың бойында отансүгіштік қасметтерді, патриоттық сузімдерді қалыптастыратын шығарма.

Автор қазақ елі саңлақтарының соңғы жеті Олимпиадада қолжеткізген табыстары мен кемшіліктері жайлы ой бөліседі, өзі түсірген суреттерін ұсынады. Бұл жинақ, әсіресе, спортты серік еткен жеткіншектерге, студент жастарға, тіпті спорт десе ішкен асын жерге қоятын жанкештілерге пайдалы. Фотоальбом жинағында бес жүзден астам суреттер бар, автордың тілі жатық, оқуға жеңіл. Автордың тек спортты қаузап ғана қоймай, экономикасы мен мәдениеті ерекше өркендеген Австралия, Ұлыбритания, Қытай, Италия, Ресей және Оңтүстік Корея мемлекеттерінің тарихы, жетістіктері жайлы оқырманымен ой бөлісуі де ұтымды.

Казахстан 2050. К новым высотам / под научной редакцией: Александра Агеева, Герхард Менш, Робин Мэтьюз. – Астана, 2013. – 388 с.

История Казахстана, как независимого государства, неразрывно связана с Посланиями Лидера нации — Президента Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, в которых отражается опыт пройденного, анализ настоящего и проект будущего страны.

Послание «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» стало точкой отсчета нового времени, ознаменовало собой завершение эпохи становления независимого Казахстана и выход его на новый этап экономической и социально-политической модернизации.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Калаус Л.
Зов Солнца / Лиля Калаус. – Астана: Фолиант, 2018. – 240 с.

В книге «Зов Солнца» собраны повести и рассказы Лили Калаус, известного казахстанского писателя-прозаика, поэта и публициста. Повесть для детей «Зов Солнца», удостоена Первой премии международного литературного конкурса «Рух» в номинации «Детская литература», пропитана сюжетами тюркской и казахской мифологии, ее герои — сказочные персонажи, тотемные животные из волшебного мира, их цель — прийти к Солнцу, которое их зовет… Дружба, преданность идеалам добра — вот главные темы произведения.

Книга «Зов Солнца» адресована широкому кругу читателей, в е аудиторию входят, как дети младшего и среднего школьного возраста, так и взрослые.

Шукир Шахай. Астана — сердце мое. Книга – фотоальбом. – Астана: «Сарыарқа», 2018. – 320 с.

В фотоальбоме «Астана — сердце мое» известного в республике фотожурналиста Шукира Шахая, работающего личным фотографом Первого Президента Казахстана. Альбом по тематическому содержанию полностью охватывает 20- летнюю историю становления Астаны.

Своими работами фотохудожник открывает новую страницу в отечественном фотоискусстве — «Расцвет Астаны — расцвет Казахстана».

Книга-фотоальбом представлена на трех языках: казахском, русском и английском и предназначена для широкой читательской аудитории.

Астана. Путеводитель / Составитель Р. Турлынова. – Астана: Фолиант, 2018. – 144 с.

Путеводитель по Астане освещает все нюансы поездки в столицу Казахстана. Из него можно узнать, как удобнее прибыть в Казахстан, как оптимально спланировать посещение Астаны. Достопримечательности Старого города и Левого берега, отели и рестораны, бары и кинотеатры — все это будет легко найти гостю столицы с помощью этого издания.

Астана: монументы и скульптуры / Составитель Б. Болатұлы. – Астана: «Фолиант», 2018. – 208 с.

Современная Астана удивляет разнообразием своих архитектурных и скульптурных форм. Строгие монументы, заставляющие задуматься о прошлом и будущем… Знаковые сооружения, напоминающие о вехах развития государства… Легкие фигуры декоративной скульптуры, оживляющие урбанистический ландшафт… Каждый найдет в этом городе что-то близкое для себя, что заставит его вернуться сюда вновь.

Астана: өлеңдер мен әндер / Құрастырған Г. Ақжолова. – Астана: «Фолиант», 2018. – 320 бет.

Жиырма жыл ішінде жаңа дәуірдің шаһарына айналып үлгерген Астана ақын, композиторлар шығармашылығына да тың тақырып, жаңа серпін әкелді. Олардаң ойлы өлең, отты жырларынан елордамыздың, келбет-көркін, тыныстіршілігің аңғарсақ, асқақ рухты әндері қазақтығымызды қастерлеп, елді сүюге, отаншылдық сезімге жетелейді.

Солардың бір парасы жинақталған осы кітап Отанымыздың жүрегіне, тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған Астанамыздың мерейлі мерекесіне тамаша тарту болмақ.

Кітап ән мен жырға қызығатын барша өнерсүйер оқырманға арналған.

Астана в графике и живописи / Составители Ж. Казанкапов, Ж. Какенулы. – Астана: «Фолиант», 2018. – 192 с.

Любой город запечатлен не только на фотографиях, но и на полотнах художников. Не является исключением и наша столица Астана. В этой книге — альбоме мы постарались подобрать самые лучшие картины столичных и не только мастеров кисти, которые демонстрируют в своих работах большую любовь к городу.

Книга альбом представлена на двух языках: казахском и русском.

Архитектура Астаны / Составитель Б. Мамырбаева. – Астана: «Фолиант», 2018. – 304 с.

За последние годы Астана изменилась, разрослась, особенно на левобережье. Ведущие архитекторы мира и местные таланты, вдыхая жизнь в безмолвный камень, создают стильный и современный мегаполис. Вместе с тем бережно сохраняются памятники архитектуры в старом городе, которые ничуть не уступают новостройкам в функциональности. И если любуясь новыми зданиями, мы знакомимся с текущими тенденциями развития архитектурной мысли, то прогуливаясь по улицам исторических кварталов, ощущаем дыхание эпохи.

Әбділдәұлы Орысбай.
Аңыз бен нағыз. Дастардан мен толғаулар. Орысбай Әбділдәұлы. – Алматы: «Макс-Эль Медиа Групп» ЖШС, 2018. – 288 б.

Қазақ жырының қасиетіне қаныққан қаламгер жан-жүрегін жарып шыққан дастандар мен толғаулар өнбойы толған өрлік, ерлік, қайсарлық қасиеттерге толы дерліктей. Аңыз болуға лайық нағыз өркениетті өмір-ғұмыр ұландары ғылымда, өренде, спортта және басқа да сан салалы өмір-болмыста айналасын шуаққа бөлеп, Тәуелсіз ел патриоттарының қатарын толықтыру үстінде. Кешегі халық аузында аңызға айналған ғажайып кейіпкерлердің тірі бейнесі бүгінге ұласып жатқанын көруге көз керек десек, қазіргі қоғам құбылыс-бұрылысында ондай ерекше тұлғалар өз арамызда жүр. Отансүйгіштік рұхпен суарылған сондай бейнелер Туған жерге Туын тігіп, рухани жанғыру үдесіне үлес қосу үрдісімен Қазақия елінің қаһармандары атануға талпынады, алға ұмтылады. Дастардан мен толғаулар топтамасы нағыз аңыз жандар жаратылыс-бітімін қазақтың жүрегіне жақын жыраулық дәстүр-үлгісімен алға тартады.

Шегебай Ә.
Ақ жауын: Өлеңдер. Әлібек Шегебай. – Алматы: «Жазушы» баспасы, 2018. – 160 бет.

Қазақстан Жастар одағы сыйлығының және Т. Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері, ақын Әлібек Шегебайдың бұл жыр жинағына әр жылдары жазылған өлеңдері топтастырылған.

Кітапқа енген жырлардың айтар ойы астарлы, түйер тұжырымы терең, қозғайтын мұң-шері өзекті де жан-жақты. Өлеңдерде замана тынысы да байқалады, қоғам мен адам болмысындағы қырық құбылға мінездер де көрінеді, шындық үшін шырылдаған ақын жүрегінің жанайқайы естіледі. Әлібек Шегебай жырларының оқырман қауымға бұрыннан ұнайтын ерекшеліктеры — туған жерге, бала дәуренге, ізгілік әлеміне деген ыңтық аңсар, сырлы лирика, сағыныш саздары да қатар өріленді.

Кітап жалпы әдебиетсүйер қауымға арналған.

Ибраев Жүніс.
Бауыржан момышұлы. Майдан жыры мен сыры. История одной книги. / Ыбыраев Жүніс. – Алматы: «ҚазАқпарат» баспасы, 2018. – 380 бет.

Белгілі журналист, жазушы Жүніс Ыбыраевтың бұл жинағына қазақ халқының батыр ұлы, Ұлы Отан соғысында өшпес ерлік көрсткен қолбасы Бауыржан Момышұлы жайлы деректі әңгімелері еніп отыр. Автор архивтік материалдары ақтарып көз ізденіп, салмақты еңбек жасаған. Бұл кітаптың өскелең жас ұрпақтың батыр Бауыржан бейнесін тани ө білуіне, отансүйгіштік сезімін қалыптастыруға септігін тигізері даусыз.

В документальной повести журналиста Жунуса Ибраева «Бауыржан Момышулы. История одной книги» впервые систематизированы хранящиеся в Центральном госархиве республики фронтовые дневники, письма и выступления Б. Момышулы, которые отражают его непосредственное участие в создании известной теперь уже во всем мире книги о боях за Москву — повести Александра Бека «Волоколамское шоссе».

Уәлиханов Шоқан
Собрание сочинений. – 3-е из. / Составители: Б.Е. Кумеков, В.Н. Настич, В.К. Шуховцов. – Алматы: «Алатау», 2018. – Том 4. – 480 с.

В четвертом томе нового издания, дополненного цветными иллюстрациями, входят работы Ч.Ч. Валиханова, созданные им в последние годы жизни (1860-1864 гг.), посвященные различным вопросам истории, этнографии, права, источниковедения, исторической географии, хронологии и генеалогии, материальной и духовной культуры народов Казахстана, Средней и Центральной Азии. Том завершает подборка архивных материалов из рукописного наследия ученого. Рассчитано на историков, этнографов, философов, правоведов, языковедов, преподавателей школ и вузов, а так же на широкий круг читателей.

Трагедия казахского аула. 1928-1934: Сборник документов / Сост. А.С. Зулкашева, Г.Т. Исахан, Ж.А. Сатаев. – Алматы: «Раритет», 2018. – 744 бет.

Во втором томе документальной серии «Трагедии казахского аула. 1928-1934» публикуются документы, освещающие процессы кардинальных преобразований в жизни традиционного казахского аула: насильственную коллективизацию, ликвидацию байства, оседание. Проводимые максимально жесткими, административными мерами эти преобразования вкупе с массовыми заготовительными кампаниями (хлебозаготовки, скотозаготовки и др.), привели к нарастанию голодного кризиса в Казахстане, массовым случаям смертного голода. Политика государства привела к оттоку населения (откочевки), вооруженному противостоянию, восстаниям, которые подавлялись с помощью специальных отрядов, формируемых ОГПУ, и регулярных частей Красной Армии. В издании публикуются документы центральных государственных архивов, которые дают представление о нарастании карательно-репрессивной политики государства в отношении граждан.

Оразқұлова Қалдыкүл.
Өмірдің алуан бояулары. / Қалдыкүл Оразқұлова – Алматы. «Аспантау» баспасы, 2018. – 190 бет.

Бұл жинаққа қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуы, дамуы, өткені мен бүгіні және болашағы жайлы танымдық мақалалар, фотосуреттер еніп отыр. Қазақ бейнелеу өнерінің де әлемдік көркемсурет өнерінің бір бөлшегі ретінде өзіндік мәнері, қолтаңбасы, ұлттық ерекшеліктері бар.

Бұл кітапта қазақ бейнелеу өнерінің әртүрлі буын өкілдерінің сурет салу мәнері, техникасы, тақырыптық, композициялық ерекшеліктері жайлы сөз болады.

Әденова Ләззат, Қожағұлов Тоққожа
Зергерлік өнер нақыштары. Кітап-альбом. / Әденова Ләззат, Қожағұлов Тоққожа. – Алматы, «Аспантау», 2018. – 209 бет.

Бұл кітапта бастауын сонау көне замандардын, Сақ дәуірінен алатын қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан ежелгі зергерлік өнерінің пайда болуы, қалыптасуы, дамуы, қыр-сыры жайлы әңгімеленеді. Осынау ғажайып өнердің қазақ даласына кеңінен қанат жайып, салт-дәстүрімізбен қабысып, талғампаз халқымыздың әсемдік әлеміне терең бойлап эстетикалық қарым-қабілетін танытатын қолөнер шеберлерінің, ұсталардың, зергерлердің талантын, паш ететін керемет туындылары соның айғағындай.

Досанов С.
Жиырмасыншы ғасыр: Роман эпопея. 4 кітаптық. / С. Досанов. – Алматы: «Арда+7», 2018. – 544 бет.

Роман-эпопеяның үшінші кітабында жирмасыншы ғасырдың соңғы онжылдықтарында қазақ елі бастан кешкен оқиғалардың көркем панорамасы Қаныш, Ермұхамбет, Қайрат, Айбота, Ерасыл сынды ұлтжанды кейіпкерлердің қиын да күрделі тағдырлары, замандастарымыздың жандүние иірімдері арқылы сенімді суреттелген.

Кәмила — Қапалбай-Анар тағдыры арқылы өрілген лирика мен драмаға толы оқиғалар, астарлы аңыздар, аса бай бейнелі тіл шығарма шырайын аша түскен.

Кітап қалың оқырманға арналады.

Труспекова Халима
Жаңа заман сәулеті. Кітап-альбом / Халима Труспекова. – Алматы: «Аспантау», 2018. – 200 бет.

Өнерзерттеуші, ғалым Халима Труспекованың бұл жинағына тәуелсіздік алғаннан кейінгі ширек ғасыр кезеңінде Қазақстанның сәулет өнер саласындағы жаңа жетістіктері жайлы мақалалары еніп отыр. Әсіресе, еліміздің жаңа астанасы — Астана қаласында бой көтерген әкімшілік, іскерлік, мәдени, спорт нысандыра әлемдік сәулет өнерінің жаңа жетістіктері мен технологияларының айқын көріністері болып табылады. Еліміздің сәулет өнері саласында Батыстық және Шығыстық дәстүрлер үйлесім тауып, Еуразия кеңістігінде архитекруралық жаңа концепция қалыптасты. Кітапта сонумен бірге елімізді бұррынғы астанасы — Алматы қаласында және облыс орталықтарында салынған сәулет нысандары жайлы да кеінен сөз болады.

Түсіпбекова Г.М., Ахметов Қ.М.
География Балаларға арналған энциклопедия. / Гүлсім Түсіпбекова, Қадырбек Ахметов. – Алматы: ЖК «Спанова А.Б.», 2017. – 480 бет.

Балаларға арналған бұл энциклопедиялық анықтамалық Жердің пайда болуынан бастап, оның геологиясы мен жер бедерінің қалыптасу кезеңдерін, ондағы тіршіліктің даму сатыларын қамтыған. Қазіргі дүние табиғатына сипаттамалар берілген. Адамзат өркениетінің кезеңдерін қамти отырып, дүниежүзі елдерінің аймақтар бойынша қалай топтастырылғаны баяндалады.

Кітап ұстаздар мен оқушыларға, барша оқырман қауымға арналған.

Бердібек Бияров.
Алтай. Алтын бесік. Кітап-альбом. Б. Бияров. – Алматы: «Аспантау», 2017. - 560 бет.

Бұл кітапқа ғалым Бердібек Бияровтың кең-байтақ қазақ өлкесінің қасиетті Алтай, Семей өңірлерінің аңыз бен жырға, тылсым сырларға толы киелі орындары мен қасиетті жерлері жайлы танымдық мақалалары еніп отыр.

Алтай өңірінің түркі жұрты өркениетінің қалыптасуындағы орны айрыкша. Оны сол аймақта жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары да нақтылай түседі. Автор осы аймақтағы қасиетті де киелі орындар жайлы нақты тарихи мұрағаттық деректерге сүйене отырып тың дүние жасаған.

 

Бақыт Тасполатов.
Басында Қазығұрттың кеме қалған. Кітап-альбом. / Б. Тасполатов. – Алматы: «Аспантау», 2017. – 304 бет.

Ғалым-зерттеуші Бақыт Тасполатовтың бұл кітабына Оңтүстік Қазақстанның киелі де қасиетті орындары жайлы зерттеу мақалалары еніп отыр. Автор көне Қазығұрт бурайындағы ежелгі жер-су атаулары, халық сан ғасырлардан бері кие тұтып келе жатқан әулиелер, тарихи тұлғалар жайлы нақты мәліметтер мен деректерге сүйене отырып баяндайды. Бұл еңбек өскелең жас ұрпақтың тұган ел мен жерге деген перзенттік сүйіспеншілігін оятады деген сенімдеміз.

Аккулы С.
Алихан Букейхан. Собиратель казахских земель. Т. I, Т. II. – Астана: Общественный фонд «Алашорда», 2017. – 636 с.

Новейшая история Казахстана, начинающаяся с декабря 1917 года, имела своего подлинного творца. Созидателем этих исторических событий, заложивших основу современного Казахстана, являлся Алихан Нурмухамедулы Букейхан. Его имя, его многогранная научная, литературно-публицистическая, общественно-политическая деятельность, а также его богатейшее творческое наследие находились под запретом более 70 лет. Его самого пытались вычеркнуть из истории и памяти народа. Но он продолжал жить в его памяти как подлинный творец истории казахов начала XX века, как лидер национально-освободительной борьбы, как основатель, глава Казахского государства Алаш 1917-1920 годов.

В монографиях, основанных исключительно на первоисточниках, рассматривается жизнь и деятельность А.Н. Букейхана. Книги предназначены для широкого круга читателей.

Аққұлы С.
Әлихан Бөкейхан. Қазақ жерінің жоқшысы. I том, II том. – Астана: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2017. –  904 б.

Бұл томда Алаш көшбасшысы, мемлекет және қлғам қайраткері Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан өмірі мен қызметінің 1917-1922 жылдарды қамтитын «Алаш Орда» және 1922-1937 жылдарды қамтитын «Мәскеу қапасы» деп шартты түрде аталған екі кезеңі сипатталады. «Алаш Орда» кезеңінде бұрынғы Қазақ хандығы қирандысынан кейін ұлттық мемлекет іргетасы қайта көтерілсе, мемлекетшілдіктің іргесін нығайтуда, сын тезине салуда «Мәскеу қапасы» кезеңінің баға жетпес зор тарихи маңызы болды.

Қалың оқырман қаумға арналады.

 

Жалаири Ө.Ш. Елбасы біреу ел оған тіреу. – Алматы: «Алатау» баспасы, 2017, 432 бет., қазақ-орыс тілдерінде.

Отандық мемлекеттік құрылысты нығайту және мемлекеттік басқару саласында ерен еңбек етіп жүрген көрнекті қщғам қайраткері, белгілі ғалым, заң ғылымдарының докторы, профессор Өмірәлі Шакарапұлы Жалаиридің бұл кітабында оның негізгі еңбектері «Конституционно-правовые основы организации государственной власти в Республике   Казахстан в соответствии с принципом ее разделения на ветви» монографиясы, басқа да мақалалары, белгілі қоғам қайраткерлерінің ғалым туралы пікірлері қамтылды.

Кітап ғалымдар мен студенттер, көпшілік оқырман қауымға арналған.

Абдрахманов С.
Әдебиет әлемі: сөз өнері туралы толғаныстар. – Астана: «Фолиант», 2017. – 688 бет.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының құрметті мүшесі, филология ғылымдарының докторы Сауытбек Абдрахманов саясат, өнер салаларымен қатар, әдебиет тақырыбындағы еңбектерімен де кеңінен танымал. Алғашқы балаң рецензиясы университетке түспей тұрғанында, сонау 1970 жылы «Жұлдыз» журналында жарияланғаннан бергі жарты ғасырға жуық уақыт аралығында баспасөз бетінде көптеген ойлы мақалалар жазған, Ғабит Мүсірепов, Сергей Михалков, Шыңғыс Айтматов; Әбіш Кекілбаев, Олжас Сүлейменов сынды көптеген сөз зергерлерімен тағылымды сұхбаттар жасаған, Пушкин шығармашылығы жайындағы зерттеулері Ресей Сөз өнері академиясының «Ревнителю просвещения» медалімен марапатталған, эссеші ретіндегі толғаныстары тұңғыш рет жеке кітап күйінде жарық көріп отыр.

Оқырманның бұл жинақтан адамзаттың арғы-бергідегі жауhар туындылары, төл әдебиетіміздің толғақты мәселелері, көркем аударманың көкжиегі жайында мол мағлуматқа қанығатыны, автордың зияткерлік қуатына тәнті болатыны талассыз.

Назарбаев Н. Көші-қон және қазақ әлемі: баяндамалар, мақалалар және сыр-сұхбаттар. – Астана: Фолиант, 2017. – 360 бет.

Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына орай жарық көріп отырған бұл кітапқа Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы көші-қоң саясатына, сондай-ақ халқымыздың мәдениеті мен тарихына, бүгіні мен болашағына қатысты сөйлеген сөздері, жасаған баяндамалары, жарық көрген мақалалары мен бұқаралық ақпарат құралдарына берген сыр-сұхбаттары топтастырылған.

Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

Нурсултан Назарбаев. / Валерий Михайлов, Таир Мансуров. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 574 с.: ил.

Нурсултан Абишевич Назарбаев по праву считается создателем нового, независимого Казахстана. В этой книги прослеживается жизненный путь нашего выдающегося современника, его многогранная политическая деятельность, заслужившая всеобщее уважение и признание не только у себя на родине и в Содружестве Независимых стран, но и во всем мире.

Өтен Ахмет.
Ғашық жүрек. Т. 1. Роман-эссе. – Астана: «Фолиант», 2017. – 400 б.

Автор бұл жаңа романында өмір мен өнер мәселесін қозғайды. Темір жолдың қос табанындай ешқашан бір-бірінен ажырамай қатар жүретін ащылы-тұщылы өмір мен оның өнер атты айнасының қоғамдағы сан қилы шарпысулары мен табысулары бар ғұмырын қалам еңбегіне арнаған басты кейіпкер Төтемнің ой-толғамдыры арқылы суреттеледі. Қоғамдағы кейбір адами қайшылықтардың ұлтымызға тән еместігіне, сырттан күштеп таңылған бұрынғы қиын тағдырмыздан қалған сарқыншақ екендігіне назар аудартып, оқырманды кемелді азаматтың тірліктегі басты миссиясы-бірлік пен татулық, өзара сыйластық және шынайы махаббат пен татулық, өзара сыйластық және шынайы махаббат пен отбасының тұтастығы үшін күресе білуі деген ұлағатты ойға жетелейді.

Ералы Шоқай, Сәбит Пәрменқұл
Отырар алқабындағы қасиетті орындар. Кітап-альбом. / Е. Шоқай, С. Пәрменқұл. – Алматы: «Аспантау», 2017. – 560 бет.

Бұл жинаққа Отырар алқабындағы қазақ тарихы үшін айырықша орны бар қасиетті орындар мен киелі жерлер, атақты тарихшылар мен ғұлама ғалымдар жайлы ғылыми-зерттеу мақалалар еніп отыр. Қазақ елінің ортағасырлар кезеңіндегі мәдениетіне, шаруашылығына, рухани өміріне байланысты ежелгі  қалалардың орнындағы қазаба жұмыстары халқымыздың өткенін танып-біліге көп пайдасын тигізуде.

Өтен Ахмет.
Шығармалары. Үш томдық. - Шақшақ шерлі: әңгімелер мен аудармалар. Т. 2.  – Астана: «Фолиант», 2017. – 592 б.

Жазушы шығармаларының екінші томына қырыққа жуық әңгімесі мен аудармалары еніп отыр. Онда мезгіл жағынан жарты ғасырдан астам уақыт қамтылып, студент, шахтер, құрылысшы, шопан, балықшы,мұғалім, шенеунік, куғын-сүргін құрбаны, жауынгер солдат, депутат сынды қоғамдық ортада алуан түрлі орны бар адамдар өмірінен сыр шертіліп, солардың әр қилы тағдырлары арқылы әр түрлі саяси-әлеуметтік ахуалды бастан кешкен еліміздің бүкіл тіршілік тынысының кең панорамасы жасалған. Сонымен қатар әңгімелерде ұлт тағдыры, елдік мәселелер де қозғалады.

Кітап көркем әдебиетке қызығушылақ танытатын барша оқырманға арналған.

Президент-2017. Большая политика. President of Kazakhstan. Grand Politics in 2017.
Книга (фотоальбом) / А. Үкібай, ТОО «Алматы Принт», 2017 – 348 с.

Книга (фотоальбом) представляет собой сборник фотоматериалов на двух языках – русском и английском, которые отражают ключевые события международной жизни с участием Президента Республики Казахстан, состоявшиеся в 2017 году. Фотоснимки иллюстрируют встречи Нурсултана Назарбаева с главами иностранных государств и правительств, с зарубежными политическими и общественными деятелями, а так же с представителями международных организаций, прошедшие как в Казахстане, так и за пределами страны в рамках его зарубежных визитов.

Абаев Д. Президент: 2016 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны / Президент: фотолента основных событий 2016 года.
Автор Д. Абаев-Алматы. ТОО «Алматы Принт», 2017. – 384 с.

Данная книга (фотоальбом) представляет собой сборник фотоматериалов, отражающих ключевые внутриполитические и международные события с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2016 году.

Бақытжан Ахметбек.
Сыр ескерткіштері. Кітап-альбом. Б. Ахметбек. – Алматы: «Аспантау», 2017. - 304 бет.

Бұл кітапта Бақытжан Ахметбектің ежелгі Сыр өңірінің қасиетті киелі орындары, осы өлкеден шыққан топ бастаған от ауызды, орақ тілді айтулы би – шешендер, қол бастаған батырлар мен дүлдүл ақын – жыраулар, әулие – әнбиелер, тарихи есерткіштер мен кесенелер жайлы ғылыми-зерттеу мақалалары топтастырылған. Әсіресе, түркі әлеміндегі ірі тұлға болып табылатын Қорқыт Ата жайлы зерттеуларі тың әрі қызықты.

Бұл еңбек қалың щқырман қауым үшін осы өңірдің өткені, тарихы жайлы құнды дүние болып табылады.

 

Құламанова З.
Тастағы Тараз тарихы. Кітап-альбом. З. Құламанова. – Алматы: «Аспантау», 2017. – 480 бет.

Бұл кітапқа екі мың жылдан астам тарихы бар, көне түркі жұртының шаруашылығы мен мәдениетінің үлкен ошағы болған, тарихи ескерткіштер көп орын тепкен Тараз өңірінің киелі, қасиетті орындары жайлы ғалым Зиба Құламанованың зерттеу мақалалары еніп отыр.

Әсіресе түркі жұрты тарихында айрықша орны бар Қарахан, Айша бибі, Бабалжа хатун т.б. көне ескерткіштер жайлы мәліметтер мен мағлұматтардың құндылығы өте жоғары.

Бұл өңірден ел бастаған би-шешендер, қазақ жерінің азаттығы жолында жан аямай күрескен талай-талай батырлар шыққан. Еңбектің жас ұрпақтың ел тарихын танып-білудегі маңызы өте үлкен болмақ.

 

Уық шаншылған Ұлытау: Кітап-альбом. / Құрастырушылар: Ғазиз Ештанаев, Батырбек Мырзабеков, Сара Смағұл. – Алматы: «Аспантау», 2017. – 312 бет

Бұл кітапқа қазақ елі мен жерінің біртұтас мемлекет болып қалыптасуында аса зор маңызға ие Орталық Қазақстан, оның ішінде қасиетті Ұлытау өңірінің ежелғі тарихы жөнінде, сол өлкеден орын тепкен Алаша хан, Жошы хан т.б. тарихи ескерткіштер, кесенелер, қасиетті орындар жайлы зарттеу мақалалар жинағы еніп отыр. Ежелгі Орталық Қазақстан өнірі тарихи ескерткіштер көп кездесетін өлке. Бұл өлке – ежелгі дала өркениетінің, шаруашылығының мәдениетінің алтын бесігі іспетті.

Еңбектың қазақ елінің өткен тарихын танып білудегі, жас ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеудегі мәні зор.

 

Көшімова Б.Ә.
Үстірттегі көненің іздері. Кітап-альбом. Б. Көшімова. – Алматы: «Аспантау», 2017. – 536 бет.

Қазақ жерінің батысында орналасқан ежелгі Маңғыстау өңірінің қойнауы тұнған тарих десе де болғандай. Бұл өлкеден есімдері халық жадында сақталған би-шешендер, қол бастаған батырлар, от ауызды орақ тілді ақын-жыраулар шыққан Пір Бекет ата бастаған әулиелер жайлы, осы маңда орын тепкен көне ескерткіштер туралы ғалым-зерттеуші Бипатпа Көшімованың құнды да қызғылықты ғылыми-зерттеу мақалалары орын арған.

Кітаптың өскелең жас ұрпақтың туған ел мен жерге деген перзенттік отансүйгіштік рухын қалыптастырудағы маңызы зор болары даусыз.

 

Рысжан Ілиясова.
Шежірелі Ақтөбе. Кітап-альбом. / Р. Ілиясова. – Алматы: «Аспантау», 2017. – 752 бет.

Бұл жинақта Ақтөбе оңіріндегі қасиетті мекендер, осы аймақтағы тарихқа қатысты айшықты әйгимелер, ел есіндегі арыстар жайынжағы көптеген құнды дүниелер сөз болған.

Сонымен бірге еңбектің өткенімізді танып-білідегі, туған жердің рухани қадір-қасиетін бағалай білідегі маңызы ерекше екендігін айта кеткен орынды.

 

Назарбаев Н.А.
Эра независимости. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2017. – 508 с.

Книга Президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости.

В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. «Эра независимости» будет интересна широкому кругу читателей как в нашей стране, так и за рубежом.

 

Абдыгалиулы Берик.
Войско Алаш. Казахские чести в составе Белой армии (1918–1920 гг.). – Астана: Фолиант, 2017. – 416 с.

Книга посвящена драматичному периоду гражданской войны (1918–1980 годы) в Казахстане. На основе документальных материалов государственных архивов, опубликованных материалов, мемуарной и научной литературы воссозданы основные эпизоды истории Алашского войска, в научной оборот введены неизвестные и малоизвестные документы.

 

Ахметов А.
Благодатный разлив Аргуни (исторический роман) / А.Ахметов, - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2017. – 208 стр.

Новый исторический роман автора открывает завесу истории исхода племени гунского происхождения Аргын с родовой реки Аргунь в начале X века до его роли в создании Казахского ханства.

Написанная с удивительным художественным мастерством книга воссоздает яркие картины жизни казахского народа в сложные и трагические времена становления казахского народа, героические образы батыров и живо передает его богатейшее духовное наследие.

 

Біржан Сал.
Өлеңдері мен айтыстары / Құраст. К. Салықов. – Астана: Фолиант, 2016. - 176 бет.

Қазақстың ән астасы атанған аса үздік әнші, ұлы композитор, ақтангер ақын-лирик, суырыпсалма айтыс өнерінің аты аңызға айналған хас шебері Біржан сал Қожағұлұлының бұл жинағы негізінен Қарта Қаңтарбаев құрастырған «Жазушы» баспасынан 1967 жылы шыққан поэзиялық кітаптан алынды. Қосымша соңғы сөз ретінде белгілі ғалым, әйгілі батыр Мәлік Ғабдуллиннің мақаласы берілді. Кейбір жаңа өленжері мен бұрынғы өлендерінің тұзетүлерін түпкі нұсқаға сүйеніп, белгілі ақын Кәкімбек Салықов жасады. Көптен көзге түспей кеткен асыл бабамыздың бұл кітабы мәдени мұрамыздың алтын қорын толықтырады деп сенеміз.

 

Ахметов А.Қ.
Досалы Сұлтан Бұлқайырұлы. – Астана: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2017. – 248 бет.

Бүгінге дейін Досалы Сұлтан Е. Пугачев бастаған (1773–1775) шаруалар көтерілісі мен Көрінбейтін адам қозғалысына (1775 – 1776) жеке мүддесін көздеген қатысушы ретінде беогілі болып келді. Алайда, Кеңестік дәуірдегі тап күресінің негізінде жасалған зерттеідің желісімен қалаптасқан бұл пікірдің қате екенін арнайы жаңа зерттеу жұмыстарының нәтижесінен көз жеткізуге болады. Бұл монографиялық зерттеу Досалы Сұлтанның ұлт-азаттық күрестердегі шынайы орны мен рөлін бұлтартпас айғактар келтіріп дәлелдейді,оның алғашкы болып Ресей империясының қамытынан құтылуға қаймықпай қылышын сермеп көтерілісті ұйымдастырған әккі қолбасшы, мықты саясаткер екендігін көрсетеді. Оқырман Досалы Сұлтан мен оның ұрпақтарының қоғамдық-саяси қызметтері мен өміріне үңілі арқылы қазақ қоғамындағы басқа да Сұлтандар әулетінің тағдырынан толық түсінік ала алады. Монография хан тағана тікелей үміткер Сұлтандар институтын зерттеудегі алғашқы ірі қадам болып табылады.

 

Қазақстан –Ресей: Әдеби альманах. – Казахстан – Россия: Литературный альманах. – Алматы: «Жібек жолы» баспасы, 2017. – 512 б. + 16 қосарбет. – Қазақ және орыс тілдерінде.

Третий выпуск ежегодного литературно-художественного альманаха «Казахстан – Россия» посвящен 25-летию заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Экономические, общественно-социальные успехи, развитие культуры и искусства наших стран основываются на единстве народов, населяющих сопредельные территории, на их общем стремлении к миру и добрососедству. Единым литературным материком предстает многонациональная Евразия в этой книге, собравшей этническое разнообразие творческих имен известных писателей и поэтов.

 

«Қазақстан композиторлары» - «Композиторы Казахстана», творческие портреты (на казахском и русском языках). Том третий – Алматы: АО «Алматы-Болашак», 2017. – 576 с.

Настоящая книга продолжает серию творческих портретов композиторов Казахстана (первая книга была выпущена в 2012 г., вторая — в 2017 г.), созданную под руководством профессора Н. Кетегеновой и доцента А. Нусуповой. В целом, охвачено творчество 74-х профессиональных отечественных композиторов. В статьях раскрыты биографические данные, проанализированы лучшие сочинения, даны списки произведений.

Предлагаемое издание адресуется широкому кругу творческой интеллигенции, всем почитателям их таланта. Материалы сборника могут быть использованы в разных звеньях системы музыкального образования, востребованы в научно-исследовательской, учебно-педагогической и просветительской деятельности.

 

Әшімбаев С.
Шығармалары. / Құраст: Ш. Бейсенова - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2017. – 400 бет.

Өмірден ерте де артында мол рухани мұра қалдырған белгілі әдебиет сыншысы, мемлекет және қоғам қайраткері Сағат Әшімбаевтың үш томдық шағармалар жинағының бұл екінші томына да туған әдебиетіміздің толғақты мәселелері, сол уақыттағы ақын-жазушыларымыздың жеткен жетістіктері мен кемшіліктері жайында 1980-1990 жылдар аралығында жазған әдеби сын мақалалары мен шертетін бұл тамаша еңбектер кеше қандай қажетті болса, бүгін де сол мән-маңызың, өміршеңдігін жойған жоқ.

 

Сартқожаұлы Қ.
Тас кітаптың құпиясы. Астана, 2017. – 383 бет.

Еңбекте профессор, доктор Қаржаубай Сартқожаұлының көшпелілер мәдени құндылықтарына соңгы жылдары жасалған ғылыми мақалалары жинақталған. Оның ішінде: көшпелілер тарихы, дүниетанымы, идеологиялық құндылықтары, ру-тайпалық жүйе зерттелуімен қатар, тас бетіндегі ежелгі хунну жазулары және археологиялық қазба мұралардан табылған көне түркі мәтіндері.

Еңбек археолог, түркитануші, әдебиетші, этнографтармен қатар жалпы көшпелілер тарихын қызықтаушы оқырмандарға арналған.

 

 

Мұртаза Ш.
Таңдамалы. Әңгімелері, хикаяттары, мақалалары, роман, пъесалары: Ш. Мұртаза. – Алматы: «Айғаным»баспа үйі, 2017. – 1116 бет.

Қазақ әдебиетіне Сәбит, Ғабит, Ғабиден бастаған алыптар шоғырынаң ізін ала келген үркердей топтың көрнекті өкілдерінің бірі, белгілі көркемсөз шебері, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның бұл жинағына әңгімелері, хикаяттары, драмалық туындылары, бірді-екілі романдары еніп отыр «Әдебиет — ардың ісі» дегендей, бүкіл шығармашылық ғұмырында жазу өнеріне соншалықты жауапкершілікпен, ыждағаттылықпен қарап көркемдіктің биік шыңын бағындыра білген айтулы қаламгердің туындылары қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылды десек, артық айтқандық емес. Көркем шығармашылықты жемісті қоғамдық қызметімен ұштастыра білген автордың азаматтық болмысы, парасат-пайымы еліміз тәуелсіздік алған кезеңде жарқырай көрінді.

Бюллетень новых поступлений за 2017 год

Зергерлік өнер әлемі. Мир ювелирного искусства. The world of jewelry — Алматы, «Қазақпарат», 2017 – 246 б.
Кітапта қазақ зергерлік өнерінің ежелгі заманнан бүгінге дейінгі бірқатар озық
үлгелері мен байтақ еліміздің түпкір-түпкірінен бүгінгі белгілі қолөнер шеберлердің туындылары қамтылған.
 

Раисова Б. Кәусар дүние: Өлеңдер, аудармалар, толғаулар, поэмалар. /Бақытжан Раисова. – Алматы: «Каратау КБ» ЖШС: «Дәстүр», 2017. – 288 б.

Белгілі ақын Бақытжан Раисованың бұл жинағына лирикалық өлеңдерімен қатар, ел тәуелсіздігіне арналған толғау, поэмалары еніп отыр. Ақынның жырлары шынайылығымен ерекшеленеді. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналады.

Ұзақов Б. Құлама құз, қара жер: Әңгімелер, әдеби эсселер / Бегабат Ұзақов – Алматы: «Баспа» ЖК, 2017. – 320 б.

Жазушы Бегабат Ұзақов өз шығармаларында адалдық пен опасыздықтың, әділет пен қиянаттың, мәрттік пен нәмерттіктің егесін суреттеу арқылы ой толғап, тың тұжырымдар жасайды. Бұл кітапқа енген шығармалардың ойы нәрлі, тілі әрлі. Көркем сөздің құдіретін құрметтейтін қауымға берері мол.

Шығармалары. А. Сейдімбек – Алматы, «Қаламгер» баспасы, 2017 – 1116 б.

Көрнекті ғалым-жасушы, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Слаңулы Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем туындылары мен очерктері беріліп отыр. Еңбектерін сұрыптап, жүйелеп, түзетіп, толықтырып баспаға әзірлеген қаламдас досы Қойшығары Салғараұлы мен Перизат Ақселеуқызы.

Әбділдәұлы О. Ана сүті. Орысбай Әбділдәұлы. — «Алатау» баспасы, 2017 – 480 бет.

Қым-қиғаш тіршілікте әр алуан тағдыр кешіп жүрген үлкенді-кішілі жұмыр басты пенделер көңіл-күйіндегі куаныш пен ренішті, шаттық пен шарасыздықты арқау еткен шағын-шағын шығырмалар шоғыры қалайда ой тереңіне сүңғітеді, қилы-қилы қызғылықты оқиғаларға ортақтастырады. Қаламгер жүрегінің лүпілі адамгершілік, адалдық, мөлдірлк пен тазалық, шыншылдық пен шынайылық желісімен жетелей түседі. Отан сүйгіштік рух, патриоттық сузім, өмірге, өнерге ғашықтық атой салатын жүрекжарды жазбалар қай жастағы оқырманға да нәп-нәзік иірімдерімен ыстық көрінері кәміл.

Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

Бейісбай С. Бір жұтым ауа: Эссе, мақалалар, сұхбаттар. /Саясат Бейісбай. – Алматы «Баспа» ЖК, 2017. – 288 б.

«Бір жұтым ауа» белгілі қаламгер Саясат Бейібайдың қаламынан туған шығармалардың жинағы. Ол өзі көрген, куә болған оқиғалар туралы тартымды баяндайды. Автор өз шығармашылығы арқылы тәуелсіз Қазақстанның өзіндік шежіресін жасайды.

Кітптағы хикаяттардың тілі жеңіл, оқиғалары тартымды. Жинақ қалың оқырман қауымға арналған

Әлім Қ. Безінген ләйлек: / Қ.Әлім. - Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС, 2017 – 480 бет.

Жазушы Қайсар Әлімнің бұл кітабына таңдамалы шығармалары топтастырылған. «Мекке, Мәдинам менің!» хикаятында имандылықтың алтын арқаулы діңгектері туралы тебіреніс –сезім тереңнен жан толғанысымен тартылса, «Сейілмейтінмұнда» тргедиялық өмір қалтарысы рухани қажырлылықпен тарамдалады, күрескерлік шыңдалысты тәнтілей түседі. Сондай-ақ «Безінген ләйлек» пьесасы атом тажалымен айқастың зарналасынан сабақ түйіндеуімен құнды. Автор әңгімелері мен эсселерінде ұлттық құндылықтарды, адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттерді, махаббат, достық, адалдық ғибраттарын мазмұнды әрі шыншыл кестелегенЖұмыр жердің әр қиырына жасаған сапарнамалары да қызғылықты оқылады. Франция, Қытай, Үндістан, Корея, Венгрия мемлекеттеріне қатысты жазбалары тұшымды тебіреніске, тәтті ләззатқа кенелтеді.

Кітаптың тілі көркем, мазмұны бай әрі тағылымы мол.

Жизнь без прикрас; художественная литература / Орис Яшкурова; - Алматы, «Mep-Press», 2017 – 342 стр.

В предлагаемом сборнике рассказов и повествований автором с особой колоритностью, демократичностью, глубоким содержанием и сочувствием, любовью к простому казахскому народу переданы будни нынешнего рыночного времени, убежденно-правдиво, реалистически показана жизнь людей из отдаленных аулов, а также городов страны.

Сборник переведен впервые на русский язык и предназначен для широкого круга читателей.

Жүністегі К. Көгілдір күмбез. / Кәмел Жүністегі. – Алматы: «Mep-Press» баспасы, 2017 – 380 б.

Белгілі қаламгер Кәмел Жүністегінің «Көгілдір күмбез» атты жинағына «Тағдырлы ауыл», «Қайрақты жайбарақат ағып жатқан», «Үміт көшіғі» тәрізді хикаяттарымен қатар «Өмір сүруге хақысы», «Қазан астында», «Көжедегі құрт», «Конвой», секілді әңгімелері еніп отыр.

Кітап көпшілік қауымға арналған.

Тоқаев К. Шығармалары: (роман және повестер) – Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС, 2017.

Кемел Тоқаев — соғыс тақырыбына арналған сүбелі шығармаларымен қатар, қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының жолын ашқан қаламы қарымды көрнекті қаламгер. Оқырманды баурап алар шытырман оқиғалы көптеген роман, повестерімен, қалың қауымның ықылас – ілтипатына бөленген қаламгердің көп томдығының бірінші кітабына «Солдат соғысқа кетті» романы мен «Түнде атылған оқ», «Тасқын» повестері берілді.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

Қазақ салт-дәстүрлері. Құрастырған Әлижан Тауұлы. – Алматы: «Балауса баспасы», 2017. – 384 бет.

Қай халықтың болмасын, салт-дәстүрлер міндетті түрде сол халықтың мінез-қүлқын, ой-өрісін, ұлтқа тән қасиеттерін танытып тұрады. Мәселен, қазақтың бауырмалдық, қонақжайлылық, сыйластық мінез-құлықтарын оның тұрмыс-салт дәстүрлерінен анық байқауға болады. Әрі осынау терең мағыналы, өнегелі әдет-ғұрыптар атадан балаға жалғасып, мәңгілік өміршендігін көрсетіп келеді.

Кітапқа енгізілген ұлттық салт-дәстүрлеріміз бабалардан қалған асыл мұрамызды қастерлей білуге, күнделікті өмірде қолданып, игілігін көруге мол септігін тигізері хақ.

Құлымбетов Ұ. Материалдар мен құжаттар жинағы. /Құраст С.О.Смағұлова (жауапты), М.Р.Сатенова, Р.Е.Оразов – Алматы «Қазақ энциклопедиясы», 2017. – 416 бет.

Кітапқа Қазақстанның қоғамдық-саяси және экономикалық дамуына қомақты үлес қосқан қоғам қайраткері Ұзақбай Құлымбетовтің туындылары мен оның тағдырына арналған құжаттық материалдар топтастырылып отыр.

Жинақ тұлғатану тарихын зерттеуші мамандар мен тарихшыларға, ЖОО оқытушыларына, студенттеріне, магистранттары мен докторанттарына, көпшілік оқырман қауымға арналған.

Летят журавли / Толымбек Абдраим. – Алматы, «Балалар әдебиеті», 2016, 288 с.

В предлагаемый сборник писателя Толымбека Абдраима, имя которого хорошо знакомо юным читателям, вошли короткие рассказы, сказки, басни, дающие толчок детским фантазиям, мудрые повести.

Читая повесть «Мелодии степи», ловишь себя на том, что тоскуешь по бескрайней степи, наполненной запахом полыни и цветов, на ночном небе которой по-особому, неповторимо мерцают мириады звезд; повесть «Угрюмый малый» - что невольно становится грустно по поводу судьбы одиннадцатилетнего Рауана. Как Рауан попал в такое положение? Где его родители? Не оставляет читателя равнодушным и повесть «Магужун-трава».

Темы произведений разнообразны, сюжеты занимательны, язык легкий, сочный. Книга адресована школьникам.

Мерекенова Б. Тағдыр: Роман, әңгімелер / Бақыт Мерекенова / - Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2017 – 272 б.

Жазушы Бақыт Мерекенованың «Тағдыр» атты төртінші кітабында замандастарымыздың өмірі кеңінен суреттелген. «Тағдыр» романы, «Қайран, күй!», «Адамзат тағдыры» сияқты әңгімелері шебер тілмен жазылған туындылар. Шығарманың өн бойында адамдар арасындағы шынайы махаббат, адамгершілік, парасаттылық пен зұлымдық, бақталастық сияқты шиеленіскен жағдайларқисынды шешімін тауып, оқиғалар барысында өрбіп отырады. Кітаптың бас кейіпкерлері өмірде кездескен сан қилы қиыншылықтарға мойымай, аңсаған армандарына қол жеткізеді. Жазушының бұл жаңа кітабы – халқына тартқан кезекті шағармашылық еңбегінің жемісі.

 

Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы: Атамұра, 2003. – 256 с., ил.

...Я бы определил жанр этой книги как «воспоминания о будущем», правда, имея в виду совсем другое содержание, нежели то, что обычно включается в эту пародоксальную фразу.

...Задача этой книгине в том, чтобы дать красочный портрет своих политических партнеров, хотя сами объекты весьма рельефны. Моя цель – ввести читателя в круг сложнейших проблем постсоветской реальности.

Н. Назарбаев, Алматы, 15 января 1996 года.

 

Сағым дүние / Ибрагим Иса№ - Алматы. «Mep-Press» баспасы, 2017. – 288 б.

Белгілі ақын Ибрагим Исаның «Сағым дүние» атты жинағына терең ойға, нәзік сезім иірімдеріне толы бір топ өлең-жырлары еніп отыр.

Ақын дәуір тынысып дөп басып, замандастарың арман-мақсаттарың, күйініш-сүйініштерін өз туындыларына өзек ете отырып, биік мұраттарға, асқақ адамгершілікке, адалдыққа шақырады. Ол сонымен бірге халық арасына қенінен таралған көптеген әндердің мәтіндерін жазған автор ретінде де белгілі.

 

Сүмбіле жұлдыз туғанда : Өлеңдер, балладалар, поэмалар. / Сәрсенбек Бекмұратұлы. – Алматы: «Баспа» ЖК: 2017. – 288 б.

Ақын Сәрсенбек Бекмұратұлының бұл жинағына тәуелсіз елімізге, ана тілімізге, дінімізге, ата салт-дәстүрімізге және Отанды сүюге арналған өлендері арқау болған.

Сонымен қатар, ақынның бұл жыр кітабына поэмалары, дастандары, балладалары мен сюжетті өлеңдері де енген. Кітап қалың оқырманға арналған.

 

Томанов С. Соғады сен деп жүрегім / Серік Томанов. – Алматы. «Хантәнірі» баспасы, 2017. – 260 б.

Ақын Серік Томановтың бұл кітабына оның құйреқты жұлдыздай қысқа ғұмырында жазып үлгерген таңдамалы жауһар жырлары топтастырылған.

Ақын жыр сүйер қауымды өзімен бірге ойлантады, қуантады, мұңайтады, рухтандырып, шабыттандырады. Халқының көркем тілін, кестелі сөзін, тапқыр теңеулерін санаға құяды.

 

Жамбыл Жабаев: Фотоальбом / Жинақты құрастырған В. Титенева – Алматы: Тау-Кайнар, 2017. – 188 б.

Сүретті кітапқа Жамбылдың қазақ және орыс тілдеріндегі поэтикалық шығармаларының қазақстардың тұрмасы, Ұлы Отан соғысы, акынның өміріне, республика өмірі мен белгілі айтыстарына арналған негізгі бөлімдерден тұратын топтамалары енгізілген.

В фото книге сделана подборка поэтических произведений Жамбыла на казахском, русском языках по таким основным главам, как быт казахов. Великая Отечественная война, главы, посвященные жизни поэта, жизни республики, известным айтысам.

 

Қорабай С. Қазақстың сал-серілері: танымдық жинақ / Құраст. Серікқазы Қорабай – Алматы, «Айғаным» баспа үйі, 2017. – 216 б.

Жинақта қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің жарқын белгісі, биік шыңы – сал-серілік өнердің қыр-сыры туралы ғұлама ғалым, академик Ә. Мағұланның, көрнекті фольклортанушы-ғалым Е.Ысмайыловтың және басқа ғалымдардың зерттеулері мен пікірлері, ақындық, сазгерлік, әншілік, орындаушылық қасиеттерімен дараланған, жүйрік баптап, құс салған әрі аңшы,саятшы, әрі мерген, әрі әнші, күйші, ақын, өнерпаз, балуан әрі шешен болған атақты Біржан сал, Жаяу Мұса, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Иманжүсіп, Балауан Шолақ, Шашубай және т.б. көптеген сахара сал-серілерінің сегіз қырлы, бір сырла талант ерекшеліктері туралы мақалалар берілген.

 

Құлыяс Табыл. Тандамала. Үш томдық /Т. Құлыяс. – Астана: «Фолиант», 2017. – 392 бет.

Белгілі жазушы, сатирик, архив зерттеушісі Табыл Құлыяс бұл кітабында халқымыздың басынан өткен аштық, қуғын-сүргіннің ауыр зардаптарын, сталинизсмнің қанды қасабын құнарлы тілмен, бұлтартпас құжаттармен шынайы баяндаған.

Заманның тынысы, дәуірдің дауысы болған деректі хикаяттар көпшілік оқырманға арналған.

 

Бекбосын А. Медаль за город Будапешт: Повести, эссе / Аргынбай Бекбосын. – Плматы: «Алаш» баспасы», 2017. – 256 с.

Великая Отечественная война, которая 70 лет тому назад завершилась великой победой, была не только жесточайшим сражением планетарного масштаба, но и строжайшим нравственным испытанием, как на фронте, так и в тылу. И к несчастью не все выдержали его. Слабость, измена, подлость одних, обернулась трагедией для других, как это случилось с отважным солдатом Али — главным героем повести «Медаль за город Будапешт» из одноименного сборника писателя Аргынбая Бекбосына…

В других повестях «Сын солдата, или по Пушкинской, Пушкинской…», «Купейная исповедь, или Неспетая песня любви», «Купейная исповедь — 2, или Пощечина на Казанском» и эссе «Течет река Талас», живо и правдиво описаны жизнь детей военных лет, их взросление, дерзание, любовь и презрение, становление личностей, подвиг народа.

Документальная повесть «Сердце Агадила» посвящена Герою Советского Союза Агадилу Суханбаеву.

 

Мәңгілік ел — Қазақстан: Фотоальбом. /Бас. Ред. Ж.Н.Тойбаева./ Құраст.: М.Байленова, Г.Алмасбекова. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2017. - 184 бет.

«Мәңгілік ел — Қазақстан» фотоальбом Қазақстан Республикасының жалпы сипаттамасын, табиғатының көзбен көріп, тамашалауға тұрарлық, туризмі дамыған көрікті жерлерін, айтулы тарихи орындарын, қысқаша экономикалық-саяси ахуалын көрсететін, сонымен қатар қазақ халқының өзіне тән ұлттық құндылықтары мен еңбек түрлерін, маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін, киімдері мен музыкалық аспаптарын, ойындарын, тағамдары мен қолөнер бұйымдарын, т.б. ерекшеліктерін, фотосуреттермен бірге таныстыратын басылып болып табылады. Оқырман қауым, бұл басылымнан тәуелсіз жас мемлекет — заманауи Қазақстанның атын әлемге танытып жүрген тұлғалар туралы да біле алады.

 

 

Әбдішова Ж. Өмір сүрсем... кеш емес: Әңгімелер / Жанар Әбдішова. – Алматы: «Алаш» баспасы, 2017. – 352 бет.

Жанар Әбдішованың Өмір сүрсем... кеш емес аталатын кітабына мерзімдік баспасөзде жарияланған, оқырманға жақсы таныс бір топ туындылары енген. Кейбір әңгімелерінің тақырыптары автордың қалауымен өзгертіліп басылды.

Тақырыбы әр алуан, замандастарымыздың басынан өткен жай күйлері, тығырықтан шығар жол іздеген сәттірі шынайы, нанымды бейнеленген.

Негізгі кейіпкерлері — әйелдер. Көлемі жағынан қысқа жазылған әңгімелерінің қай-қайсысы да жүрекке жол тауып, оқырманын селқос қалдырмайды, еліктіріп, тартымды оқылады, тілі шұрайлы, көркем.

 

Титенев В. «Қазақстан халқының өнері». «Искусство народа Казахстана». «Art of the People of Kazakhstan». Алматы, 2017. – 280 с. – на казахском, русском, английском языках.

Красочная и содержательная фотокнига на казахском, русском и английском языках. Издание посвящено искусству народа Казахстана периода Независимости. В книге представлено творчество 132 казахстанских художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного творчества.

Бюллетень новых поступлений за 2016 год

Бұл фотовльбом Қазақстан Республикасының Призеденті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 2015 жылы елімізде және халықаралық аренада өткенмаңызды іс-шараларда түсірілген фотоматериалдар топтастырылды.
Данный фотоальбом представляет собой сборник фотоматериалов, отражающих ключевые внутреполитические и международные события с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2015 году.
Корнекті жазушы Смағұл Елубаевтың бұл тандамалы шығармалар жинағынаоқырман қауымға әйгілі Ақ боз үй трилогиясы кірді. Ақ боз үй өткен ғасырда халқымыз бастан кешкен ашаршылық туралы кеңестік кезенде жазылған тұңғыш роман.
«Физика әлемі» пәндік энциклопедиясы — ана тілімізде тұңғыш рет шығарылып отырған 2 томдық жинақ. Энцыклопедияда әрбір ұғым мен түсінік кең ауқымды егжейтегжейлі терең мазмұнды болып баяндалады.
Серикбай Алжан относится к поколению казахских художников, заявивших о себе в 1980-90-е годы. Его творческая биография складывается в русле общих тенденций становления художника: учеба в художественном училище, после которой началась активная педагогическая деятельность, поездки на пленэр, оттачивания мастерства живописца в составе групп именитых художников.
Жазушы, күйші Таласбек Әсемқұловтың шығармалар жинағының бұл томына күйшілік туралы жазылған Тастүлан және аяқталмай қалған Тәттімбет сері романдары топтастырылған.
В настоящей книге представлены имена Героев Великой Победы — казахстанцев в назидание для современного и будущих поколений сохранять память о подвиге Героев своей страны, равняться на них и в силу возможностей каждого достойно продолжать исторические тарадиции защиты Родины, воспитания казахстанского патриотизма.
Альбом посвящен творчеству выдающегося казахского графика Исатая Исабаева. В издании представлены произведения художника, а также размышления самого Исатая о природе творчества. Все это создает целостность впечатление об истоках и разных гранях мастерства глубоко национального художника, позволяет осознать неповторимую индивидуальную манеру графика и оценить маштаб его деятельности в контексте казахской культуры.
В книгу видного казахского общественного деятеля, экс-сенатора Парламента Республики Казахстан Тасбая Симамбаева вошли его воспоминания о далеком детстве в родном ауле Жалтыр, родителях и близких людях, а также о трудном пути, который он начинал рабочим, молодым специалистом и завершил в качестве депутата Сената Парламента Республики Казахстан.
«Я верю» — это вторая книга Михаила Гвоздева, в которую вошли наиболее интересные, на его взгляд, произведения, относящиеся к различным литературным жанрам. Здесь есть лирические стихи, юмористические рассказы, фэнтези, мистика, сказки для детей, притчи.
Кітапта төрт түкілке қатысты танымдық, тәрбиелік деректер, ұлтық ұғымдар, даналық сөздер, сөзжұмбақтар, басқатырғылар жүйелі түрде көркем және жеңіл тілмен жазылған. Кітапта әрбір мәтіннің мазмұның тереңдете түсетін және оқырмандардың қызығушылығын арттыра түсетін түрлі түсті суреттер де берілген.
Учебное пособие содержит материал по истории Казахстана с древнейших времен до сегодняшних дней. В нем основные положения сопровождаются оригинальными фотографиями, сделанными специально для этого исследования в ходе организованных авторами экспедиций. Наглядно представлены материалы с мест исторических событий. Многие материалы публикуются впервые и вводятся в научный и образовательный оборот.
Монографияда Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеттануының теориялық мәселелері, бүгінгі постмодернистік зерттеулер, қазіргі жамбылтану және әдебиеттанушы ғалымдар Қ. Мұхамедханұлы, Б. Құндақбаев, М. Базарбаев, Т. Жұртбай, Б. Ыбырайым, А. Егеубай прозасы, сондай-ақ қазіргі әдебиет теориясының хал-ахуалы әлемдік әдебиеттану контексі тұрғысынан жанаша қарастырылады.
Бұл — Абайдың туғанына 165 жыл, Абайдың мемлекеттік қорық-мұражайына 70 жыл толуына орай әзірленген қорық-мұражайдың қорында жинақталып, сақталып, сақталған күйлер жинағы. Жинаққа қорған әр жылдарда түсіп сақталған белгілі күйші-орындаушылардың орындауындығы Шыңғыстау өңірі, Абай айналасында топтасқан өнер иелерінің және өздерінің шығарған шығармалары еніп отыр.
На этих страницах вы сможете познакомится не только с историей чемпиона-велогонщика. это также история человека, Александра Винокурова, который имел смелость покинуть родину, чтобы строить свою карьеру за тысячу километров от родного дома. Человека, который преодолел страх и рискнул отправиться в путешествие, исход которого он не мог предугадать.
Колөнер шеберлері табиғаттың әсем көріністерін өздері жасап отырған бұйымдарға жиі қолданды және оны ұқыптылықпен сақтап атадан балаға, ғасырдан ғасырға жеткізді. Үй кәсібі мен қолданбалы өнер бұйымдары — ат әбзелдері, киіз үй жабдықтары, нәзік оюланған үй жасау бұйымдары, міне осылардың барлығы халықтың өнері сонау замандардан-ақ жоғары дәрежеде болғанын айшықтайды.
Второй поэтический сборник Юрия Зайберта «Стихотворения» является логическим продолжением первого «Дыхание жизни» и сборника многочисленных песен, в котором автор говорит о любви, природе дружбе и патриотизме. Восхищается трудовой доблестью наших земляков, родных и близких ему людях и делится с нами-его читателями, своими мыслями о том, что его волнует и о чем болит его широкая душа.
Тамара Павленко родилась в г. Ленинграде, окончила Новочркасский политехнический институт, инженер-электрик. С 1969 года живет в г. Актау на берегу Каспийского моря. В настоящее время — литератор, член Союза журналистов Казахстана, автор романа «Свет мой!». Роман «Свет мой!» рассказывает о молодых людях строивших город Шевченко-актау, их жизни и любви. Ее проза напоминает читателям о ценности жизни на земле, почти мистической роли случая в судьбе человека, пронизана светом любви, добра и человечности.
Декабрьское восстание 1986 года в городе Алматы, более известное как Декабрьские события, квалифицированно известным казахстанским писателем и политическим деятелем Абишем Кекильбаевым, а также ученым-историком, академиком Манашем Козыбаевым, как «Декабрьское восстание». Оно оказалось одним из значимых событий ХХ века, оказавшим влияние на ход истории и политеические события многих стран и даже континентов.
22 мая 2008 года по приглашению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаев состоялся Государственный визит Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в Республику Казахстан. Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаев и Президента Российской Федерации Д.А. Медведев, обстоятельно обсудив актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества и международные проблемы, руководствуясь принципами Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Деклорации между Республикой Казахстан и Российской Федерациейо вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в ХХI столетие, от 6 июля 1998 года, других двусторонних документов.

Бюллетень новых поступлений за 2015 год

Орынбай Жанайдаров /Қазақ жерінің 100 аңызы/
Топонимические легенды – жанр устной народной несказачной прозы, изначально имеющий установку на достоверность и объясняющий происхождение названий населенных пунктов или других географических объектов. В данных легендах и преданиях отражается своеобразие народа и его менталитет.
Назарбаев Н.Ә. /Мәнгілік ел/
Қазақстана Призеденті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мәңгілік ел. Ғасырға бергісіз жылдар» атты жаңа кітабы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктеріне арналған.
Әрбір бөлімінде мемлекет пен қоғамның: экономиканың, әлеуметтік саланың, ішкі және сыртқы саясаттың табысты дамуы туралы сөз қозғалады. Тәуелсіздік алған сәттен бастап бүгінге дейінгі статистикалық мәліметтер заманауи инфографика жанрында ұсынылған.
Бұл – Қазақстанның Тәуелсіздік жылдарында жүріп өткен Ұлы өзгерістер жолы жан-жақты қамтылған тұңғыш кітап.
Бахыт Каирбеков / Навстречу Солнцу/Дневник путишествий
Новая книга стихов Бахыта Каирбекову – поэтический дневник-портретгородов и стран, в которых он побывал, каждый раз видя в облике окружающего мира приметы своей кочевой души. Но главное в этой книге – любовь к родной земле, просторами которой навек очарованно его сердце. И, кажется, нет такой почти в Казахстане, гдебы не побывал поэт.
М. Жолдасбеков /Қазақ өнерінің автологиясы/
Айтыс – импровизациялық өнердің ең биік шыңы, бағзы замандардан бері жалғасып келе жатқан асыл мұра. Оның Қазақ руханиятындағы, ұлт мәдениетіндегі алатын орны өте зор. Ұсынылып отырған «Айтыс» көп томдығының бұл бірінші томы кеңестік кезеңге дейінгі айтысқа арналған.
Қуандық Түменбаев /Шығармалары/
Жазушы Қуандық Туменбай алты томдығының 1 2 3 4 5 6 томы рулық санадан ұлттық санағы бет бұрған замандастар өміріне арналған. Олардың темірқазақ мүддесі қандай? Жазушы кейіпкерлері өмір құбылыстарына көңіл көзімен үңіле қарап, міне, осы сауалдарға жауап іздейді.
Жүнісов С. /Пьесалар/
Қазақстан халық жазушысы, Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Сәкен Жүнісовтің шығармалар 7-томына «Әр үйдің еркесі», «Тұтқындар», «Құстар айтысы», «Төгілген қандар, шашылған жандар», т.б. пьесалар енген. Кітап көпшілік оқырманға арналған.
Бегалин Касым /Когда душа не может молчать/
Эта книга – коллективная повесть о жизни и творческой деятельности человека, наделенного редчайшим талантом, в судьбе которого, как в капле воды, отражаются судьбы любого национального таланта в условиях советской тоталитарной системы-о Мажите Бегалине. В книгу вошли воспоминания известных писателей и деятелей кино, и они воссоздают правдивую и незабываемую картину борьбы художнической мысли, в какое бы это время не происходило.
Сегіз сері (Мұхаммед-Қанапия): Шығармалары/
Қазақтың атақты біртуар ақыны Сегіз сері (Мұхаммед-Қанапия) Баһрамұлының екі томдық шығармалар жинағының Сегіз серінің екінші кітабына ақынның дастандары және ол туралы жазылған арнау өлеңдері енді.
Сулейменов Олжас / Аз и Я/
Книга «Аз и Я» - самая известная книга великого поэта и писателя ОлжасаСулейменова, которая вызвала много горячих споров после ее певрой публикации в 1975 году и которая изначально уготована долгая жизнь.
Кинига «Аз и Я» вызывает острый читательский интерес и сейчас, спустя более 35 лет с ее певвой публикации.
Сулейменов О.О. /Таңбалар тілі/
Аталған кітаптың ана тіліміздегі нұсқасы қазақтілді аудитория арасында лайықты қабылданып, Сулейменов Олжас шығармашылығы оқырмандары мен құрметтеушілері ауқымын кеңейте түсетіні аңық.
Құстарған Жамалхан Асықова /Қазақ лиро-эпостық жырлары/
Лиро-эпостық жырлар дегенде балалардың ауазына ең алдымен «ҚозыКөрпеш – Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Айман - Шолпан» ілінері даусыз.Өйткені бұл дуындылар туралы кинолар да, сахналық қойылымдар да, әдеби кітаптар да баршылық. Сол үшін де ұсынылып отырған жинаққа жеткіншектерімізгеәлі аса таныс емес «Дандан мен Нәркес», «Ахмет пен Нүрилә», «Нұғман – Нағиманның қиссасы» деген үш дастан енгізілді. Бұрын беймәлімдеу болып келген шығыстық үлгімен жырланған бұл шығармалар жас өрендердің ой-өресін кеңейіп, білік-танымын арттыра түсері сөзсіз.
Есенжанов Х. /Көп томдық шығармалар жинағы/
Барлық құқықтары қорғарлан. «Мерекенің баспалар үйі» ЖШС-ының жазбаша рұқсатынсыз бұл баслымның кез келген бөлігі ешқандай мақсатт да, қандай да бір үлгі-нұсқада да, фотокөшірме және магнитті таспаға жазу түрін қосқанда, яғни электронды, болмаса, механикалық тасымалдағыш ыңғайында дакөшіріп басуға болмайды.
Нүсіпоқасұлы А. /Тал бесіктен жер бесікке дейін/
«Тал бесіктен жер бесікке дейін» деп аталатын бұл жинақтың тараулары жеке-жеке кітапша болып, 2002 жылы Үрімші қаласындағы (Қытай) «Шың-жаң жастар - өрендер» баспасынан араб қарпімен жарық көрген. Автор оларды қайтадан қарап, толықтырып, оқырмандарға тұтас бір том етіп ұсынып отыр. Жинақта қазақтың салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ойын-сауықтары, халықтық тәрбиесі туралы жан-жақты мағлұмат берілген. Кітап оқырманның ұлт мәдениетінің нәрімен сусындап, адами асыл қасиеттер үлгісін санасына сіңіруіне мол септігін тигізері сөзсіз.
Вотинцев П. /Страна моя, от края и до края/
Любителям поэзии имя П.Вотинцева хорошо известно. Его лирика тонко и точно отражает душевное состояние человека. Стихи его разноплановы. Одни пронзительно лиричны и метки в сравнениях природы и всего того, что ее населяет. Другие глубоко – философичны и призывают к античному осмыслению действительности. В любом случае творчество поэта притягательно и мило сердцу поклонников его таланта.
Тәкен Әлімқұлов / Шығармалары/
Белгілі зажушы, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік тұлғаларының бірі Т.Әлемқұлов шығармалар жинағының 7-томына «Темп эпохи» атты романының орыс тіліндегі нұсқасы мен баспасөзде жарық көріп жинақтарға енбеген туындылары еніп отыр.
Жиенбаев С. /Көп томдық шығармалар жинағы/
Көрнекті ақын Сағи Жиенбаевтың он томдық шығармалар жинағының алғашқы томына туған жер, туған Отан туралы жырлары топтастырылып отыр.
Б. Умирьяев / Безвестные тюрки./ (исчезнувшие цивилизации)
В книге «Безвестные тюрки... Исчезнувшие цивилизации» автор обращается в далекое прошлое тюрков, определяя их культурные и языковые связи с другими древними народами. По его мнению, одним из центров локализации прототюрков являлся запад Азии и юг Европы, где они в тесном культурно-историческом взаимодействии находились со многими народами. На примерах лексики народов автор заключает, что прототюрки мигрировали на Дальний Восток и американский континент.
/Әлемдік және ұлттық спорт ойындары: Энциклопедия/
Балалар мен жас-спөрімдерді спортты сүюге баулитын бұл жинаққа әлемдік спорт ойындарының түрлері мен қазақ ұлттық спорт ойындары туралы қасқаша мақалалар мен суреттер берілген. Бұл әсіресе ауыл мектебі оқушыларының спорт ойындарын ауыл спорт алаңдарында ұйымдастыруына да көмектеседі.
Сыздықова Рәбиға / Қазақ әдеби тілінің тарихы/
Оқулықта қазақ әдеби тілінің XV-XIX ғасырлардағы тарихы белгілі бір бағдарламамен жүйелі түрде баяндалады. Қазақтың әдеби тілін танытатын үлгілер мен олардың тілдік-көркемдік белгіоері сипатгалады. Санғасырлық тарихы бар, миллиондаған адамдарға қызмет етіп отырған, мемлекетгік тіл статусына ие болған қазақ тілі сияқты ірі тілдің бірнеше ғасырлық тарихын тану үшін бұл кітап – тек студенттер қауымы ғана емес, өз ана тілін қадірлейтін әр адам үшін пайдалы еңбек.
Алқалы топтың ажары: Әндер жинағы.
Той, ас, жиын, мереке сияқты алқалы топтың ажары – ақылды сөз, ұтқыр әзіл, күлкілі қалжың, әдемі ән, мақал-мәтел, жұмбақ, жаңылтпаш, жыр, қара өлең, қағытпа сөздер, анекдоттар. бұл жинаққа осы үлгілердің ең таңдаулы дегендері топтастырылды.
Международный клуб Абая /Казахские богатырские сказания/
В книге использованы работы художников: А. Дузельханова, Е. Сидоркина, С.Смагулова, К. Джумакына, К.Ажибекулы, А.Бегалина, Б.Аканаева.
С.Оразбай /Өмірдің өзі - театр/
Театр, кино, жалпы өнер саласында тамаша талантты тарландарымыз болды. Қазір де бар. Солардың сахна сыртындағы, күнделікті өмірдегі, қоғамдағы өнегелі істері, айтқан әңгімелері, ғажайып тірліктері айтқан-айтқан жерінде қалып жататыны құпия емес. Мұндайға келгенде салғырт екеніиіз де шындық. Көрер көзге асыл дүниелерімізді әр жерде қалдырып жүре береміз. Жинақтап, сараптап, зерделеп мұраға айналдыруды тым кеш ойланамыз. Қасымызда жүрген кемеңгерлерді көрмейміз, саңлақтарды сезбейміз, ақиық өнер иелерін аңғармаймыз.
Мухамедиулы, Д.Мынбай, А.Нуразхан, З.Самашев, К.Ахметжанов, В.Зайберт /Национальный музей Республики Казахстан/

Культура – основа истории человечества, а основой культуры являются материальные ценности, созданные интеллектом и прогрессосм человечества. Культура - это лицо нации, ее духовный мир, душа, интелект, здравомыслие.

Бюллетень новых поступлений за 2014 год

Тілешов Е., Қамзабекұлы Д. /Алаш қозғадысы/
Бұл энциклопедиялық анықтамалыққа Алаш қайраткерлері мен қатысушылардың өмірбаяны, Алаш қозғалысына, партиясына қатысты ұғымдар мен атаулар, сол кезеңнің тарихи-қоғамдық, мәдени, әдеби дамуын бақататын мағлұматтар енгізілді. Алаш қозғалысына қатысқан тұлғалардың деректі тізімі жасалып ұсынылды. Сондай-ақ, Алаш қозғалысын, оның қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылыған зерттеп жүрген ғалымдар жөнінде де мәліметтер берілді.
Найманбаев Қ.
Даңқ тұғырына көтерілу жолы – үлкен өнер, шеберлік, қажырлылық, еңбек жолы. Оған жүзден жүйрік, мыңнан мықты ғана жете алады. Өз елімізде өнерімен талай жанды сүйсіндірген боксшы Ә. Нұрмаханов пен балуан Ә. Айтханов сынды ерлер шет жерлерде де Отанымыздың ар-абыройын жоғары ұстап, даңқын көтергенін, әрине, көпшілік жақсы біледі.
Сейілхан Р.
Қолыныздағы кітап – өмір туралы, өлең туралы. Өленімең өмірді жырлаған ақын жанының қатпарқатпары кітап парақтарына айналып қалың оқырманымен сыр бөлісіп, жыр жарламақшы. Қара сиядан төгілген жыр шумақтары «өткеннің тереңдігі, бүгінгінің кеңдігі, болашақтың биіктігі» жайлы ой толғап, ақын сертін жалпақ жұртқа паш етеді.
Ашари А.
Том 1. Роман «Одинокая мечта». О войне, разоривший мирные очаги, и об изломанных ею судьб, о тыловой жизни уйгурского села, о светлой любви, которая рождается наперекор войне и бедам, о молодости и высоких человеческих чувствах расказывает первом томе на русском языке уйгурского писателя ахметжана Ашари.
Том 2. Исторический роман «Идикут», известного писателя А.Ашари, написан на основе событий XIII века происходивших в уйгурском государстве Идикут. Главный герой романа, Баурчук-Арт-Текин, был одним из выдающихся полководцев Чингисхана. Через образ Баурчук-Арт-Текин писатель показывает, как мудрая государственная политика спасла государство Идикут от гибели, разорения и от возможного полного уничтожение всего народа.
Дауылспаз баба Қожаберген жырау
Дауылпаз жырау, қаhарман қолбасшы, көрнекті қайраткер, ділмар шешен Қожаберген Толыбайұлының өміріне, қоғамдық қызмкті мен шығармашылығына армалған бұл еңбекке Қожаберген жырау тарихи-танымдық мақалалар, батыр бабамыздың туғаныа 350 жыл толуына орай Алматыда, Астанада өткен ғылымипрактикалық конференциялардың материалдары және ақындардың арнау өлеңдері мен жыр-дастандары енгізілген.
Балалар энциклопедиясы «Жануарлар әлемі» / Детская энциклопедия «Животный мир»
«Жануарлар әлемі» энциклопедиясы дасөспірімдер үшін өте қызықтыжәне танымдық жағынан пайдалы басылымдардың бірі болмақ. Мұнда жан-жануарлар мен құстардың сан түрі, мекейдейтін ортасы, тіршілік әрекеті туралы жан-жақты мәліметтер берілген. Оралдың жойылып кету себептері де баяндалған. Кітап оқырмандарды қызықтырып қана қоймай, қоршаған табиғатты, жануарлар мен құстарды қорғаудың қажеттігін түсіндіреді.
Эта энциклопедия познакомит детей с удивительным и увлекательным миром животных. Кто такие крайты ? Где обитают маралы ? Чем питаются кораллы ? в прекрасно иллюстрированной книге можно найти ответы на все эти вопросы, а также узнать много интересных фактов о жизни лесных и морских животных, экзотических насекомых и птиц.
Балалар энциклопедиясы «Өсімдіктер әлемі» / Детская энциклопедия «Растительный мир»
Бізді өсімдіктердің сан мыңдаған түрі – ағаштар, шөптер, жеміс-жидек пен көкөністер, сондай-ақ тамаша гүлдер қоршап тұр. Күн сайын олардың мыңдағантүрінен ерекше әсер алып, табиғаттың тұнып тұрған қазынасын қажетімізге жаратамыз. Ал олардың жеке қасиеттері мен ерекшелігі туралы көп білмісіміз анық.
Нас окружают тысячи видов растений – деревья и травы, фрукты и овощи, прекрасные цветы. Каждый день мы наслаждаемся их видом, пользуемся их дарами… а много ли мы знаем о них? Красочно иллюстрированная энциклопедия «растительные мир» подарит вам сотни открытий. Вы узнаете о цветке, который так велик, что едва уместился бы на парте, о травах, что выше потолка, об исчезающих видах растений и многих других удивительных вещах. Эта книга перевернет ваши представления о растения, и вы непременно почувствуете любовь к их богатому и щедрому миру.
Айманов Ш.
Бұл көркемсуретті кітап-альбом Қазақтың ұлттық өнерінің айбыны, театр сахнасында классикалық образдарды сомдаған тамаша актер, дарынды режиссер, қазақ киносының қалыптасуына, дамуына өлшеусіз үлес қосқан ХХ ғасырдың ірі тұлғаларының бірі – Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың 100 жылдық мерейтойына орай шығарылып отыр.
Эта художественная книга-альбом издается к 100 летию юбилею Шакена Кенжетаевича Айманова – гордость казахского национального искусства, великолепному актеру, содавшему на театральной сцене классические образы, одаренному режисеру, одной из великих личностей ХХ века, внесший неоценимую лепту в формирование и развитие казахского кино.
Бельгер Г.
В книгу видного казахстанского писателя и переводчика Г. Бельгера вошли литературные портреты, эссе и дневниковые записи о друзьях-писателях Шот-Амане Валихановне, Мурате Ауэзове, Абише Кекилбаеве и многие д.р., с которыми автор десятилетиями находился вблизи и рядом.
Бөкейхан Ә.
Қазақтын көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы және көрнекті публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның тұнғыш толық шығармалар жинағы оның 1889-1985 жылдар аралығында мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми монографияларын,ғылыми зерттеулерін, саяси публицистикасын, әдеби сын мақалалары мен аудармаларын және жеке хаттарын қамтиды.
Первое полное собрание трудов и сочинений выдающегося казахского общественного и государственного деятеля, ученого-энциклопедиста, одного из основоположников казахского краеведения и видного публициста Алихана Нурмухамедулы Букейхана включает его научные монографии и статьи, политическую публицистику, исследования по казахской литературе и литературные переводы, опубликованные и изданные в период с 1889 по 1985 гг., а также письма.
Президент: 2013 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны / Президент: фотолента основных событий 2013 года
Бұл фотоальбомда Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 2013 жыл ел ішінде және халықаралық аренада өткен маңызды іс-шаралардың фотоматериалдары жинақталған.
Данный фотоальбом представляет собой сборник фотоматериалов, которые отражают ключевые события внутриполитической и международной жизни с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, состоявшиеся в 2013 году.
Галиев В.
Кітап қазақ зиялыларының аса көрнекті өкілдерінің бірі, «Алаш» партиясының мүшесі Міржақып Дулатұлына арналған. 2010 жылы алаш ардақтысының туғанына 125 жыл, ал «Оян, қазақ!» кітабының жарық көргеніне 100 жыл толды. Қазақ халқының ұйқыдағы санасын оятып, ұлттық рухын көтерудебұл кітаптың орны ерекше болғаны белгілі.
Ахметов Т. / Новогодняя ВЕНДЕТТА/
Детективное агентство «Барс», возглавляемое друзьями детства Дастаном Темировым и Владимиром Татаринцевым, бывшими сотрудниками специальных служб, продолжает действовать. Здесь работают люди разных поколений, разных национальностей, увлеченные одной идеей: Справедливость и Закон должны торжествовать, зло должно быть наказано, за любое преступление нужно отвечать.
Книга признанного мастера детективного жанра, член Союза писателей Республики Казахстан Темирбулата Ахметова «Новогодняя виндетта» станет не только хорошим подарком любителям детективного жанра, но и будет способствовать правовому воспитанию читателей.
Михайлюкова З. /Семейное воспитание незрячего дошкольника/
Автор книги описывает некоторые особенности обучения и воспитания детей с глубокими нарушениями зрения, подчеркивает специфику развития речи, дает рекомендации по ориентировке, физическому воспитанию, навыкам самоосуждения, советы родителям в подготовке ребенка с низким зрением для поступления в специальную школу.
Бадиков В. /С вечностью – начистоту/
Очерки современного литературного процесса Казахстана.
Қорғасбек Ж. /Шыңғысханнан Шахановқа дейін/
Жазушы Жүсіпбек Қорғасбектың бұл жинағында халық тағдыры, ұлт тарихына қатысты белігілі тұлғалармен жүргізген сұхбаттары топтастырылып беріліп отыр...
Бельгер Г. / Казахстанские арабески /
Собранные в эту книгу статьи, рецензии, рассказы, интервью составляют своеобразный казахский орнамент-калейдоскоп, этюды-арабески. Автор книги – прозаик, переводчик, эссеист, критик, литературовед – 73 год бытует т творит в казахстанской среде. Его призведения пронизаны искренней любовью к Казахии, ее истории, культуре, литературе и языку.
Издание рассчитано на массового читателя и приурочено к 80-летию Герольда КарловичаБельгера.
Молдағалиев Ж. / шығармалары /
Қазақтың көрнекті ақыны, Қазқстан Мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның халық жазушысы Жұбан Молдағалиевтің бұл шығармалар жинағының 5 томынаәр жылдарда жазылған әдебиет туралы мақалалары мен әдеби жиындарда сөйлеген сөздері және от туралы естеліетер еніп отыр.
Жуматаев Б.
КАНЫШ САТПАЕВ : Энциклопедия. – Гл. Ред. Б.О.Жакып. – Алматы : «Қазақ энциклопедиясы», 2013. – 616 стр. + 32 стр. илл. – ISBN 978-601-7472-30-6
Энциклопедия посвящена научной и общественной деятельности Каныша Имантаевича Сатпаева, выдающегося ученого, основоположника казахстанской геологической школы, организатора и первого президента Национальной академии наук республики, доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Академии наук Казахстана и СССР, лауреата Государственной и Ленинской премии. В ней освещены богатое научно-энциклопедическое наследие, государственная и общественная деятельность, среда, в которой вырос, работал и было сформировано его мировоззрение, а так же многогранная творческая и практическая жизнь ученого-геолога.
Отарбаев Р.
Айна – ғұмыр. Пьесалар. ө Астана : Фолиант, 2013. – 512 б. – ISBN 978-601-302-011-2
Рахымжан Отарбаевтың бұл кітабына пьесалары топтастырылған. Тарихтағы табандылық пен тамырдағы тектілікті ұштастыра отырып, адам мен қоғам, тұлға мен тобыр тартысқан замана шындығын бүкпесіз суреттеген автордың әр туындыдағы айтар ойын ойлы оқырман өзі саралар.
Талғамы биік көпшіліктің көңілінен шығары талассыз№
Досбай Ж.
Қалижан Бекхожин поэмаларының поэтикасы.- Алматы : Мектеп, 2013. - 224 б., сур. – ISBN 978-601-293-969-9
Қазақәдебиеті тарихында поэма жанрын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан, қырыққа жуық поэма жазған эпик ақын, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Халық ақыны Қалижан Нұрқожаұлы Бекхожиннің шығармашылығы бүгінгі күн тұрғысынан қайта бағаланған бұл зерттеу еңьңгі екі негізгі бөлімнен тұрады.
Кітап әдебиет, тіл, мәдениет, тарих, этнопедагогика, философия, саясат және т.б. қоғамдық-гуманитарлық сала мамандарына және руханият мәселесіне бей-жай қарамайтын көпшілік қауымға арналған.
Абдикулы Т.
Разума пылающая война : повести, рассказы, пьесы / пер. с каз. – Астана : Фолиант, 2013. – 568 с. – ISBN 978-601-302-036-5
Творчество известного казахского прозаика и драматурга Толена Абдикулы проникнуто глубоким духовным и философским смыслом, а его произведения поражают остротой восприятия чувств, образов и мыслей.
В настоящее издание вошли повести и рассказы Т.Абдикулы, созданные им в разные годы, а также пьесы «Нас было трое» и «Ветеран», которые впервые увидели свет на русском языке.
Елгезек А.
ЖЕҢІМПАЗ ҰРПАҚ (тәуелсіздік құрдастарының шығармалары) / Құрастырушы-автор А. Елгезек. – Алматы : Общественный фонд «Имани гуль» қоғамдық қоры. 2013. – 172 б., 104 ж.б. – ISBN 978-601-7046-49-1
Бұл жинақта жас ұрпақ шығармалары берілген. Кітап тәуелсіздік құрдастарының өз елінің патриоты болуына септігін тигізетін туынды екендігіне шүбә жоқ.
Жинақ Тәуелсіздік жылдарында туып-өсіп, егемен елдің туын ұстап шыққан жастардың көсқарасымен жазылып шыққан.
Жинақта қолданылған фотоматериалдар жергілікті атқарушы мекемелердің веб-сайттарынан алынды.
Шұғайыпұлы И.
Бозторғай : Өлеңдер / Құраст. Жанат Исламқызы Шұғайып. – Алматы : Таймас баспа үйі, 2013. – 120 бет. – ISBN 978-601-264-121-9
Ақын Ислам Шұғайыпұлының «Бозторғай» атты бұл жинағына балаларға арналған шағын өлеңдері мен тақпақтары топтастырылған. Жинақтағы өлеңдер мен тақпақтар баланың қызықты мінездері мен күлкілі қылықтарын, құстар мен жануарлар әлемін де барынша қамти отырып, түрлі тақырыпта үн қатады. Ақынның жарасымда да тартамды өлеңдерінен жеңіл әзіл әсері молынан сөзіледі.
Винокуров А.
Менің алтын мансабым. 1998-2012. Моя золотая карьера. 1998-2012 : Фотоальбом. – Алматы : Раритет, 2013. – 200 б. (каз., рус.) – ISBN 978-601-250-191-9
Қолдарыңызға алған фотосуреттермен деректелген осы кітаптан Сіз Александрдың кәсіби спорттағы жеңіске деген құлшыныс әлі де сол қалпында, мәлімет аласыз, ой түйесіз. Александрдың бойындағы жеңіске деген құлшыныс әлі де сол қалпында, өткені тарих бетінде тек таңдаулылар қалады. Ендеше Винокуров тың жеңіс шырағы да МӘҢГІ деген сөз.
Эта документальная книга, глава за главой, расскажет и покажет, благодаря фотографиям, историю славного спортивного пути выдающегося казахстанского велогонщик Александра Винокурова. Каждая его победа вписана в историю мирового спорта благодаря силе его духа, терпению и бесконечному трудолюбию.
Аюханов Б.
Қазақстан Республиасының Мемлекеттік би театры. Государственный театр танца Республики Казахстан : Фотоальбом посвящается 45-летию театра. (қазақ және орыс тілдерінде) - Алматы : «Өнер» баспасы, 2013. – 240 бет. (каз., рус.) – ISBN 978-601-209-218-9
Бұл фотоальбомда «Алматының Жас Балеті» деген атпен Болат Аюханов негізін қалаған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік би театрының фотосуреттурі жинақталған. Фотоальбом балет және би өнеріне қызығушылық танытатын көпшілік қауымға арналады.
В этом фотоальбоме публикуются фотографии Государственного театра танца Республики Казахстан, основанного Булатом Аюхановым под первоначальным названием «Молодой Балет Алма-Аты». Фотоальбом предназначен для лиц заинтересованных балетным и танцевальным искусством.
Әбдірайым А.
Қазақ баспасөзінің фотошежірешілері ( 12 ардагер фотографтың 20 – ғасырдағы тарихи суреттері ) фотоальбом ( қазақ тілінде ) – Алматы. Өнер 21 – ғасыр ҚҚ, 2013. – 240 б. – ISBN 978-601-209-210-3
Бұл фотоальбом Қазақстанның 1930-2000 жылдар аралығындағы тыныс – тіршілігін, ұлттық салт – дәстүрін, соғыс және еңбек ерлерін, әр саладағы белгілі тұлғалардың бейнелерін мәңгілік тарихта қалдырған, баспасөз арқылы халыққа танытқан, ел сүйіспеншілігіне бөленген ардагер фотошежірешілер еңбегіне арналып отыр. Фотожинақты бүгінгі қоғамға аса қажет болып тұрған фотожурналистика жүйесін қалыптастыру, дамыту мақсатында құрылған «ФОТОӨНЕР» қоғамдық бірлестігі ұсынды. Әрбір фотосүрет халықтың тарихынан хабар береді. Тарихи фотосуреттер өз заманының үлгісі ретінде ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қала береді. Фотоальбом осы салада қызмет етіп жүрген мамандарға, зерттеушілерге, студенттерге және фотографияға қызығушылығ танытатын әрбір оқырманға арналған
Көпіш Ә.
Роза Әшірбекова : Фотоальбом. – Алматы : «Өнер» баспасы, 2013. – 240 бет. ISBN 978-601-209-217-8
Көрнекті театр актрисасы, ҚР-ның халық артисі Роза әшірбекованың бұл фотоальбомына өнер қайраткерінің кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық өмір жолы, театр сахнасындағы 55 жылға жуық еңбегі, басылым беттеріне берген сыр-сұхбаттары және өнердегі қызметтес серіктерінің , бірге жүрген әріптестерінің, театр қайраткерлерінің, ұстаздарынның, соңынан ерген шәкірттерінің фотобейнелері топтастырылған.
Шынайы өнердің бағасын білетін көрермен- оқырмандар жүрегінен бұл фотоальбом өз орнын алатынына сенімдіміз.
Көпіш Ә.
Роза Әшірбекова : Фотоальбом. – Алматы : «Өнер» баспасы, 2013. – 240 бет. ISBN 978-601-209-217-8
Көрнекті театр актрисасы, ҚР-ның халық артисі Роза әшірбекованың бұл фотоальбомына өнер қайраткерінің кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық өмір жолы, театр сахнасындағы 55 жылға жуық еңбегі, басылым беттеріне берген сыр-сұхбаттары және өнердегі қызметтес серіктерінің , бірге жүрген әріптестерінің, театр қайраткерлерінің, ұстаздарынның, соңынан ерген шәкірттерінің фотобейнелері топтастырылған.
Шынайы өнердің бағасын білетін көрермен- оқырмандар жүрегінен бұл фотоальбом өз орнын алатынына сенімдіміз.

Н. Назарбаев.
G-GLOBAL – мир XXI века /Нурсултан НАЗАРБАЕВ. – Астана: Деловой Мир Астана, 2013. – 196 с. – ISBN 978-601-7259-56-3
Новая книга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «G-GLOBAL – мир XXI века» посвящена глобальным проблемам современности.
В каждой главе раскрывается суть казахстанской инициативы G-global, основанной на пяти принципах: «эволюция и отказ от революционных изменений в политике», «справедливость, равенство, консенсус», глобальная толерантность и доверие», «глобальная транспарентность», «конструктивная многополярность».
Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию.
Аюханов Б.
Витражи балета или pas de bourree по жизни. (на русском языке) – Алматы : «Өнер», 2013. – 384 с. ISBN 978-601-209-215-8
Всемирно известный хореограф, лауреат Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру (Оксфорд, Великобритания, 2010г.) Булат Аюханов – многоопытный педагог, основатель ансамбля «Молодой Балет Алма - Аты» (1967г.), ныне Государственный Академический театр танца Республики Казахстан, предлагает читателям свою первую книгу: «Витражи балета или Па – де – буррэ по жизни», чтобы открыть мир горько-сладких восторгов Творца Красоты.
Қапанов А., Рүстембеков А.
Қазақстан архитектурасы – Архитектура Казахстана. Алматы, «Өнер», 2013. тт. 9, 10. – 192 б. (каз., рус.) – ISBN 978-601-209-213-4
Ұсынылып отырған кітап 1998 жылы басылып шыққан «Алматы. Архитектурасы және қала құрылысы» атты монографияның жалғасы болып табылады. Бұл туындыда Алматы қаласындағы объектілердің өзіндік ерекшеліктері мен әсем ырғақты мәнерліліғі зерттеліп оларға жан-жақты талдау жүргізілген. Сонымен бірге Алматы сәулетшілеріның шығармашылық ізденістеріне ықпалын тигізетін негізгі факторлар: табиғи климаттық жағдайлар, қала құрылысының ахуал-деңгейі қарастырылып, халық сәулет өнерінің тарихи мұраларын, материалдық және рухани қазыналарын, Шығыс елдерінің архитектуралық мұраларын, әлемдік архитектураның жетістіктерін игерудің нәтижелері баяндалады. Қала дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері, оның аумақтарында архитектуралық-жоспарлау жүргізудің келешегі мен негізгі бағыттары, Алматының қалақұрылыстық дамуының өзекті мәселелері талқыланып, тұжырымдамалық пікірлер ұсынылады.
Предлагаемые книги являются продолжением изданной в 1998 г. Монографии « Алматы. Архитектура и градостроительство». В них рассматриваются и анализируются своеобразие и пластическая выразительность объектов города Алматы. Рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на творческие поиски алматинских зодчих: такие, как особенности градостроительной ситуации города, природно-климатические условия, освоение традиций исторического наследия архитектуры.

Бюллетень новых поступлений за 2013 год

Гримм Я. и В.
Сказки на каждый вечер : сказки / Братья Гримм ; Пересказ Н. Нуровой. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-05991-2
Лучшие зарубежные сказки: сказки / Пер. с анг. М. Мельниченко. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-05642-3
Русские народные сказки : сказки / В обработке М. Булатова, И. Карнауховой, А. Афанасьева. – М. - : РОСМЭН – ПРЕСС, 2012. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-05664-5
Лучшие сказки Европы : сказки / Пер. с анг. М. Мельниченко. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-05990-5
Гауф В.
Лучшие сказки : сказки / А. Гауф ; Пер. с нем. М. Салье; Пересказ Т. Габбе, А. Любарской. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-06073-4
Любимые сказки и рассказы / В. Осеева, Л. Пантелеев, Б.Житков, В. Катаев и др. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 С. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-06017-8
Сказки со всего света : сказки / Пер. с анг. М. Мельниченко. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки) ISBN 978-5-353-05584-6
Волков А. М.
Огненный бог Марранов ; Желтый туман ; Тайна заброшенного замка : сказки / Александр Волков ; [ил. Е. Мельниковой]. – М. : Эксмо, 2012. – 608 с. : ил. ISBN 978-5-699-38743-4
Захаренко О. В.
Главная книга для мальчишек / О.В. Захаренко – М. : АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010 с. : ил. ISBN 978-5-17-067196-0 (ООО «Издательство АСТ»); ISBN 978-5-271-25822-0 (ООО «Издательство Астрель»); ISBN 978-5-4215-0903-5
Белов Н. В.
Все для мальчиков / Н.В. Белов. – Минск : Харвест, 2010. – 479 с. – (Полный справочник) ISBN 978-985-16-6929-1
Энциклопедия для девочек / сост. Л. С. Клечковская ; худож. А. Чайчук. Минск : Букмастер, 2012. – 480 с. ISBN 978-985-549-206-2
Умански К.
«Непутевые ребята», или Полный тара-рам : повесть / Кай Умански ; [пер. с анг. Д. С. Соколовой]. – М. : Эксмо, 2012. – 192 с. – (Приключения ведьмы Пачкули) ISBN 978-5-699-57459-9
Каретникова Е.
Кто живет за стеной : повесть : для детей мл. и сред. шк. возраста / Екатерина Каретникова. – Минск : Букмастер, 2012. – 224 с. – (Таинственные приключения) ISBN 978-985-549-244-4
Ситников Ю.
Экстрим на каникулах : повесть : для детей мл. и сред. шк. возраста / Юрий Ситников. – Минск : Букмастер, 2013. – 288 с. – (Таинственные приключения)
Булычев Кир.
Привидений не бывает : фантастическая повесть / Кир Булычев. – М. : АСТ : Астрель, 2012. – 282 с. – (Внеклассное чтение) ISBN 978-5-17-056631-0 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 978-5-271-22672-4 (ООО «Издательство Астрель»)
Крюкова Т. Ш.
Кубок Чародея. – Х. : Ранок, 2012. – 400 с. : ил. ISBN 978-617-540-769-1
Крюкова Т. Ш.
Черный альбатрос. – Х : Ранок, 2012. – 384 с. : илл. ISBN 978-617-540-771-4
Крюкова Т. Ш.
Гордячка. – Х : Ранок, 2012. – 416 с. : илл. ISBN 978-617-540-763-9
Ахерн С.
P.S. Я люблю тебя : Роман / Пер. с анг. М.Визеля, Е.Владимирской, О.Дубицкой. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2012. – 528 с. ISBN 978-5-389-00231-9
Гольман И.
Не бойся, я рядом : роман / Иосиф Гольман. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана) ISBN 978-5-699-54172-0
Крузи Дж.
Ловкие женщины : роман / Джениффер Крузи; пер с анг. Т.А. Перцевой. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 414 с. ISBN 5-17-029638-Х
Васильева К. П.
Западня, или исповедь девственницы : роман / Ксения Васильева. – М. : АСТ, Астрель, 2009. – 318 с. ISBN 978-5-17-059266-1
Стил Д.
Колесо судьбы : [пер. с анг.] : роман / Даниэла Стил. – М. : Эксмо, 2012. – 512 с. ISBN 978-5-699-45107-4
Егорова О.
Ложь во спасение : роман / Ольга Егорова. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 318 с. – (Русский романс) ISBN 978-5-17-050646-0
Стил Д.
Хочу «Оскар»! / Даниэла Стил ; [пер. с. анг. О. М. Степашкиной]. – М. : Эксмо, 2012. – 480 с. ISBN 978-5-699-51404-5
Ракитина Н.
Ведьма : роман / Ника Ракитина. – Минск : Букмастер, 2011. – 256 с. – (Серия «Отражение») ISBN 978-985-549-057-0
Сергеева Л. С.
Человек : Энциклопедия / Людмила Сергеева. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. – 120 с. : ил. ISBN 978-5-353-02480-4
Элиот Дж., Кинг К.
Детская энциклопедия / Джейн Элиот, Колин Кинг ; [перевод с анг. Е.П. Коржева] . – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. – 128 с. : ил. ISBN 978-5-353-00168-3
Колвин Л., Спиэр Э.
Живой мир : Энциклопедия / Лесли Колвин, Эмма Спиэр ; [перевод с анг. Г. И. Рожковой]. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 127 с. : ил. ISBN 978-5-353-00079-2
Григорьева Е., Гуглина Е.
Чудеса света : Энциклопедия / Ил. Е. Володькиной, С. Гаврилова, И. Гавриловой, С. Данилова, А. Дудниченко, А. Каргиной, В. Коршуновой, Е. Орлова, С. Писарева, А. Подивилова, А. Репьева. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012. – 111 с. : ил. – (Энциклопедия) ISBN 978-5-353-00099-0
Планета Земля : Энциклопедия / [перевод с анг. А. М. Голова] . – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 142 с. : ил. ISBN 978-5-353-00098-3
Мясников А. В.
Автомобили : Энциклопедия / Науч. – поп. Изд. Для детей. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 120 с. ISBN 978-5-353-05554-9
Варли К., Майлз Л.
География : Энциклопедия / Кэрол Варли, Лайза Майлз ; [перевод с анг. И.И. Викторовой]. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 127 с. : ил. ISBN 978-5-353-00092-1
Шокарев Ю. В.
Военная энциклопедия / Юрий Шокарев. – М. : РОСМЭН, 2012. – 136 с. : ил. ISBN 978-5-353-02512-2
Энциклопедия для девочек / Франсуаз Шафен, Кати Франко, Натали Дарг, Анес Вандвиэль ; [пер. с франц. Е.С. Рудневой]. – М. : РОСМЭН, 2010. – 96 с. : ил. ISBN 978-5-353-04221-1
Гончарук Н. В., Почкина М. В.
Большая книга вопросов и ответов. ГДЕ? / Н.В. Гончарук, М.В. Почкина ; - М. : Эксмо, 2012. – 208 с. : ил. ISBN 978-5-699-52166-1
КОСМОС : Энциклопедия Знатока / Санье Кристин, Эмили Бомон ; [пер. с франц. А. Дамбис]. – М. : МАХАОН, 2012. – 128 с. : ил. ISBN 978-5-389-01537-1
Житомирский С. В., Итальянская Е. Г. и др.
Астрономия : Энциклопедия. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013. – 128 с. : ил. ISBN 978-5-353-01868-1
Каспарова Ю. В.
Природа : Энциклопедия дошкольника / Юлия Каспарова. – М. : РАНОК, 2012. – 32 с. : ил. ISBN 978-617-09-0236-8
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА : Энциклопедия Знатока / Кати Франко, Эмили Бомон ; [пер. с франц. А. Васильева]. – М. : МАХАОН, 2012. – 128 с. : ил. ISBN 978-5-389-00668-3
ЖИВАЯ ПЛАНЕТА : Энциклопедия Знатока / Эмманюэль Паруасьен, Эмили Бомон ; [пер. с франц. А. Гиляров]. – М. : МАХАОН, 2012. – 128 с. : ил. ISBN 978-5-389-00172-5
Тихонов А. В.
Животные мира. Красная книга. Евразия. Млекопитающие. Птицы. / Александр Тихонов. – М. : РОСМЭН, 2011. – 175 с. : ил. ISBN 978-5-353-05204-3
Шахова А. А.
Подводный мир / Анна Шахова. – М. : РОСМЭН, 2013. – 32 с. : ил. ISBN 978-5-353-05964-6
ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ : Энциклопедия Знатока / Санье Кристин, Эмили Бомон ; [пер. с франц. Н.Лебедева]. – М. : МАХАОН, 2012. – 128 с. : ил. ISBN 978-5-389-00748-2
Андрианов М. А.
Философия для детей в сказках и рассказах : пособ. по воспитанию детей в семье и школе / М. А. Андрианов. – Минск : Букмастер, 2012. – 280 с. ISBN 978-985-549-213-0

Задорожный А.
Путь охотника : фантастический роман / Александр Задорожный. – М. Эксмо, 2011. – 416 с. – (Русский фантастический боевик) ISBN 978-5-699-49965-6
Головачев В.В.
Шанс на независимость : фантастический роман / Василий Головачев. – М. 6 Эксмо, 2011. – 320 с. – (Абсолютное оружие) ISBN 978-5-699-50986-7
Фролов А.Е.
Падение «Хрустального бастиона» : фантастический роман / Андрей Фролов. : Эксмо, 2011. – 448 с. – (Русская фантастика) ISBN 978-5-699-47849-1
Палий С.
Монохром : [фантаст. роман] / Сергей Палий. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 345 с. ISBN 978-5-17-066691-1
Калугин А.А.
Планета смертной тени : фантастический роман / Алексей Калугин. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Абсолютное оружие) ISBN 978-5-699-40509-1
Ночкин В.
Пищевая цепочка : [фантаст. роман] / Виктор Ночкин. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 382 с. – (S.T.A.L.K.E.R) ISBN 978-5-17-064963-1 (АСТ), ISBN 978-5-271-26760-4 (Астрель)
Мид Р.
Академия вампиров. Кн. 1 : Охотники и жертвы : роман / Райчел Мид ; [пер. Б. Жужунавы]. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2012. – 432 с. : ил. ISBN 978-5-699-37148-8
Мид Р.
Академия вампиров. Книга 2. Ледяной укус : роман / Райчел Мид ; [пер. с анг. Б. Жужунава]. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. – 416 с. : ил. ISBN 978-5-699-38378-8
Мид Р.
Академия вампиров. Книга 3. Поцелуй тьмы / Райчел Мид ; [пер. с анг. Б. Жужунава]. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. – 544 с. : ил.
Воронин А.
Слепой. Черный океан : Роман. – Минск : Харвест, 2011. – 320 с. ISBN 978-985-16-7533-9
Константинов А.
Ультиматум губернатору Санкт-Петербурга / Андрей Константинов, Александр Новиков. – М. : АСТ; СПб. 6 Астрель-СПб, 2009. – 381 с. ISBN 978-5-17-058631-8 (ООО «Издательство АСТ»); ISBN 978-5-9725-1497-7
Казанцев К.
Грех / Кирилл Казанцев. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Антикор Кирилла Казанцева) ISBN 978-5-699-58333-1
Казанцев К.
Последняя капля терпения : роман / Кирилл Казанцев. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Антикор Кирилла Казанцева) ISBN 978-5-699-46754-9
Казанцев К.
Бандитский доктор / Кирилл Казанцев. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Казанцев. Воровская любовь) ISBN 978-5-699-62251-1
Бекитт Лора
Ярче, чем солнце : Роман / Лора Бекитт. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 448 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0539-5
Бекитт Лора
По воле рока : Роман /Лора Бекитт. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 512 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0500-5
Бекитт Лора
Осколки прошлого : Роман / Лора Бекитт, - Мн. : Книжный Дом, 2013. – 512 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0510-4
Бекитт Лора
Дикая слива : Роман / Лора Бекитт. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 448 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0497-8
Бекитт Лора
Цветок страсти : Роман / Лора Бекитт. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 512 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0499-2
Бекитт Лора
Испытание чувств : Роман / Лора Бекитт. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 448 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0501-2
Бекитт Лора
Запретный рай : Роман / Лора Бекитт. – Мн. : Книжный Дом, 2013. – 448 с. – (История любви) ISBN 978-985-17-0502-9
Чигринов П. Г.
Под тремя коронами / П. Г. Чигринов. – Минск : Букмастер, 2011. – 448 с. ISBN 978-985-549-037-2
Шахов М. А.
«Боинг» идет на таран : Роман / Максим Шахов. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Спецназ. Группа Антитеррор) ISBN 978-5-699-44314-7
Кузьмина Н.
Наследница драконов. Тайна / Надежда Кузьмина. – М. : Эксмо, 2011. – 384 с. ISBN 978-5-699-52736-6
Моран М.
Нефертари. Царица египетская : роман / Мишель Моран ; [пер. с анг. Е.Корягиной]. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2010. – 384 с. – (Книга на все времена) ISBN 978-5-699-43266-0
Макбрайд С.
Холодный гранит / С. Макбрайд ; [пер. с анг. В. Г. Носова]. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – 480 с. – (Багровые реки) ISBN 978-5-386-03093-3
Иванов А.
Золото бунта, или Вниз по реке теснин: Роман. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 704 с. ISBN 978-5-389-03847-9
Алимжанов А., Байниетова С.
Ужас наркомании. – Алматы. Издательство «Аруна», 2010. – 216 с. (2-е издание дополненное) ISBN 9965-26-214-4
В остросюжетной захватывающей форме автор книги поднимает глобальную проблему XXI века –проблему наркомании. Врач-хирург по образованию, он обосновывает свою позицию на признаниях самих наркозависимых больных или откровениях их родственников и друзей, а также предоставляет богатый иллюстрированный материал. Книга привлекает своей новизной и предназначена для массового читателя.
Дербісалі Ә.
Тәуелсіз Қазақстанның мешіттері мен діни оқу орындары.: - Астана: Издательство АСТ Полиграф, 2011. – 600 бет. – ISBN 978-601-7351-05-02 : 3000.
Қолыңыздағы кітап – 1991 жылы, яғни еліміз тәуелсіздік алған жылдардан кейін салынған мешіттер мен жоғары және орта арнаулы діни оқу орындары жайлы баяндайтын тұнғыш анықтамалық еңбек.
Барлық құқығы қорғалған. Шейх Әбсаттар қажы Дәрбісәлінің жазбаша келісімінсіз кітаптан үзінділер келтіруге, суреттерін көшіріп басуға рұқсат етілмейді.
Қазақстан халықтарының ұлттық киімдері. Национальные костюмы народов Казахстана.: / ред.: А.Т.Бейсекеева, С.Қ.Досмағамбетова. – Алматы : «АСА» Баспа үйі» ЖШС, 2012. – 288 б. (қазақ, орыс) – ISBN 978-601-80325-1-6 : 3700.
Ұлттық киім – кез келген ұлттың ең айқын ерекшеліктерінің бірі. Бұл бейнесуреттер жинағында Қазақстанда қоныстанған халықтардың айшықты ұлттық киімдерінің алуан түрі ұсынылады. Басылым Қазақстан халқының этномәдени көптүрлілігі мен бірлігін қастерлейтін адамдар үшін қызықты болады.
Национальный костюм является одной из самых ярких отличительных особенностей любой национальности. В данном фотоальбоме показан широкий спектр и колорит национальных костюмов этносов, живущих в Казахстане. Издание будет интересно людям, ценящим этнокультурное многообразие и единство народа Казахстана.
Композиторы Казахстана.: / ред.: А.С.Нусупова, Н.С.Кетегенова. – Алматы: АО «Алматы Болашак», 2012. – 360 с. – ISBN 978-601-80188-7-9 : 2400.
Книга посвящена жизни и творчеству известных композиторов Казахстана. Сборник статей в 3-х томах содержит очерки о более шестидесяти профессиональных композиторах разных поколений, сыгравших важную роль в становлении и развитии музыкальной культуры республики. На современном этапе определились и целая плеяда музыковедов – ученых, которые плодотворно разрабатывают многоуровневые связи профессиональной музыки с казахскими народными традициями. Под руководством профессора Н.С.Кетегеновой осуществлена новая серия творческих портретов «Композиторы Казахстана».
Предлагаемое издание адресуется широкому кругу творческой интеллигенции, всем почитателям их таланта. Материалы сборника могут быть использованы в разных звеньях системы музыкального образования, востребованы в научно-исследовательской, учебно-педагогической и просветительской дкеятельности.
Диярова К.
Қазақ биі. Казахский танец.: - Алматы: «Өнер» баспасы, 2012. – 320 б. (қазақ, орыс) – ISBN 978-601-209-189-2 : 3700.
«Қазақ биі» фотоальбомы Қазақ КСР – інің халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтын лауреаты, елімізде, сондай – ақ шет елдерде де халықтың сүйіспеншілігі мен кұрметіне ие болған тума талант, әйгілі көрсетті - әлемнің көптеген тілдерінде бимен сүйемелдей отырып, ән шырқады.
Жеке қордан алынған фотосуреттер тек қазақ биінің ғана емес, сонымен қатар әлем халықтары билері кезеңдерінің көрнекі шежіресін көз алдыңызға жайып салады.
Фотоальбом «Казахский танец» посвящается 100-летию Народной артистки Казахской ССР, лауреата Государственной премии, а так же незаурядной, талантливой личности Шары Жиенкуловой, завоевавшей любовь и признание миллионов поклонников ее искусства, как в нашей стране, так и за рубежом. Она демонстрировала неповторимое и уникальное искусство- исполняла песни на многих языках мира, сопровождая их танцами.
Полученные из частной коллекции, фотографии раскрывают перед вами этапы развития не только казахского танца, но и танцев народов мира.
Мазбаев О.
Колыбель этноса. Священные утесы казахской земли.: книга-альбом. - Алматы: общественный фонд «Сораба», 2012. – 272 с. (каз., рус., анг.) – ISBN 978-601-80289-0-8 : 2590.
Казахская земля, простирающаяся на просторах Евразийского континента, от горных вершин Алтая до берегов Каспия была свидетельницей легендарных событий тысячелетней давности. Наши предки, издревле жившие на казахской земле, оставили после себя богатое культурное наследие в виде наскальных рисунков. Казахстанский ландшафт и история оказали прямое воздействие на формирование духовного богатства и культуры казахского народа. Альбом-книга адресована широкому кругу читателей, издана на трех языках: казахском, русском, английском.
(қазақ, орыс, тілдерінде).
Қазақ музыкасының бәйтерегі.: Мұқан Төлебаевтың 100-жылдығына арналған естеліктер / Құраст. Ж. Төлебаева. – Алматы: Раритет, 2012. – 184 б. – ISBN 978-601-250- 163-6: 3340.
Кітапта КСРО халық әртісі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ қенес музыкасының классигі, қазақтың опера өнерінің негізін салушылардың бірі Мұқан Төлебаев туралы материалдар топтастырылған. Композитордың әріптестері мен замандастары, ұстаздары мен шәкірттері, жазушылар мен ақындар, өнер зерттеушілер мен әдебиетшілер, туыстары мен жора – жолдастары жазған естеліктер мен мақалалардан оның композиторлық шеберлігін шыңдау жолындағы ізденістері, адамгершілік, азаматтық бітім болмысы, үлкен өнерге деген ынта – жігері кеңінен көрініс тапқан.
Музыкасүйер қауымға, педагогтарға, орта және жоғарғы оқу орындары студенттеріне, көпшілік оқырманға арналған бұл кітап аса көрнекті композитордың 100 жасқа толуына орай шығарылып отыр.
Қазақстанның мәдени ошақтары. Культурные центры Казахстана: - Алматы: «АСА» Баспа үйі» ЖШС, 2012. – 288 б. (қазақ, орыс) – ISBN 978-601-80325-0-9 : 3700.
Бұл басылым – Қазақстан Республикасының театрларына арналған бейнесуреттер жинағы. Ол еліміздегі театр өнерінің даму тарихын баяндайды, сондай-ақ оның қазіргі заманғы жағайын сипаттайтын ерекше анықтамалық іспетті. Тарихы XIX ғасырдан басталатын байырғы театрлар туралы деректермен қатар, альбомда есігін егеменді Қазақстанда ашқан жас шығармашылық ұжымдар туралы ақпарат бар. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған.
Книга издана на двух языках: казахском, русском.
Шахай Ш.
Астана – сердце Казахстана.: книга – фотоальбом. – Астана : Издательство «Сарыарка», 2012. – 340 с. – ISBN 978-601-277-121-3 : 3700.
В фотоальбоме «Астана – Қазақстанның жүрегі» («Астана – сердце Казахстана») известного в республике фотожурналиста Шукира Шахая, работающего личным фотографом Премьер-министра республики, отражено настоящее и будущее главного города страны, созданного по инициативе Первого Президента Казахстана. Альбом дополнен фотографиями, сделанными в живописных уголках нашей родины. Своими работами фотохудожник открывает новую страницу в отечественном фотоискусстве – «Астананың өркендеуі – Қазақстанның өркендеуі» («Расцвет Астаны – расцвет Казахстана»).
Книга – фотоальбом предназначена для широкой читательской общественности, издана на трех языках: казахском, русском, английском.
История формирования Государственных символов Республики Казахстан.: книга-альбом / ред.: Б.Г.Аягана. – Астана : Институт истории государства, ТОО «Литера-М», 2012. – 176 с. (казах., рус.) – ISBN 978-601-7235-17-8 : 1850.
В книге представлены материалы об авторах Государственных символов, их воспоминания о работе над эскизами. Подчеркнута роль Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А.Назарбаева, который принимал непосредственное участие в работе по созданию официальных атрибутов независимости Казахстана. Идеи Главы государства о главных принципах построения государства сыграли важную роль при определении концепции идейно-содержательного контекста символов. Атрибуты государственности имеют особое значение в деле патриотического воспитания. Они олицетворяют ценности, принципы и приоритеты, наглядно раскрывают суть исторической судьбы народа и страны.
Герб, Флаг и Гимн содействуют государству в его позиционировании на международной арене. В символике суверенного Казахстана отражаются особенности исторического развития, воплощена многовековая мечта казахского народа, казахстанского общества о свободе, о самостоятельном пути своего развития.
Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия. – Алматы: РПК «Слон», 2012. – (иллюстрацияланған) 2 – том: Е – И – 736 б. – ISBN 978-601-7026-20-2 : 6000.
Энциклопедияның екінші томы барлығы 1264 категориялар, ұғымдар мен атауларды (когнитивтік түзілістерді) қамтиды. Басылымда қазақы (көшпелі) ортадағы қоғам, адам және қоршаған табиғи ортаның арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге асырылу жолдары мен механизмін білдіретін когнитивтік түзілістер қарастырылады. Тиістісінше олардың этнографиялық мән-мағынасы сипатталады. Энциклопедия ғылымдарға, жоғарғы және арнайы орта білім саласының мамандарына, қалың көпшілікке арналып отыр.
Еркімбеков С.
Мәңгілік алау: Балет-оратория (партитура) – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2012. – 256 б. (қазақша, орысша, ағылшынша) – ISBN 978-601-264-089-2 : 2118.
Қазақ афоризмдері (Ақыл-ой антологиясы: бағзыдан – бүгінге дейін).: / ред.: Е.Шаймерденұлы. – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2012. – 320 б., суретті – ISBN 978-601-01-1130-1 : 2408.
Қолыңыздағы кітап тарихи-философиялық зердеміздің көкжиегін кеңейте түсетін және ұлттық рухани болмызымызды тереңірек танып-білуге мүмкіндік беретін өзгеше энциклопедиялық жинақтар қатарына жатады. Философиялық хрестоматия ретінде пайдалануға болатын бұл туындының анасы - әдебиет болса, атасы – ой. Көшпелілер ой мұхитының «құмдағы ізін» қармап, «сайдағы тасын» теру арқылы жиырма бес ғасырлық тарихи кезеңді көктей шолған ауқымды афористік антологияда қазақы философия және сөз өнерінің бірегей болмысы, өзгеше өрнегі мен терең мазмұны кең көрініс тапқан. 78 ой иесінің афористік толғамдары тақырып-тақырыпқа бөлініп, топтастырылып беріліп отыр. Оған мақал-мәтелдер, шешендік сөздер мен қаа өлең үлгілері, халық жырлары мен жылнама жолдарынын, айтыстар мен ән мәтіндерінен теріліп алынған нақылдық орамдарды қосыңыз.
Тұңғыш рет қазақ афоризмдерінің бағзы замандардан бүгінге дейінгі әр алуан үлгілерін жинақтаған антология мәдениеттанушылар мен әдебиетшілерге, этнографтар мен философтарға, саясатшыларға, жалпы зиялылар мен стедент жастарға, далалық, өркениет болмысын барынша жан-жақты танып-білгісі келетін һәм терең ой мен сұлу сөзге ынтық оқырманға арналған.
Есімдері ел есінде /Кұраст. Тасболатов А. – Астана: Фолиант, 2012. 252 б. – ISBN 978-601-292-599-9 : 1200.
Кітапқа Солтүстік Қазақстан облысынан шыққан батырлар мен билердің, Еңбек Ерлері мен генералдардың өмірдеректері енген. Кітап өлкетанушыларға, студенттер мен мектеп оқушыларына арналған.
Щеголихин И.
Между прошлым и будущим.: - Алмат: «Service Press», 2012. – 480 с. – ISBN 978-601-06-2142-8 : 747.
Иван Павлович Щеголихин (1927-2010) – известный казахстанский писатель. Окончил Алматинский государственный медицинский институ. Член Союза писателей СССР с 1958 года.
В издание включены фотографии, роман «Не жалею, не зову, не плачу», (1989) и рассказ «Таня» (1955), которые во многом продолжают и раскрывают темы, поднятые в «Между прошлым и будущим».
Елебекова Х. – Алматы: «Өнер», 2012. – 224 б. + 48 бет жапсыра. – («Әнгілі адамдар» сер.) – ISBN 978-601-209-198-4 : 1178.
Белгілі өнер қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Хабиба Елебекова ө саналы ғұмырын ұлттық сахнаға арнаған өнер иесі. Қазақ мемлекеттік М. Әуезов атындағы драма театрында қызмет етіп келе жатқанына сексен жылға таяу уақыт болған, бүгінгі таңда қазақ сахнасының анасына айналған актрисаның кейінгі ұрпағына айтар әңгімесі мол. Бұл жинақта қазақ сахнасының шежірешісі Хабиба апа ХХ ғасырдағы қазақ өнерінің мазмұн-болмысын жасаған тұлғалардың, қайраткерлердің көпке танымал портреттерін терендетіп, толықтыра түседі. Естеліктерінде сахна өнерінің жеткен биігі мен әттеген-ай тұстары туралы өзіндік көзқарас-толғамдарын да білдіреді.
Бес Бөлімнен тұратын, тарихи құны мол суреттермен мазмұндана түскен кітапта сонымен қатар Х.Елебековамен қызғылықты сұхбаттар, кейінгі буын әріптестерінің ойпікірлері және өзінің «Ғасыр қасіреті» атты сценарийі бар. Жинақ көпшілік қаумға арналған.
Құсанбек Б.
Бір сәт және бүкіл ғұмыр / Бейбіт Құсанбек. Құраст.: Ғ. Исахан. – Алматы: Раритет, 2012. – 368 б. – ISBN 978-601-250-168-1 : 2400.
Белгілі журналист Бейбіт Құсанбектің теледидардағы ғұмыры оқиғаларға, жана жарқын жақса азаматтармен кездесулерге толы болды. Ол өзі сұхбаттасқан, араласқан әр адамның жан дүниесін терең түсінде.
Шамның жарығы айналасын нұрландырып, сәулесімен төңірегін шапағатқа бөлесе, Бейбіт бейнесі де мол шуағымен, толайым бейнетімен қымбат. Ол жасаған хабарларда рух биіктігі, халық қамы, ел бірлігі, оның шын ниеті мен жүрек сыры көрініп тұратын. «Бір сәт және бүкіл ғұмыр» хабары да ө отандық телеарнаның «Алтын қорында» сақталып, теледидар арқылы сан мәрте көрсетіліп жүрген жоблардың бірі. Бұл кітапта сол хабарлардың бірқатары қағаз бетіне түсіріліп, оқырман қаумға жол тартып отыр.
Байсейітова К. / Құраст. Ақлима Омарова. – Алматы: «Өнер», 2012. – 200 б. + 32 бет жапсыра. – қазақша, орысша. – ISBN 978-601-209-195-3 : 685.
Эта книга подготовлена к 100-летию великой казахской певицы и талантливой актрисы, Народной артисты СССР Куляш Байсеитовой. В сборник вошли статьи певицы и ее интервью, опубликованные еще при жизни Байсеитовой, а также высказывания об актрисе и художественные произведения современников и тех, кто лично знал ее, вышедшие в свет в разные годы.
Книга посвящена всем тем, кто интересуется искусством, в частности, жизнью и творчеством гордости отечественной культуры, яркой и своеобразной певицы и актрисы Куляш Байсеитовой.
Ғабит Мүсірепов туралы естеліктер. 2-бас. / Құраст. С. Оразалы. – Алматы: «Алаш жолы», 2012. – 592 бет. – ISBN 978-601-7401-01-6 : 1225.
Өмірімен де, еңбегімен де туған халқының ілтипатына бөленіп, оның сүйіктісіне айналатын ұлдары болады. Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұканов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин осындай ұлы тұлғалар болды. Олардың жазушылық өнерін қазақ халқы ғана емес, бүкіл әлем мойындап, шығармалары көптеген шет тілдерде басылды.
Кітап көпшілік оқырманға арналған.
Зәкенұлы Т.
Мәңгітас: тарихи роман. – Алматы: «Алаш жолы», 2012. – 576 бет. – ISBN 978-601-7401-02-3 : 600.
Романда көне Қазақияны, Темір-қапақ пен Қыдырхан арасын ен жайлап, батыс пен шығысқа ат жалында қанат қаққан, даланың өр төсінде елдік құрған көк түріктер тарихының көркем шежіресі жасалған. Әсіресе, Түркі халқын, елін, төрін Табғаш (Таң империясы) бодандығынан құтқару, мемлекетті қайта құру жолында «қара терін ағызып, қызыл қанын төккен», Түркі елі, жері үшін «ісін, күшін берген» Елтеріс, Қапаған, Білге қағандар мен олардың үзеңгілестері Тоныкөк, Күлтегін, Баға Тәңіркен, Күллі-чор секілді даналардың, ел қорғаған егейлердің образын ершімді сомдаған. Түркілердің түп Отаның – елін, жерін тебірене толғау арқылы автор оқырманын Орхон бойындағы көне мәңгітастар рухымен тербейді.
Кітап ел мен жер тарихын сүйіп оқитын, оның ертеңін ойлайтын зиялы қауымға, жалпы оқырман жұртшылыққа арналған.
Есим Г.
Хаким Абай. – Астана: Фолиант, 2012. – 384 с. – ISBN 978-601-292-578-4 : 1300.
Гарифолла Есим, доктор философских наук, профессор, академик НАН РК, раскрывая феномен Абая, последовательно прослеживал путь развития одного из древних языков мира, тюркского, от Анахарсиса Скифского (VI-VII в.в.) до Абая.
Вместе с глубокой ретроспективной тюркской культурой Гарифолла Есим раскрывает нам Абая в многочисленных ракурсах: философии культуры, философии политики, философии религии, философии истории. Книга «Хаким Абай» привлечет внимание широкого круга читателей – от обремененных высокими учеными степенями специалистов – до бесконечного числа почитателей гения казахского народа.
Васильев Г.
Сарыарқа. – Астана: Аударма, 2012. – 400 бет. – ISBN 978-9965-18-398-0 : 1596.
Құрманғазы сағырбаевтың күйлері қазақ халық шығармашылығында аса маңызды тарихи орынға ие. Күйші шыығармашылығындағы өзекті мәселелер – халықтың азаттығы мен жеке тұлға бостандығы. Азатшыл ойдан туған күйлерімен зорлықшыл топқа қарсы тұрған ұлы күйшінің бүкіл өмірі әлеуметтік әділетсіздік пен қанаушылыққа, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жолында өтті.
Дата создания статьи: 17.02.2016 10:24